نامه به ثقه الاسلام آقای یزدی

تاریخ: 1347/03/05

نامه به ثقه الاسلام آقای یزدی

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقه الاسلام آقای یزدی دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جناب عالی را خواستار است، راجع به آقای علمی که در سیرجان تشریف دارند مجازند نصف وجوه را در آن جا صرف کنند و نصف دیگر را برسانند. راجع به مطلب دیگری که مرقوم شده بود تاکنون راه حل بی محذوری به نظر نرسانده اند و آنچه گفته شده است غیر صحیح بوده، امید است خداوند تعالی اصلاح فرماید. این جانب با علاقه زیادی که به حوزه محترمه دارم و خدمت به آن جا را لازم می دانم، (مع ذلک) راهی که بتوان بی مزاحمت به آقایان انجام داد، نبوده است. (والی الله التکلان) از جناب عالی امید دعای خیر دارم.
والسلام علیکم