بیانات امام خمینی در جمع گروهی از افراد نیروهای هوایی و زمینی

تاریخ: 1357/12/27

تلاش استعمار برای نابودی حیثیات ملی و مذهبی

بسم الله الرحمن الرحیم
من کمتر با شما دوستان مواجه بودم. ما را دست استعمار از شما جدا کرده بود. آنها که می خواستند مخازن ما را ببرند، نیروهای ما را عقب بزنند، ارتش ما را تحت فرمان قرار بدهند، تمام حیثیات ملی ما را از بین ببرند، اسلام و قرآن را نابود کنند، میان اقشار این ملت جدائی انداختند، میان ما و شما که هر دو سرباز اسلام هستیم جدائی انداختند.
بحمدالله به خواست خدای متعال و قیام ملت و پشتیبانی شما نیروهای هوائی ها و بعضی از اقشار دیگر ارتش بحمدالله این نهضت به نتیجه خود رسید و دست ستمکاران را از کشور ما قطع کرد و من امیدوارم که دیگر ستمکاران نتوانند در این مملکت ریشه پیدا کنند و به شما و ما حکومت کنند. من امیدوارم که این مملکت مال خود شما باشد و مال خود ما باشد.
زحمت های شما در این مدت که نهضت اسلامی بپا بود، مشهود است. من از شما شکرگزارم. من با شما، هر دو سرباز اسلام هستیم و هر دو باید وفادار به اسلام و قرآن باشیم.
برادران من! با اتکاء به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم. با اتکاء به تعالیم عالیه اسلام و ایمان ما به مبادی بود که با دست خالی بر همه قوای شیطانی غلبه کردیم. دوستان من! بیدار باشید، باز کید آنها نخوابیده است، در کمین هستند، آنها می خواهند باز بین ما و شما تفرقه بیندازند، بیدار باشید و اگر چنانچه خدای نخواسته بین شما کسانی باشند که بخواهند تفرقه بیندازند، آنها را بیدار کنید، به آنها بگوئید که این تفرقه انداختن برگشتن به زمان اختناق و استبداد است، برگشتن به زمانی است که تمام ذخائر ما را بردند و می خواهند ببرند. دست های اجانب در کار است که شماها را با هم و شماها را با ما و ما را با شما جدا کنند. ما را از هم جدا کنند. ما و شما باید بیدار و هوشیار باشیم، شما دوستان ما هستید، ما دوستان شما هستیم، ما با ملت و شما با ملت هستید، همه ما از یک ملت هستیم، همه ما از یک کشور هستیم، باید همه ما در راه اعتلاء اسلام و اعتلاء کشور خودمان کوشا باشیم و اگر خدای نخواسته اجانب بخواهند بین ما جدائی بیندازند، با بیداری و هوشیاری کارهای آنها را فلج کنیم. من از خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت شما نیروی هوائی و سایر اقشار ملت را خواستارم. خداوند شما را پایدار نگاهدارد و همه ما آشنا به وظایف اسلامی خود باشیم.