پیام امام خمینی در مورد وقایع سنندج

تاریخ: 1357/12/28

پیام امام خمینی در مورد وقایع سنندج

بسم الله الرحمن الرحیم
به اهالی محترم مسلمان کردستان: شنیده شده که عده ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و نمی خواهند بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و بر خلاف اسلام عمل می کنند. این عده به ارتش که اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت می کنند، حمله می برند و آنها را مورد توهین قرار می دهند. این قبیل کارها بر خلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است. مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که هر گونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما مردود است و ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم. همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستیم. ارتش و ژاندارمری و پلیس نیز باید بدانند که از این به بعد آنها حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمانند و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از عمال اجانب است و باید نیروهای مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هر گونه حمله ای را بخود و به نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند.
روح الله الموسوی الخمینی