تأیید اساسنامه کمتیه امداد

تاریخ: 1366/04/02

تأیید اساسنامه کمتیه امدا

بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای مرکزی کمیته امداد
شما آقایان از انقلابیون اول نهضت اسلامی بوده اید، زندان ها کشیده اید و زجرها دیده اید.
امیدوارم برای هدف مقدسی که دارید که آن خدمت به محرومین جامعه است، توفیق بیشتری داشته باشید. من به شما دعا می کنم که در مقابل زحماتی که می کشید خداوند پاداش نیکویی به شما دهد. اساسنامه ای که تنظیم کرده اید، انشاءالله موجب رضای خداوند است.
روح الله الموسوی الخمینی