فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

راز

آیات

علم خدا به اسرار

«وَ هُوَ اللَّهُ فِى السَّمَوَتِ وَ فِى الْأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ؛(1109) اوست خداوند در آسمانها و در زمین پنهان و آشكار شما را مى داند و از آنچه (انجام مى دهید و) به دست مى آورید، با خبر است.»