بیانات امام خمینی در جمع بانوان خانواده های فضلای حوزه علمیه قم و دیگر گروهها

تاریخ: 1358/03/05

خدا و مومنین حافظ و حامی دین اسلام و اهداف الهی پیامبر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم
(یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المومنین) چه خطاب افتخار آمیزی است برای مومنین، چه خطاب مسؤولیت آوری است برای مومنین. افتخار آمیز برای اینکه، با اینکه خدای تبارک و تعالی کافی است و هیچ کس در مقابل حق تعالی قدرتی ندارد، قوه ای ندارد، همه هیچ هستند ولی خدای تبارک و تعالی به مومنین که مومنات هم داخل مومنینند، این افتخار را مرحمت فرموده است که در پهلوی اسم مبارک خودش مومنین را هم ذکر فرمود (برای تو خدا و کسانی که متابعت کردند، مومنینی که از تو متابعت کردند کافی است) با اینکه خدا کافی است لکن همچو تشریفی را به مومنین که مومنات هم داخل هستند مرحمت فرموده است که خدا و مومنین، کسانی که از تو تبعیت کردند، برای تو کفایت می کنند. چقدر افتخار آمیز است برای ما، برای مومنین برای شما مخدرات، برای شما مومنات که شما در یک ردیف خدای تبارک و تعالی قرار داده است و چقدر مسؤولیت آور است این خطاب مومنین باید کفایت کنند از اسلام، حفاظت کنند از اسلام، پیغمبر اسلام را کافی هستند، پیغمبر اسلام هست و احکام اسلام، اهداف اسلام. خدای تبارک و تعالی در این آیه به ما فرموده اند که اهداف اسلام و خود نبی اکرم و هرکس مربوط به نبی اکرم است، شماها باید کفایت کنید. ما ماموریم، ماموریم که حفاظت کنیم از دین خدا، حفاظت کنیم از اهداف الهی. شما مومنات، شما مخدرات که از بیوت علما و فضلاء هستید، اولی هستید از دیگران، شما از بیت نبوت هستید، اولی هستید به اینکه اهداف اسلام را حفاظت کنید. خداوند به ما این مرحمت را فرموده است که شما با خدا حفاظت کنید از اسلام و از دین اسلام. (حسبک الله و من اتبعک من المومنین.)

مسؤولیت خطیر مادران، تربیت اولاد صالح و حافظ اسلام

بانوان محترم! مسوولید همه، مسوولیم همه، شما مسوول تربیت اولادها هستید، شما مسوولید که در دامن های خودتان اولادهای متقی بار بیاورید، تربیت کنید، به جامعه تحویل بدهید. همه مسوول هستیم که اولادها را تربیت کنیم لکن در دامن شما بهتر تربیت می شوند. دامن ما در بهترین مکتبی است از برای اولادها. مسؤولیت دارید نسبت به فرزندان خود، مسؤولیت دارید نسبت به کشور خودتان

صحیفه نور جلد 6 صفحه 283

و شما می توانید بچه هایی تربیت کنید که یک کشور را آباد کنند. شما می توانید بچه هایی را تربیت کنید که حفاظت از انبیاء بکنند، حفاظت از آمال انبیاء بکنند. شما هم خود حافظ باید باشید و هم نگهبان درست کنید، نگهبان، اولادهای شما هستند، آنها را تربیت کنید. خانه های شما باید خانه تربیت اولاد باشد. منزل علماست منزل شما و منزل تربیت علمی، تربیت دینی، تهذیب اخلاق. توجه به سرنوشت اینها در عهده پدران است و در عهده مادرها، مادرها بیشتر مسوول هستند و مادرها اشرف هستند، شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر است، تاثیر مادر هم در روحیه اطفال از تاثیر پدر بیشتر است.

ترور اشخاص، ترور نهضت نیست

شما مسوولید، ما همه مسوولیم، خدای تبارک و تعالی همه را مسوول قرار داده است، و در این آیه شریفه فرموده است (حسبک الله و من اتبعک من المومنین) خدا کسانی که تبعیت کردند ترا، از مومنین، مومنینی که تابع اسلام هستند، تابع پیغمبر اسلام هستند، اینها اشخاصی هستند که کافی هستند برای رسول، برای پیغمبر کافی هستند. یک تکلیف بزرگی است به عهده همه، به عهده همه متابعین، به عهده همه ملت که تبعیت دارند از پیغمبر، باید این نشان (حسبک الله و من اتبعک من المومنین) هم در پیشانی آنها باشد، حفاظت کنند از دین خدا، حفاظت کنند از اسلام، از قرآن کریم. نلغزند از این جنبش های ضعیفی که این اقشار غیر انسان در ایران ایجاد می کنند، نترسند از اینکه این اقشار ضعیف به جنبش در آمدند و به خیال خود برای ارعاب ملت ترور می کنند. ملت ما هرگز از این معانی نمی ترسد و نهضت ما هرگز ترور نمی شود. ترور اشخاص، ترور نهضت نیست. نهضت ما قائم است ولو اشخاصی مثل مرحوم (مطهری) و مثل آقای (هاشمی) هم و مثل سایرین هم نباشند. خدای تبارک و تعالی و من اتبع نبی را من المومنین کافی است، ملت کافی است و ملت ما راه خود را پیدا کرده است، هیچ خوفی نیست، هرگز ما نمی ترسیم از این ترورها و هرگز به عقب بر نمی گردیم و هرگز اجازه نمی دهیم شرق و غرب دخالت کند در مملکت ما.

خدمات ارزنده زنان به نهضت اسلام

خداوند شما مومنات را حفظ کند که در نهضت اسلامی حظ کافی داشتید و الان هم برای مستمندان کمک کردید و کمک های شما بسیار با ارزش است، کمک های بانوان ارزشش چند برابر کمک های مردان است. خداوند شما را حفظ کند و شما را برای تربیت انسان ها که شغل انبیاء است، برای تربیت انسان ها که شغل انبیاء است حظ کند. سلام بر همه شما و رحمت بر همه شما.