بیانات امام خمینی در جمع گروهی از علما و نمایندگان مردم تبریز

تاریخ: 1358/06/27

آذربایجان، حامی همیشگی اسلام و کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
ما می دانیم که آذربایجان همیشه در این مسائل پیشقدم بوده است، از قبل از مشروطیت و در خود مشروطیت و بعدها. و علمای آذربایجان در این مسائل رنج دیده اند و ما شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی و مرحوم آقا میرزا صادق آقا بودیم و همین جا هم خدمتشان رسیده ایم بعد از این هم که از تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا صادق آقا اینجا ماندند تا آخر هم ما اینجا خدمتشان می رسیدیم. این مساله هم مسلم است که آذربایجان با آن غیرتی که دارند و معروف به این معنا هستند آنها و با آن دیانت سختی که دارند آنها همیشه در مقابل چیزهائی که کشور ما را تهدید می کرده است یا خدای نخواسته دیانت ما را، اینها همیشه کوشا بوده اند و حالا هم باز امید ما به همه ملت است و خصوص آذربایجان.

انحراف ملت علاقه مند به اسلام از هیچ طریقی میسر نیست

و من امیدوارم که همین طور که دیدید که وقتی ملتی یک چیزی را خواست کسی نمی تواند مخالفت کند، ملت ما خواست که خانواده پهلوی و شاهنشاهی غیر قانونی و غیر اسلامی نباشد و همه قدرت ها دنبال این بودند که باشد و نتوانستند برای اینکه ملت یک چیزی را می خواهد. ایران خانه ملت است، ملت خانه اش می خواهد که اینطور باشد، نمی تواند کسی مخالفت کند. من در صحبت هایم گاهی گفته ام که ما بر فرض اینکه، نمی شود اینطور که یک قدرتی بیاید و ایران را خدای نخواسته بگیرد، فرض می کنیم این طوری، لکن تجربه شده است که هر قدرتی که رفته است و یک ناحیه ای را گرفته است، بعد حل شده است و آنجا، اگر شوروی هم یک وقتی بخواهد بیاید و آمریکا هم یک وقتی بخواهد بیاید، با قوائی که دارند و ما نداریم در مقابلشان و بخواهند بیایند و مملکت ما را بگیرند، ما بعد از چندی غلبه خواهیم کرد، یا آنها را در خودمان حل می کنیم و مسلمانشان می کنیم و یا اگر مسلمان هم نیستند، نمی توانند دیگر بمانند. یک مملکتی که همه افرادش مسلمانند و علاقه مند به اسلام هستند، نمی شود اینها را منحرف کرد، این قلم ها نمی توانند منحرف کنند مملکت ما را و ملت ما را. این نوشته ها و این نطق ها و این کارهای خلاف و این قیام مثلاً دموکرات و این حرف ها، یک مملکتی که همه افرادش مسلمانند الا یک مقدار کمی، یک مملکتی که در رفراندمش شما دیدید که تمام آنها یک

صحیفه نور جلد 9 صفحه 162

طرف شدند مقابل مسلمان ها، مسلمان ها 98، یک قدری بیشتر یا 99، در صورتی که اینها روی اسلامیت شان فشاری به کسی نیاوردند و - عرض می کنم که - الزامی نکردند و آزادی بود و آنها خرابکاری هم کردند و تحریم هم کردند و - عرض می کنم که - سوزاندند هم باز بعضی از صندوق ها را، در عین حال تقریباً 98 و چند، این طرف بودند و یک عده کمی، یک و چند آن طرف بودند. یک همچو مملکتی که 98 یا بیشترش مسلمانند، علاقه دارند به اسلام، علاقه دارند به کشور اسلامی، علاقه دارند به ملت خودشان، این را نمی شود هیچ وقت با این حرف ها و با این قلم ها، اینها بیخود خودشان را معطل کرده اند، این نمی شود، نشدنی است. پیروزی شما بیمه شد پیش خدا و خداوند انشاء الله که این حالی که، تحولی که برای ملت ما پیدا شد که همه علاقه مند به یک مطلب و آن اینکه جمهوری اسلامی بشود، این دیگر نتواند کسی جلویش را بگیرد.

میزان برتری در اسلام بر اساس تقوا و اطاعت خداست

و من به وسیله شما به همه برادرهای آذربایجانی سلام می رسانم و بدانند که ما دعا می گوئیم و ابداً پیش ما مطرح نیست زبان، مطرح نیست عرض می کنم ناحیه و این حرف ها، حرف های غیر اسلامی است، طاغوتی است. اسلام آمده است برای همه بشر و می خواهد همه بشر را وارد کند در سعادت. در قرآن که به پیغمبر اکرم می فرماید که تو چرا اینقدر غصه می خوری برای اینهائی که مسلمان نمی شوند، پیغمبر غصه می خورد برای کفار، کفار که نمی آیند. در یک جنگی که یک دسته ای را اسیر کرده بودند و بسته بودند و می آوردند، فرمود که ببین، ما با زنجیر می خواهیم اینها را به بهشت ببریم، اینها را ما اسیر کردیم، آوردیم آدمشان کنیم و بفرستیمشان به بهشت. پیغمبر و همین طور سایر پیغمبرهای آسمانی اصلاً بنایشان بر این است که همه بشر را سعادتمند کنند، هیچ نظری ندارند که یک ناحیه ای باشد و یک ناحیه دیگر، در عین حالی که خوب پیغمبر اکرم عرب است و عربستانی است لکن می فرماید هیچ عربی بر هیچ عجمی تفوق ندارد و هیچ عجمی هم بر هیچ عربی. میزان، اطاعت خداست و تقواست. وقتی این طوری باشد خوب همه ما برادر هستیم و همه ما چه هستیم و با همه بشر ما خوب هستیم و می خواهیم اصلاًح بشوند. منتها یک دسته ای هستند که در مقابل یک همچو مطلبی که اسلام می خواهد همه را اصلاًح بکند، قیام می کنند و آدمکشی می کنند اینها، در مقابل آنها اسلام هم با قوت و قدرت می ایستد و نابودشان می کند و از بین می بردشان. مثل یک غده سرطان که باید عمل کرد و بیرونش کرد و الا فاسد می کند، این اشخاص که در آنجا شلوغ کردند و مسلمان ها و ارتش و اینها رفتند و آنها را از بین بردند، اینها همان غده سرطانی بودند که اگر اینها را می گذاشتند فردا می آمدند آذربایجان را چه می کردند و پس فردا می رفتند جاهای دیگر و سیستان و همه جا را خراب می کردند. اینها را باید از بین برد اما برادرها برادر هستند. و من دعاگوی شما هستم و خدمتگزار همه شما هستم. خداوند همه شماها را انشاء الله حفظ بکند، موفق و موید باشید و سلام مرا به همه آقایان برسانید.
والسلام علیکم