بیانات امام خمینی در دیدار با طلاب و روحانیون شهرستان تبریز

تاریخ: 1358/04/02

بیانات امام خمینی در دیدار با طلاب و روحانیون شهرستان تبریز

بسم الله الرحمن الرحیم
من امیدوارم که شما آقایان که در این راه قدم برداشتید و در مدرسه دینی و علمی وارد شدید، بعدها ازذخائر این امت و از مبلغین اسلام باشید. راه، راه خوبی است و خطرناک. راه خوبی است که راه انبیاست، انبیا، هم برای تربیت بشر آمده اند و علماء امت هم مربیان بشر باید باشند. پس شغل، شغل انبیاست راه، راه انبیاء خطرناک است که اگر ما به وظایف محوله خود عمل نکنیم، غیر از این است که دیگران نکنند. اگر یک بقال، یک کارمند، یک شخصی که سمت روحانیت ندارد، یک کار زشتی خدای نخواسته انجام بدهد، این برای خودش عیب است اما اگر شما انشاءالله روحانی شدید و هر کدامتان در یک بلدی یا در یک مملکتی انشاءالله سرشناس شدید و مروج دین اسلام، اگر خدای نخواسته یک انحرافی در شما پیدا بشود. این انحراف، انحرافی نیست که مثل سایر مردم باشد. شما نشانه خدا هستید، نشانه اسلام انشاءالله خواهید بود و کسی که نشانه خدا و نشانه اسلام است، باید همه حرکاتش، همه سکناتش، همه اعمالش، همه گفتار و کردارش الهی باشد، روی موازین الهی باشد. مردم به روحانیون نظر دارند، توجه دارند، توجه به پیغمبر اکرم که اینها نمایندگان پیغمبر اکرم و امام زمان سلام الله علیه هستند. اگر خدای نخواسته از اینهائی که نماینده هستند از طرف اولیاء خدا، از طرف رسول خدا، اینها اگر یک وقت، یک انحرافی از آنها پیدا بشود، شاید اشخاص غرضمند این را به پای اسلام حساب کنند، خیال کنند تعلیمات اسلامی اینطور است و لهذا راه، راه پر خطری است و راه شریفی. جدیت کنید که از این راه پر خطر خوب عبور کنید که این صراط است. صراط مستقیم الهی از اینجا شروع می شود. جسر جهنم از دنیا تا بهشت امتداد دارد و شما الان در بین راه هستید و در صراط هستید. توجه کنید که این راه را منحرف نشوید. مستقیم این راه را تا بهشت انشاءالله با سعادت پیدا کنید و توجه داشته باشید که شما در آتیه انشاءالله در آتیه مربی مردم هستید و مربی مردم باید خودش منزه باشد، مهذب باشد. توجه داشته باشید که آخوند شغلش بزرگترین شغل ها و مسوولیتش بزرگترین مسؤولیت هاست. یک شخص روحانی می تواند یک ملت را نجات بدهد و یک شخص روحانی می تواند یک ملت را به تباهی بکشد. توجه داشته باشید که مبادا از آن اشخاص بشوید که یک ملت را به تباهی بکشید. از آن اشخاص باشید که یک ملت را به سعادت برسانید، یا شعاع شما در هر جا هست، آنها را به سعادت برساند. با ارشاد شما مردم هدایت بشوند. نکند که یک وقت با

صحیفه نور جلد 7 صفحه 187

عمل شما، با قول شما، با رفتار شما یک اعوجاجی در مردم پیدا بشود، یک انحرافی پیدا بشود. این انحراف برای شما ضررش زیاد است. شما انشاءالله بعد که هر یک از علمای اعلام شدید، توجه کنید که در خلال تحصیل علم، تقوا تحصیل کنید، مهذب بشوید، اخلاقتان را مهذب کنید، اعمالتان را مهذب کنید. باید بر طبق کتاب و سنت باشد که شما خودتان کتاب و سنت بشوید یعنی کتاب و سنت عملی. روحانی باید طوری باشد که مردم وقتی که او را دیدند به یاد رسول خدا بیفتند و شما این بار را به دوش گرفتید و باید این بار را به سلامت به آخر برسانید و مردم را هدایت کنید. خداوند شما و دوستان شما و رفقای شما که در مدرسه و در سایر مدارس هستند همه را سلامت و سعادت عنایت کند و همه شما را خداوند از علمای اعلام مهذب که برای خدا قدم برداشتید قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته