فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حقوق فرزند

«قال الامام السّجّاد(علیه السلام) انّك مسئول عمّا ولّیته به من حسن الادب و الدّلالة على ربّه؛(700) حضرت سجاد(علیه السلام) در ضمن حقوق فرزند فرموده است: پدر، در حكومتى كه به فرزند دارد مسئول است كه طفل را مؤدّب و با اخلاق پسندیده پرورش دهد و او را به خداوند بزرگ راهنمائى كند.»

حقّ تربیت صحیح

«عن علىّ بن الحسین(علیه السلام) : و امّا حقّ ولدك فتعلم انّه منك و مضاف الیك فى عاجل الدّنیا بخیره و شرّه و انّك مسئول عمّا ولّیته ... فاعمل فى امره عمل المتزیّن بحسن اثره علیه فى عاجل الدّنیا المعذر الى ربّه فیما بینك و بینه بحسن القیام علیه و الاخذ له منه؛(701) حضرت سجاد(علیه السلام) فرموده است: حقّ فرزندت به تو، این است كه بدانى وجود او از تو و نیك و بدش در این جهان، وابسته به تو است و با دارا بودن قدرت و سلطه پدرى، مسئول تربیت وى هستى، باید رفتار تو درباره فرزندت همانند رفتار مربّى شایسته اى باشد كه تربیت صحیحش در این جهان مایه زیبائى و جمال اخلاقى فرزند گردد و در پیشگاه الهى دلیل وظیفه شناسیش باشد.»

آبروى خانواده

«قال علىّ(علیه السلام) : ولد السّوء یهدم الشّرف و یشین السّلف؛(702) على(علیه السلام) میفرمود: فرزندان بد، آبرو و شرف خانواده را از بین میبرند و مایه ننگ و رسوائى پیشینیان خود میشوند.»