فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حقّ خدا و والدین

«قال الرّضا(علیه السلام) : علیك بطاعة الأب و برّه و التّواضع و الخضوع و الاعظام و الاكرام له الى ان قال و قد قرن اللَّه عزّ و جلّ حقّهما بحقّه فقال اللَّه اشْكُرْ لِى وَ لِوالِدَیْكَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ؛(554) حضرت رضا(علیه السلام) فرمود: از پدرت اطاعت كن و نسبت به او مراتب نیكى و تواضع و خضوع و بزرگداشت و تكریم را معمول دار. حضرت به سخنان خود ادامه داد تا آنجا كه فرمود: خداوند در قرآن شریف، حقّ پدر و مادر را قرین حقّ خود قرار داده و فرموده است: شكرگزار من و شكرگزار پدر و مادرت باش كه برگشت همه بسوى من است.»

خشم و خشنودى خدا و والدین

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): رضى اللَّه فى رضى الوالدین و سخطه فى سخطهما؛(555) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: خشنودى پدر و مادر، رضاى خداوند است و خشم الهى در غضب پدر و مادر است.»

نگاه محبّت آمیز

«عنه(صلى الله علیه و آله): نظر الولد الى والدیه حبّا لهما عبادة؛(556) نیز فرموده است: نگاه محبّت آمیز فرزند به روى پدر و مادر عبادت است و در پیشگاه الهى استحقاق پاداش دارد.»