بیانات امام خمینی در جمع گروهی از مسلمانان پاکستانی و هندی

تاریخ: 1358/02/24

تکلیف بر گسترش نهضت مستضعف در مقابل مستکبر

بسم الله الرحمن الرحیم
ما امیدواریم، ما امید آن داریم که همه اقشار ملت های مستضعف به هم بپیوندند. ما از خدای تبارک و تعالی می خواهیم در تمام اقشار عالم بیدار شوند. مسلمین از تفرقه، از اختلاف دست بردارند. من امیدوارم که شما جوانان پاکستانی که به دیدار من آمدید و هم پیوستگی خود را با نهضت ما اعلام داشتید، همه موفق و سالم باشید. باید این نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در مقابل مستکبر در تمام عالم گسترده شود. ایران مبداء و نقطه اول و الگو برای همه ملت های مستضعف، ملت های مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمه و تمسک به اسلام در مقابل قدرت های بزرگ ایستاد و قدرت های بزرگ را شکست داد. سایر اقشار ملت ها به این رمز اسلامی، به این رمزایمانی اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم مسلمین بپا خیزند بلکه مستضعفین بپا خیزند وعده الهی که مستضعفین را شامل است و فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا و وارث باشند، امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است، مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج بشوند. ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم و به جای آن مستضعفین نشستند.

وحدت کلمه و اتکال به خدا رمز نیل به پیروزی نهائی

قشرهای کمی که هست و مشغول توطئه هستند، انشاء الله به همین زودی منقطع خواهند شد. آنها گمان باطل کردند که می توانند در مقابل یک ملت بپاخاسته توطئه کنند، توطئه آنها مدفون خواهد شد لکن به شرط اینکه مستضعفین وحدت کلمه را از دست ندهند اقشار با هم باشند. همانطوری که تا اینجا همه باهم بودند و نهضت را با وحدت کلمه و اتکال به خدای عالم به اینجا رساندند و سدهای بزرگ را شکستند، از این به بعد هم با هم باشند، رمز را حفظ کنند، کلید پیروزی را حفظ کنند. اگر این رمز که وحدت کلمه اتکال به خدای عظیم، توجه به اسلام بزرگ باشد، محفوظ بماند، اگر این رمز را حفظ کنند، پیروزی با آنهاست، پیروزی نهائی.

صحیفه نور جلد 6 صفحه 168


خداوند، ولی و خارج کننده مومنین از ظلمات به نور

پیروزی نهائی وقتی است که اسلام به همه ابعاد و به همه احکامش در ایران پیاده شود و پیروزی بالاتر آنکه در همه اقطار عالم، اسلام حکومت کند. اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است، برای این آمده است که انسان ها را، آدم ها را از ظلمات بیرون کند و به نور برساند. خداوند ولی مومنین است و آنها را از ظلمات خارج می کند و به دریای نور وارد می کند آنهائی که کافر هستند، طاغوت پیشوای آنهاست، آنها را از نور بیرون می برد و به ظلمت فرو می برد. شما مومنین، شما جوانان مومن ایرانی، پاکستانی سایر اقشار که ایمان دارید، خداوند وعده فرموده است که شما را از همه ظلمت ها، از همه گرفتاری ها خارج کند و به نور برساند آن هم نور الهی (الله نور السموات و الارض. الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله نور السموات و الارض) .
از همه ظلمت ها، از همه گرفتاری ها خارجتان می کند و به نور الهی می رساندتان، آن نوری که روشن کننده همه ابعاد انسان هاست، آن نوری که تابش او تمام عالم را بوجود آورده است. شما توجه به اسلام و تعلیمات اسلامی داشته باشید، اقشاری که در بین شما می خواهند اختلاف بیندازند دست رد به سینه آنها بزنید، اینها عمال طاغوت، اینها می خواهند شما را از نور خارج کنند و به ظلمات وارد کنند، اینها مخالف خدا هستند، طاغوت هستند، عمال طاغوت هستند، این ریشه های گندیده را بکنید. خداوند همه شما را تأیید کند. خداوند مسلین را آشنای به وظائف اسلامی خودش بکند، خداوند تمام مسلمین را ائمه عالم قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته