فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سوء الحساب

شخصى نزد امام صادق(علیه السلام) آمد و شكایت یكى از اصحاب آن حضرت را كرد. چیزى نگذشت كه آن صحابى هم وارد شد. امام(علیه السلام) از او پرسید: چه شده كه این شخص از تو شكایت دارد؟ گفت: شكایت او به این جهت است كه طلبى از او دارم و اصرار و سرسختى كردم تا حقم را از او بگیرم. امام صادق(علیه السلام) عصبانى شده و فرمودند: «حقّ خودت را بطور غیر صحیح مطالبه كرده اى! تو خیال مى كنى اینكه قرآن مى فرماید: «و یخافون سوء الحساب»؛ از خدا مى ترسند كه خدا به آنها ظلم كند؟ نه بخدا قسم، آنها مى ترسند كه خدا همه حقوق خود را از آنها بگیرد و خدا این را «سوء الحساب» نامیده است، پس هر كس كه پافشارى بر اخذ حق كند، بدى كرده است (البته پافشارى و اصرار زیاد و غیرصحیح و در مشكل افكندن مدیون صلاح نیست).»(1153)

اداى قرض دیگران

دو نفر از مسلمان ها مقروض بودند، نام یكى مسروق و نام دیگرى خیثمه بود. پولى براى مسروق رسید و مسروق بدون اطّلاع خیثمه قرض او را ادا كرد و پولى براى خیثمه رسید و خیثمه نیز بدون اطّلاع مسروق قرض او را پرداخت كرد. این گونه با هم مساوات داشتند و دوست و برادر دینى را بر خود ترجیح مى دادند.(1154)

گروه دهگانه امت پیامبر(صلى الله علیه و آله) در محشر

جمعى از یاران پیامبر(صلى الله علیه و آله) در منزل ابو ایوب انصارى بودند، معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا نشسته بود. از حضرت معناى آیه «یوم ینفخ فى الصور فتأتون افواجا» را سؤال كرد.
حضرت فرمود: «اى معاذ! از مطلب بزرگى پرشس نمودى»، آنگاه اشك از دیدگان پیامبر(صلى الله علیه و آله) جارى شد و فرمود: «ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند كه از سایر مسلمانان جدا هستند:
بعضى به صورت میمون، برخى به صورت خوك، بعضى پاها بالا و صورتشان پایین به سوى محشر كشیده مى شوند، برخى كور و لال، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى كه عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل محشر از كثافت دهان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابریده، بعضى بر شاخه هاى آتش آویخته، برخى بدبوتر از مردار گندیده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشر مى شوند و آنها عبارتند از:
1. سخن چین، به صورت میمون.
2. حرامخواران، به صورت خوك.
3. ربا خواران، واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین).
4. ستمگران، كور.
5. خود پسندها، كر و لال.
6. عالم بى عمل و قاضى ناحق، در حال جویدن زبان خود...
7. آزار دهندگان همسایه، دست و پا بریده.
8. خبر گزاران سلطان ظالم، آویخته به شاخه هاى آتش.
9. شهوت پرستان و عیاشان و آنان كه حقوق الهى را پرداخت نمى كنند، بدبوتر از مردار گندیده.
10. متكبران و مغروران، در پوششى از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.»(1155)