بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور

تاریخ: 1375/08/30

بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور


بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌برادران و خواهران عزیز بسیجی؛ خیلی خوش آمدید. بخصوص شما برادران و خواهرانی که از راههای دور و شهرهای دیگر، زحمت کشیدید و تشریف آوردید و این جلسه صمیمی و باصفا و پُر از روح معنویت و عشق و ایثار را تشکیل دادید.هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزرگوار راحل، در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی، برای دیگر ملتها هم ان‌شاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد.از حوادث زودگذری که گاهی بر اثر تبلیغات خصمانه دشمنان، در افکار عمومی ملتها به وجود می‌آید و مانع و عایقی برای الگوگیری ملتها میشود، بگذرید. حرکت ماندگار، این است. (الم تر کیف ضرب‌اللَّه مثلاً کلمة طیّبة کشجرة طیّبة اصلها ثابت).(1) مسأله این است که ریشه و پایه، سالم و محکم و استوار باشد. حرکت بسیج، از این قبیل است. علی‌رغم اظهارات خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی - که هر هنری هم این ملت دارد، آنها سعی میکنند با چشم بدبینی به آن نگاه کنند و آن را عیب معرفی نمایند - و به کوری چشم آنها، حرکت بسیج، یک حرکت خردمندانه و منطقی و استوار و کاملاً حیکمانه است.حکمت امام بزرگوار ما، در خیلی از مسائل آشکار شد. این، یکی از برجسته‌ترینِ آن مسائل است. بدون این که بخواهیم نسبت به زحمات نیروهای مسلّحِ سازماندهی شده منظّمِ نظامی - که حقیقتاً در کشور ما، سپاه و ارتش، دو نیروی مسلّحِ کارآمدِ ارزشمند هستند و زحمات عظیمی هم کشیده‌اند و خدمات بزرگی هم کرده‌اند - تردیدی به ذهن بیاوریم، باید عرض کنیم که عمده کار در هر حرکت نظامی، پشتیبانی مردم است و این پشتیبانی - که در کشور ما، به شکل بسیج بود - هر جا باشد، در نبرد نظامی و هر نبرد دیگر، داروی شفابخش ضعفها و هزیمتها و عقب‌ماندگیهاست.بنابراین، هم در جنگ تحمیلی، هم پیش از آن و هم بعد از آن تا امروز، اساس فضیلت، متوجّه به بسیج است. خودِ حرکت بسیج هم، از روز اوّل تا امروز، یک حرکت خردمندانه بوده است. به تبلیغات دشمنان، که بهترین جوانان ما و فداکارترین و با صفاترین و نورانیترین عناصر این ملت را، به تعصب و تحجّر رمی میکنند، کاری نداریم. روشن‌بینی، حرکت منطقی و خردمندانه، محاسبات دقیق، کار دقیق و نتایج علمی، جزو خصوصیاتی بوده که از روز اولّ تا امروز، در بسیج مردمی محسوس بوده است.من میخواهم عرض کنم، اوّلین تشکیلات مسلّحِ نظامیِ انقلاب که از انقلاب جوشید، در حقیقت فرزند بسیج بود. کمیته انقلاب اسلامی هم، در واقع از بسیجِ نیروها به جود آمد. خودِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با این همه برکاتی که در طول سالهای متمادی از آن دیده شد، در واقع فرآورده‌ای از فرآورده‌های بسیج نیروهای مردمی است. بعد هم بحمداللَّه تا امروز، بسیج به شکل یک مؤسّسه و یک سازمان و یک نیرو، وجود و حضور دارد و بعد از این هم، بایستی این چنین باشد. این، یک حرکت خردمندانه بود.برای کشوری که آماج این همه حمله خصمانه و خباثت‌آمیز دشمنان است، جز بسیج نیروهای مردمی، هیچ راه علاجی وجود ندارد. اگر بسیج نیروهای مردم نمیبود و امام بزرگوار، از نیروی ایمان و عشق مردم، در سازماندهی این عناصر مؤمن و نورانی در سراسر کشور - اقوام مختلف و مرزداران و عشایر و جوانان و دانشگاهیان و روحانیون و دانش‌آموزان و پیرمردان و زنان و دختران جوان و سایر اقشار ملت - استفاده نمیکرد و این انبوه عظیم نیروی فعّال را به وجود نمیآورد، بدون شک جمهوری اسلامی نمیتوانست در مقابل این همه توطئه و خباثت و دشمنی و سنگ‌اندازی، مقاومت کند.وقتی شما به اطراف عالم نگاه میکنید، از هر طرف، فریاد خصمانه یک جمع و مرکز و گروهی، از روز اوّل تا امروز، علیه انقلاب وجود داشته، هنوز هم هست و بعد از این هم خواهد بود؛ تعجبی هم ندارد. طبیعت این حرکت، که ملت ایران را مستقل میخواهد، دخالت بیگانگان را اجازه نمیدهد، دستهای دخالتگر را قطع میکند، در سیاستها مستقل میاندیشد، کمپانیها را - که همه چیز دنیا، در دست آنهاست - ندیده میگیرد و شبکه سرطانیِ جهنمیِ صهیونیسم را دشمن میدارد، بدیهی است که علیهش دشمنی زیاد است.البته ملت ایران، در شناخت دشمن اصلی، اشتباه نخواهد کرد. این را همه مردم دنیا بدانند. دشمن اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، اولاً صهیونیستها هستند که میدانند از نظر ملت ایران، رژیم غاصب آنها در فلسطین، یک رژیم غیرمقبول و شناخته نشده و غیر رسمی و رو به اضمحلال است. بیشتر دشمنیها هم، از طرف آنهاست. سرمایه‌داران صهیونیست، در اطراف دنیا، مخصوصاً در امریکا و اروپا، مشغول فعّالیتند. رادیوها، روزنامه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و بسیاری از امکانات، در اختیار آنهاست و علیه نظام مقدّس جمهوری اسلامی و ملت ایران، فعّالیت میکنند. دشمن دیگر هم، رژیم امریکاست که در واقع، روی دیگر این سکّه است. آن دشمنی هم، به خاطر این است که پایگاه عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی امریکا در ایران - که آن را پیش‌بینی کرده و ترتیب داده بود - از دستش رفته است.هر نظامی، با هر فکر و منطق و ممشایی که در ایران بر سر کار میآمد و جلوِ زیاده طلبی امریکا را در این کشور نمیگرفت، این قدر مورد دشمنی نبود. بنابراین، دشمن اصلی، این دو عنصر پلید و خبیث - یعنی شیطان بزرگ و صهیونیستها - هستند. ملت ایران، دچار اشتباه نخواهد شد. هر جایی هم، هر دشمنی‌ای مشاهده شود، از طرف این دو دشمن است. اگر هر اسم و گروه و بلندگو و شخص و دولت دیگری، وارد این میدان شود، درجه دو و فرعی است. دشمن اصلی، صهیونیستها و نیز دولت و رژیم امریکاست که تحت تأثیر کمپانیها و فروشندگان و صادرکنندگان اسلحه و چپاولگران بین‌المللی قرار دارد و به دست آنها، اداره و پشتیبانی میشود. این، اساس مسأله است.شما اگر از اوّل پیروزی انقلاب تا امروز هم نگاه کنید، ترتیب دشمنیها، به طور متوالی بوده است و نگذاشته‌اند که بین خصومت علیه جمهوری اسلامی، فاصله‌ای به وجود آید. قبل از آن که جنگ تحمیلی شروع شود، انواع و اقسام دشمنیهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدهای گوناگون وجود داشت. جنگ تحمیلی که به وجود آمد، همه دشمنیها، در مسأله جنگ متمرکز شد. هر جای دنیا، اگر کسانی دشمنِ تشکیل یک حکومت بر مبنای اندیشه‌های نورانی اسلام و تفکّر مترقّی اسلامی بودند، در مسأله جنگ کوشش کردند که نگذارند ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، با پیروزی نظامی، دشمن خود را از صحنه جنگ خارج کند و میخواستند مانع فتح نظامی جمهوری اسلامی شوند.در جنگ، کمک به دشمن ما - یعنی رژیم بعثی عراق - را همه برای خودشان یک امر لازم و واجب تلقّی کردند و بی‌محابا، این کمک را انجام دادند! اگر ما خیلی خوشبین باشیم و نگوییم که اصل شروع جنگ، به تحریک و دخالت قدرتهای استکباری بود - ممکن است کسانی در این قضیه تردید کنند؛ ولی شواهد فراوانی در این خصوص و جود دارد - بدون شک، ادامه جنگ و کمک به رژیم عراق، برای جلوگیری از پیروزی نظامیِ جمهوری اسلامی، جای هیچ انکار و تردیدی نیست.شما به این دولتهایی که در آن روز، قدرتهای جهانی محسوب میشدند، نگاه کنید! قدرت نظام مارکسیستی، در هر نقطه دنیا که وجود داشت، پشت سر رژیم عراق بود. قدرت نظامی و مالی و سیاسی امریکا، پشت سر رژیم عراق بود. رژیم عراقی که امروز با انواع وسایل و تبلیغات، چهره سران آن را زشت وانمود میکنند و زشتیها و فجایع ناشی از کارهای آنها را بر زبان می‌آورند؛ همین رژیم، با همین خصوصیات و با همین ماهیت، با ایجاد فجایعی از قبیل حلبچه و جنگ شهرها و به کار بردن سلاح شیمیایی و غیر آن، چند سال متوالی، مورد تأیید همین آقایانِ به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و طرفدار ملتها و مخالف با سلاحهای شیمیایی و غیره بود!امریکا کمک کرد، کشورهای بلوک غرب تقریباً به طور کامل کمک کردند. بعضی صریحاً و بعضی هم محرمانه کمک کردند. امریکا و صهیونیستها و عوامل و هم‌پیمانها و تجّار وابسته و پشتیبانان مالی آنها، هر چه توانستند به کار بردند، برای این که شاید بتوانند جمهوری اسلامی را در این نبرد هشت ساله شکست دهند، ضربه‌ای وارد کنند، یا به نظام لطمه بزنند، یا اصل نظام را از بین ببرند، یا نظام را سرافکنده کنند و یا قطعه‌ای از کشور را ببرند. ملت ایران محکم ایستاد و بسیج نیروها، جوهر و حقیقت خود را در آن ماجرای عظیم نشان داد.بعد از هشت سال جنگ تحمیلی، بالاخره دشمن اعتراف به عجز کرد و نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی و ملت ایران، به کوری چشم دشمنان توانستند، سربلند و پیروز از این جنگ بیرون آیند و نگذارند یک وجب از خاک کشور اسلامی و حرکت این ملت، به وسیله دشمن مورد غصب قرار گیرد. بزرگترین افتخار ملت ایران در رابطه با جنگ، همین است که در طول هشت سال، همه قدرتها پشتِ سر رژیم بعثی ایستادند ، تا بتوانند جمهوری اسلامی را سرافکنده و شکست خورده کنند؛ ولی نتوانستند. ملت ایران، ایستاد و فداکاری کرد. امام بزرگوار، بزرگترین تجربه دوران نورانیِ رهبریِ خود را در این جا نشان داد و نگذاشت که ملت ایران، لحظه‌ای احساس هزیمت و شکست کند و بالاخره دشمن مجبور شد، با سرافکندگی عقب بکشد و در مقابل ضربات رزمندگان اسلام، تاب مقاومت نیاورد و عقب نشینی کند و برود.جنگ، هشت سال طول کشید. الان هم قریب هشت سال است که دوران بازسازی و تجدید قوا و دوران رسیدن ملت ایران به کارهایی است که هشت سال به خاطر جنگ، نتوانسته بود آن کارها را برای کشور خود انجام دهد. در این هشت سال دوم هم آنچه توانسته‌اند، نسبت به این ملت، خباثت و دشمنی انجام داده‌اند و فروگذار نکرده‌اند. باز هم پیشقراول، امریکا و صهیونیستهایند. شما نشان همه دشمنیها و جهالتها و خباثتها را نسبت به حقیقت این انقلاب و نسبت به ملت آزاد و مستقلی که میخواهد با عقیده خود زندگی کند، در آن جا مشاهده میکنید. ملت ایران که جرمی غیر از این ندارد.جرم ملت ایران، فقط این است که میخواهد آزاد و مستقل زندگی کند؛ از قدرتهای متجاوز و مستکبر دنیا اطاعت نکند؛ مسیر خود را خودش معیّن کند؛ سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. جرم ملت ایران، دشمنی با ظلم و دفاع از حقیقت و در یک کلمه، دفاع از اسلام است. جرم ملت ایران، پیروی از اسلام، حرکت در پرتو اسلام و زندگی با احکام نورانی اسلام است. جهانخواران، نمیتوانند این را ببینند. دشمنان ملتها، نمیتوانند این را تحمّل کنند. اسلام و قرآن، با ظلم و تجاوز و ستمگری و با تسلّط رژیمهای خودکامه بر ملتها و بر مردم دنیا، نمی‌سازد. بدیهی است، ملتی که با چنین نظامی، با چنین فکری و در پرتو چنین مشعلی زندگی میکند، زیر بار نمیرود.اینها مایلند، در ایران و در هر کشور دیگری، رژیمهایی بر سرِ کار باشند که از مردم منقطع باشند، به آن قدرتها متّصل باشند، منافع مردم را زیر پا لگد کنند، منافع کمپانیهای جهانخواران را تأمین کنند، بر طبق تشخیص مردم و به خیر و صلاح آنها حرکت نکنند و طبق اشاره انگشت استکبار حرکت کنند. رژیمهای مرتجعی که شما میبینید، این گونه‌اند و چقدر هم برای این زمامداران امریکا، محبوب و مطلوبند. اما نظام مقدّس اسلامی، نظامی است که همه مردم در آن بیدار و هوشیارند؛ با اراده تصمیم میگیرند، در صحنه مسائل زندگی حضور دارند، مسؤولان کشور - دولت، دستگاه قضایی، قوّه مقننه - آزاد و اسلامی فکر میکنند، برای خدا حرکت میکنند، به تهدید دشمن اعتنا نمیکنند و از تطمیع کسی به طمع نمیافتند. چنین نظامی، برای آنها مطلوب نیست.در چنین کشور و نظامی، هر حُسنی هم که در مردم وجود داشته باشد، از نظر آنها عیب است! از نظر امریکاییها، بزرگترین عیب جمهوری اسلامی این است که غصب غاصبانِ صهیونیست نسبت به فلسطین را قبول نمیکند. بزرگترین نقطه دشمنی آنها با نظام جمهوری اسلامی این است که چرا شما قبول نمیکنید چکمه‌پوشان اسرائیلی، بدون اجازه در خانه مردم حرکت کنند و بر سر آنها بکوبند و حاکمانِ آن مردم باشند؟! همه دنیا قبول کرده‌اند، شما چرا قبول نمیکنید؟! بزرگترین نقطه قوت این ملت، از نظر آنها، بزرگترین نقطه ضعف است!ملت ایران، عقیده و ایمان و عشق خود، عدالت اجتماعی و رفاه و امنیت در سایه اسلام و توحید و احکام نورانی و مقدّس اسلام را، هدف قرار داده است و برای آن تلاش میکند و شعار میدهد. این، از نظر آنها تحجّر و تعصّب و کج‌فهمی است و آن را عیب میگیرند! ملت ایران از روز اوّل، با رژیم مستکبر امریکا مبارزه کرده است؛ باز هم مبارزه میکند. آن طور که از قرائن به دست می‌آید، هنوز که هنوز است، رژیم مستکبر امریکا تصمیم دارد با این فکر و این راه و این هدف و این ملت، مقابله کند.البته در طول این هفده سال، چه رژیم مستکبر امریکا و چه دشمنان متجاوز دیگر، در مواجهه با این ملت، همیشه تیرشان به سنگ خورده و بینیشان به خاک مالیده شده است. در آینده هم به فضل پروردگار، چه آنها و چه غیر آنها، هر کسی با این ملت مقابله و مبارزه کند و قصد تجاوز و تعرض داشته باشد و بخواهد حق این ملت را پایمال کند، باز هم تیرش به سنگ خواهد خورد و بینی‌اش به خاک مالیده خواهد شد.پانزده سال پیش که امام بزرگوار میفرمود: (امریکا، هیچ غلطی نمیتواند بکند) ، بعضیها میگفتند، چه دلیلی دارید که هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ شاید هم غلطی کرد. اما اگر امروز ما بگوییم، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، پانزده سالِ گذشته را به عنوان سند در مقابلمان داریم. تا به‌حال، چه کار میتوانستند بکنند که نکرده‌اند؟ دیدید که هیچ غلطی هم نتوانستند بکنند.آن طوری که من احساس میکنم، شیاطین صهیونیست، حتّی سردمداران دولت امریکا را هم وسوسه میکنند و به یک معنا، آنها هم در بعضی از موارد، عامل اینها هستند. امروز احساس میشود، برای تعرّض و مقابله و خباثت و دشمنی علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی، وسوسه تند و شدیدی، از طرف شیاطین صهیونیست، نسبت به سردمداران دولت امریکا وجود دارد؛ لیکن تجربه‌ی گذشته، در مقابل روی ما و روی آنهاست.این ملت، حقگو و حق‌طلب است و در موضع حق قرار دارد. ما به کسی تجاوز نکردیم، ما علیه هیچ ملتی اقدام نکردیم، ما یک وجب از خاک ملتی را غصب نکردیم، ما منافع هیچ ملتی را تصاحب نکردیم؛ از ما همیشه کمک بوده است. تقریباً میشود گفت که همه و یا اغلب ملتهای ضعیف، در طول این چند سال، با همه گرفتاریهایی که ما داشتیم، به نحوی مشمول کمک و عطوفت ملت ایران شدند.شما نگاه کنید، اگر ملتی در اروپا، مورد فشار قرار گرفت و ضعیف شد و مظلوم واقع گردید، ملت ایران به کمکش شتافت. اگر در آفریقا چنین وضعی پیش آمد، ملت ایران به کمک او رفت. اگر در آسیا بود، اگر در همسایگی ما بود، اگر حتّی دولتی بود که مورد ستم واقع شد و مستضعف و محتاج کمک بود. ملت ایران همیشه به ملتها کمک کرده است.ما حق کسی را نگرفتیم، ما کسی را تهدید نکردیم. علی‌رغم خباثتها و وسوسه‌های دشمنان در خلیج فارس نسبت به همسایگان هم، هیچ وقت برای هیچ همسایه‌ای تهدید نبوده‌ایم. همسایه‌ها، علیه ما تهدید درست کرده‌اند؛ اماملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، علیه هیچ دولت و ملت و کشوری، تهدید نبوده است. ما همیشه کمک کرده‌ایم. ملت و نظام جمهوری اسلامی، این است: ملتی در موضع حق، طرفدار حق، دشمن با باطل، دشمن با ظلم و ستم و زورگویی؛ ملت و دولتی که اهل زورگویی و تجاوز و تعرّض نیست و فقط با متعرّضانی که میخواهند به حقوقش تجاوز و تعرض کنند، مبارزه و مقابله میکند و محکم می‌ایستد و تسلیم زورگوهای دنیا نمیشود. جرم ملت ایران، فقط این است.هر جا ملتی با این خصوصیات باشد، مورد حمایت پروردگار و مورد حمایت سُنن و قوانین تاریخی است. هر کس با او مقابله کند، شکست خواهد خورد و ضربه خواهد دید و ستم خواهد کشید. این، از برکات ایمان و عشق و ایستادگی و حرکت خردمندانه این ملت و این نظام به سمت هدفهای متعالی و نورانیِ آن است.امیدواریم که خداوند متعال، شما عزیزان و همه ملت ایران و مسؤولان کشور را موفّق کند و در راهتان مستدام بدارد و کمکهای الهی در حق این ملت، همیشگی باشد و دشمنان این ملت را مقهور و منکوب فرماید و قلب مقدّس ولیّ‌عصر ارواحنافداه را از همه شما راضی کند.والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌  

 1) ابراهیم: 24