بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان عشایر لرستان

تاریخ: 1357/12/28

برای نیل به آزادی و استقلال و حکومت اسلامی از اختلاف بپرهیزید

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان از راه دور آمده اید، خوش آمدید، آمده اید برای دلجوئی از ما و از اهالی قم، آمده اید برای هم پیوستگی به ملت ایران. من امیدوارم که با این هم پیوستگی که بین شما و سایر ملت ایران است، به واسطه این هم پیوستگی به تمام مقاصد خودمان که آزادی ملت است، استقلال مملکت است و برقراری حکومت عدل اسلامی، جمهوری اسلامی است، نائل شویم. من امیدوارم که شما اهالی محترم لرستان در آن محلی که هستید، در آنجا اگر چنانچه اختلافاتی هست خودتان رفع کنید. برادران من! امروز، روز اختلاف نیست، امروز روز این است که همه با هم پیوسته بشوید، همه با هم برادروار از کشور خودتان دفاع کنید. شیاطین در کمین نشسته اند می خواهند مسائل را باز به حال اول برگردانند، می خواهند ما را باز اسیر کنند، می خواهند آن دیکتاتوری ها و قلدری ها را برگردانند، می خواهند مخازن ما را ببرند منتها تاکنون به فرم شاهنشاهی و ممکن است بعدها به یک فرم دیگر، باید همه شما بیدار باشد، هوشیار باشید، از کشور خودتان، از اسلام عزیز دفاع کنید. اگر بعضی اشخاص منحرف آمدند بین شما و مطالبی گفتند که اسباب تفرقه می شود، آنها را به خودتان راه ندهید، اگر بعضی از اشخاص منحرف در بین شما پیدا شدند و تبلیغات سوء کردند، بدانید که اینها منحرف هستند، اینها با اسلام مخالف هستند، اینها ایادی اشخاصی هستند که تاکنون ما را به اسارت کشیدند، مملکت ما را عقب راندند.

دست از اسلام و وحدت کلمه برندارید

شما همه باید با هم همدست، هم پیمان باشید، همه دوست هم باشید، برای اسلام خدمت کنید، شما می دانید که این وحدت کلمه ای که بین همه شماها پیدا شد و این اتکالی که به اسلام داشتید شما را پیروز کرد، پس دست از این وحدت کلمه بر ندارید و دست از اسلام برندارید. به واسطه اسلام است که ما می توانیم عدالت را در همه جامعه خودمان پخش کنیم. کارگرها بدانند که اسلام برای آنها بسیار اهمیت قائل است. کارمندها بدانند که اسلام برای همه قشرها خصوصاً قشر

صحیفه نور جلد 5 صفحه 197

کارگر و دهقان بسیار اهمیت قائل است ولی باید با تدریج این امور انجام بگیرد. دولت به فکر این معنا هست، ما به فکر این معنا هستیم لکن به قدری آشفته است و به قدری اینها خرابکاری کردند که جز یک زمان - نسبتا یک زمانی - که باید یک مقدار تحمل کرد، نمی شود این کارها را انجام داد، اینطور نیست که الان کسی به فکر شماها نباشد، ما به فکر شما هستیم، دولت به فکر شما هست لکن یک قدری باید شکیبائی کنید. شما بودید که پنجاه و چند سال زیر چکمه این اشخاص نالایق، این اشخاص چپاولگر صبر کردید، حالا یکقدری صبر کنید - تا برای شما هم منزل تهیه (برای مستمندان) می شود و هم کار خوب تهیه می شود و هم تعدیل می شود، این کارهائی که باید بشود، شما یک قدری تامل و صبر کنید، اتکال به خدا بکنید و امیدوارم که همه شما سعادتمند باشید، هم در دنیا و هم در آخرت.

رای به جمهوری اسلامی رأی به اسلام است

و همه شما در این رفراندمی که می شود، من خودم رأی می دهم به جمهوری اسلامی و از شما هم تقاضا دارم که برای اسلام بدهید و به جمهوری اسلامی رأی بدهید. آنهائی که بر خلاف جمهوری اسلامی رأی می دهند، آنها آزادند لکن بدانند که این یک امری است که مخالفت با ملت است، مخالفت با اسلام است و من نصیحت می کنم آنها را که این کار را نکنند و همه با هم به جمهوری اسلامی رأی بدهند.
خداوند همه شما را موفق کند و من از شما تشکر می کنم که اینجا آمدید و از ما دلجوئی کردید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته