فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آیات

استبداد و شقاوت

«وَ بَرَّا بِوَلِدَتِى وَ لَمْ یجَْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِیًّا؛(223) و مرا نسبت به مادرم نیكوكار قرار داده و جبّار و شقى قرار نداده است!»

آیات خدا مقابل استبداد

«وَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بَِایَتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ؛(224) و این قوم «عاد» بود كه آیات پروردگارشان را انكار كردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق، پیروى كردند!»