فرمان امام خمینی به حجت الاسلام محمد علی صدوقی

تاریخ: 1361/11/04

فرمان امام خمینی به حجت الاسلام محمد علی صدوقی

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای محمد علی صدوقی دامت افاضاته
جنابعالی به نمایندگی اینجانب در ستاد نظارت انتخاب دو نفر عضو شورایعالی قضائی تعیین می شوید تا بر جریان این انتخابات بر طبق مقررات نظارت نمائید. انشاءالله تعالی موفق باشید.
روح الله الموسوی الخمینی