پاسخ به نامه شهید ثقه الاسلام آقای سعیدی

تاریخ: 1344/12/28

پاسخ به نامه شهید ثقه الاسلام آقای سعیدی

بسمه تعالی
به عرض می رساند: مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود، موجب تشکر گردید. شرحی راجع به اوضاع اظهار نگرانی نموده بودید، با آنکه حق با شما است لکن اگر انسان در این اوضاع و احوال قیام به وظیفه کند و موفق به خدمت شود نگرانی ندارد. نگرانی آنجاست که به خدمت قیام نکند و از وظیفه - خدای نخواسته - شانه خالی کند.
امید است ان شاءالله خداوند تعالی به امثال جناب عالی توفیق عنایت فرماید که در مقابل همه ناراحتی ها و ناگواری ها محکم بایستید و از پیش آمدها هر چه باشد مایوس نشوید. خداوند تعالی با شما است و با عمل به وظیفه تایید خواهد فرمود و بر فرض شکست صوری، فتح نهایی با اهل تقوا و عامل به وظیفه است. این ارعاد و ابراق و فتح باب ظلم حاکی از ضعف است (وانما یحتاج الی الظلم الضعیف) . جناب عالی در امور جاریه نگران نباشید و ضعف به خودتان راه ندهید، ان شاءالله این امور موقتی است وامد آن سر خواهد آمد.
اما راجع به مسائلی که مرقوم شده بود، راجع به رادیو در صورتی که به هیچ وجه استفاده محرم از آن نشود، خرید و فروشش جایز است و اما استفاده های محلله مانع ندارد. راجع به ریش به همان احتیاط باقی هستم. راجع به دولت، مالک می دانم. و اگر مطالبی از این جانب مسموع شد بی مراجعه به خود من قبول نفرمایید چون اخیراً گویا افتراهایی بسته می شود و این آخرین دشمنی است. از جناب عالی رجای دعای خیر دارم.
والسلام علیکم
روح الله الموسوی الخمینی