بیانات امام خمینی در جمع اعضای گروه امداد بروجرد

تاریخ: 1358/03/05

برای اصلاح آشفتگی ها همه ما باید گروه امداد باشیم

بسم الله الرحمن الرحیم
زحمت شما پیش خدای تبارک و تعالی محفوظ است. ما همه باید گروه امداد باشیم. اسلام همه مردم را به رعایت یکدیگر دعوت فرمودهاند (کلکم راع) همه ما مسوولیم و (کلکم مسوول) همه باید رعایت همه ملت را بکنیم و همه باید از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد. شما البته به این اسم مسمی هستید و امیدوارم که عملتان موافق با اسم باشد. همین طوری که اسمتان گروه امداد است و تا حالا امداد کردید، از این به بعد هم به برادران خودتان، به کشور خودتان، به شهر خودتان گروه امداد باشید و مطابق با آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده است مطابق دستورات او عمل کنید و دعا کنید که همه ما گروه امداد باشیم و همه عمل کنیم به وظائف اسلامی خودمان. امروز ایران محتاج است به گروه امداد. ایران محتاج است که همه گروه ها گروه امداد باشند برای آنکه آن چیزی که برای ایران گذاشته اند خرابی است، آشفتگی است و با امداد همه باید این آشفتگی ها رفع شود.

تلاش مذبوحانه مخالفین نهضت برای ایجاد جو بدبینی و متوقف ساختن مردم

یکی از امدادهائی که ملت می توانند بکنند این است که ایرادها را کم بکنند. الان وقت این است که ما باز این نهضت را به پیش ببریم وقت این نیست که ایراد بکنیم. آنهائی که وادار می کنند مردم را به ایراد، آنها می خواهند نهضت پیش نرود، آنها از پیشرفت نهضت نگران هستند می دانند که اگر این نهضت پیش برود برای آنها دیگر جائی نیست از این جهت اشکال تراشی می کنند- مردم را وادار به ایراد می کنند وادار به ایراد می کنند - و اینها برای این است که متوقف کنند مردم را یا بدبین کنند. گاهی می گویند که (خوب چه شده است تا حالا که چیزی نشده است) . ملت می داند که چه شده است دنیا هم می داند که چه شده است و از این شده ها نگرانند اینهائی که می گویند چه شده است از این شدن ها نگرانند برای اینکه آنچه شده است این بوده است که تمام نبود قدرت های بزرگ را شکست، آزادی برای خودش تهیه کرده. (چه شده است) یعنی چه؟ الان این شده است که ما نشستهایم - با هم - آزاد با هم صحبت می کنیم. در چند سال پیش یک چنین اجتماعی، کمتر از این هم برای ما ممکن نبود برای شما ممکن نبود. ما الان دست

صحیفه نور جلد 7 صفحه 3

دیگران را از سر مملکتمان کوتاه کردهایم و چند وقت پیش از این هر چه بود آنها می بردند حالا نمی برند. اینها که می گویند (چه شده است) برای این است که مردم را بدبین کنند و اشخاص غافل هستند، شاید بسیاری از این (چه شده است) بسیاری غفلت بکنند و اگر اینها بگذارند چیزهائی دیگر هم می شود لکن البته به تدریج باید این آشفتگی ها رفع بشود. همه ایران باید گروه امداد باشند. اگر همه گروه امداد شدند و رفع این اشکالات همه خواهد شد و اگر ایرادگیر شوند اشکالات رفع نمی شود و احتمال اینکه یک وقتی خدای نخواسته به عقب برگردیم، یک وقت شکست خداوند شما را گروه امداد برای اسلام قرار بدهد و اجر گروه امداد را به شما عنایت کند و همه موفق و موید باشید و همه باشیم برای خدمت انشاء الله.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته