بیانات امام خمینی در جمع گروهی از مسؤولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدای و سیمای جمهوری اسلامی

تاریخ: 1360/12/27

امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاه ها بالاتر است

بسم الله الرحمن الرحیم
من از شما خواهران و برادران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار می کنید و زحمت می کشید، تشکر می کنم و برای شما دعا می کنم.
شما می دانید که از اولی که این صدا و سیما در ایران وجود پیدا کرد، آنچه که از شاید گفت از همه چیزها بیشتر صدمه وارد کرد به هم حیثیت این ملت و هم در وابسته کردن این ملت به قدرت های بزرگ، این دستگاه ها بود. این دستگاه ها در زمان این پسر بدتر از پدر مخصوصاً خیانت هائی کرد به ایران از حیث تبلیغ جهات فساد. شما می دانید که اگر یک مطلبی را در رادیو و تلویزیون گفته بشود و پخش بشود، چه نقشی دارد در سرتاسر کشور بلکه در سرتاسر جاهائی که این صدا به آنجا می رساد و این سیما. در عهد آنها قبل از انقلاب، اینها و همه مطبوعات و همه گاویندگان الا نادر، در خدمت قدرت های خارجی بودند و هر عملی را که انجام می دادند، آن بود که آنها می خواستند و هر فسادی که آنها می خواستند در ایران راه بیندازند یکی از عواملش تبلیغاتی بود که در صدا و سیما می شد. ترویج فساد از همه طرف در مطبوعات و در رادیو تلویزیون، نشان دادن فیلم های مفتضح برای تباهی طبقه جوان، مصرفی بارآوردن ملت در تبلیغ کالاهای مصرفی خارجی، همه اینها و بسیاری از چیزهای دیگر که در خدمت غرب و شرق بود، از راه تلویزیون و رادیو، یکی از راه های بزرگشان برای تبلیغ این امور این بود و اگر خدای نخواسته این تا چندین سال دیگر دوام پیدا می کرد، ما باید فاتحه ایران را بخوانیم و الان شما توجه کنید به دستگاهی که سالهای طولانی در خدمت غرب و شرق بوده و مسائل آنها را پخش می کرده و عواملی بودند برای تباه کردن جوان های ما، و شما تازه وارد شدید و می خواهید که این را متحول کنید، کار ارزنده و مشکلی است.
شما الان می دانید که این دستگاه در همه جای کشور، در روستاها و شهرها و همه جا، بچه و بزرگ از این استفاده می کنند، این فرق دارد با آن مطبوعات دیگر، مطبوعات دیگر عکس هایش مال همه است لکن محتوایش چون سواد ندارند نمی توانند بخوانند. اما فیلمی که شما نشان بدهید، اگر فیلم سازنده باشد، این در سرتاسر کشور سازندگی دارد. و اگر یک فیلم خدای نخواسته انحرافی باشد، در سرتاسر کشور نقش دارد. شما این را مثل سایر رسانه های گروهی حساب نکنید، این یک وضعیت

صحیفه نور جلد 16 صفحه 83

خاصی دارد که این بچه های دو سه ساله، سه چهار ساله به این نگاه می کنند و از این در روح آنها اثر گذاشته می شود تا پیرمردها، تحت تاثیر همه واقع می شوند و این یک دستگاهی است که در خدمتگزاری می تواند بهترین دستگاه ها باشد و در خیانت می تواند بالاترین خیانت را بکند. از تمام دستگاه های تبلیغاتی الان، امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاه ها بالاتر است. اگر این اصلاح بشود، یک کشور را می تواند اصلاح کند و اگر خدای نخواسته انحراف در این باشد، یک کشور را می تواند منحرف کند. اینهائی که سواد ندارند، خوب، فیلم ها را تماشا می کنند، حرف ها را هم می شنوند، آنها هم که سواد دارند خوب هست، اینطور نیست که این مخصوص به یک دسته ای باشد. بچه های کوچولو می نشیندند و این عروسک هائی که آنجا چه می شود مثلاً تماشا می کنند و فیلم ها را تماشا می کنند، اگر انحراف در اینها باشد، آنها را از همان بچگی منحرف می کند. این از مدرسه ها بالاتر است، این مدرسه عمومی سرتاسری کشور است و صدایی که در اینجا بلند می شود، همه کشور و تا آنجایی که موج آن می رود، این صدا می رود و نقشی که در اینجا نقش می بندد، صورتی که در اینجا و سیمایی که در اینجا نشان داده می شود، در همه کشور، در واقع هر جا که این پوشش دارد، می رود و لهذا مسؤولیت این، یک مسؤولیت بسیار بزرگی است و خدمت در اینجا هم یک خدمت ارزنده بسیار بزرگی است. شما هم بار مسؤولیت به دوشتان هست و هم ارزش خدمت. ارزش خدمت هست که اگر شما در خدمت این ملت باشید و در خدمت اسلام باشید، می توانید یک نقشی داشته باشید که آن مسائلی که در طول زمان های طولانی، در زمان آمدن این دو دستگاه در ایران و معوج کردن اذهان همه افرادی که در این نظر داشتند و حالا هم دارند، شما می توانید که، می خواهید که آنها را متحول کنید به یک معنای دیگری، این مسأله زحمت دارد.

نباید رادیو تلویزیون به طور هرج و مرج اداره بشود

یک وقت می بینید که در این دستگاه یک کلمه گفته می شود، یک جمله گفته می شود و یک بازار به هم می خورد. اینهایی که می گویم، شکایت شده که یک آدم غیر مسوؤل می آید یک جمله می گوید و این جمله تکان دهنده است نسبت به بازرگانها، نسبت به جاهای دیگر. نباید این دستگاه به طور هرج و مرج اداره بشود. این دستگاه در زیر نظر هر سه قوه است از باب اینکه اهمیت داشته. دستگاهی که تمام قوایی که در ایران هست در او نظر دارند و در او نماینده دارند، این دستگاه نباید اینطور باشد که هرکس هر چه دلش می خواهد در آنجا بگوید، افراد غیر مسوؤل یک وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه بکنند، در مصاحباتشان یک وقت مسائل اعوجاجی باشد. یک جمله ممکن ست که شما را به وضعی مبتلا کند که نتوانید یک سال جبرانش کنید. این باید به طوری منظم باشد، تحت نظر اشخاصی که آشنایی دارند به مسائل سیاسی، آشنایی دارند به مسائل اجتماعی، آشنایی دارند به وضع خود کشور، باید در تحت نظر آنها پخش بشود. اگر بنا باشد که هر که هر چه دلش می خواهد بیاید توی رادیو، توی تلویزیون بگوید، این هم پخش بشود در همه جا یک وقت مردم گوش کنند و ببینند دولت می خواهد چه

صحیفه نور جلد 16 صفحه 84

بکند، در صورتی که آنطور نیست. دولتی که می خواهد خدمت بکند به این مردم، می خواهد همه چیز را به وضع خودش حفظ بکند، این را یک وقت می بینید که یک نفر آدم می آید، حالا یا آن آدم، آدم فاسدی است و خودش را جازده است که این خیلی احتمال است و یا آدم بی اطلاع است، نمی داند چیست حساب، سیاست سرش نمی شود، از اجتماع اطلاع ندارد، از وضع تحول ایران اطلاع ندارد، می آید یک کلمه ای می گوید، یک جمله ای می گوید، یک مصاحبه ای می کند و آشوب بپا می کند، یعنی ایران را می برد طرف یک امور غیر مطلوب.
و لهذا همانطوری که شاید در همه دنیا اینطور باشد که این دستگاه تحت کنترل یک اشخاص مطلع از مسائل، عمیق در مسائل، که اگر یک چیزی می خواهد پخش بشود، در نظر آنها باشد، آنها ببینند و بگویند این کلمه صحیح است یا صحیح نیست، این جمله درست است یا نیست. شما ببینید الان وقتی که می خواهند یکی از این مقامات عالیرتبه به اصطلاح خودشان صحبت بکنند، اینها نمی آیند بایستند صحبت کنند، اینها می نویسند. این برای این است که یک نطقی که او می کند، در سرتاسر عالم منتشر می شود آن، اگر یک کلمه این ور و آن ور باشد، یک جمله برخلاف مصالح خودشان باشد، خوب، غائله بپا می کند. این دستگاه ها اینطور نیست که در آنجاها، در ممالکی که مترقی هستند به اصطلاح، در آنجاها همین طور باشد که هر که بخواهد، هر چه بگوید درش. همه کنترل می شود، اشخاص مختلف می بینند، اشخاص که تخصصی در این امور دارند مطالعه می کنند، می بینند، الفاظ را این ور آن ور می کنند، جملات را ببینند که چه جوری است. باید شما کوشش کنید که یک وقت خدای نخواسته شمایی که می خواهید خدمت بکنید، شمائی که آماده اید برای اینکه شب و روز خدمت برای کشور خودتان بکنید و الان فرصت به دست شما داده شده است که شما می توانید خدمت بکنید، یک وقت می بینید که یک نفر آدم نفوذ کرده در آنجا و در یک جای حساس، آنوقت می آید یک کاری می کند، یک عملی انجام می دهد یا یک فیلمی که آنها مطلع هستند، کارشناس می خواهد این فیلم ها. این فیلم ها ممکن است یک نتایجی بدهد که نتایج را اشخاص عادی نتوانند درست بفهمند. کارشناس ها در آن فکر کنند، تأمل کنند تا اینکه یک فیلم صحیحی باشد که مناسب با جمهوری اسلامی و با مصالح اسلام، با مصالح کشور خودتان باشد. شما بدانید که تمام قدرت های عالم الان توجه به این معنا دارند و چشم هایشان را دوخته اند که این طعمه ای که از دستشان رفته برگردانند. کم چیزی نبوده، اینها ایران را از جهات مختلف می خواستند وابسته به خودشان بکنند، وابسته هم بود. الان هم اینها دست بردار نیستند به این زودی ها که ما خیال کنیم که ما حالا از آنها گرفتیم. حالا که گرفتیم آنها فهمیدند که یک همچو مصیبتی بر ایشان واقع شده، آنها نمی نشینند همین طوری که بیاید هر چه بشود. الان از همه جاها توجه دارند و به همه چیزهایی که در ایران هست توجه دارند و یکی از اموری که توجه زیاد برای آن هست، همین صدا و سیماست، برای اینکه خوب معلوم است که این از همه دستگاه ها حساستر است. در دنیا هیچ ما نداریم چیزی که به اندازه اینها حساس باشد و به اندازه اینها بتواند به همه جا برود، هیچ دیگر همچو چیزی ندارد. و لهذا روی این خیلی حساب می شود و شیاطین خیلی

صحیفه نور جلد 16 صفحه 85

حساب می کنند روی این واشخاص مختلفی با ایده های مختلف ممکن است بخواهند بیایند وارد بشوند و شما را بازی بدهند.
انسان غیب که نمی داند، خوب می آید ظواهرش درست می کند و اینها افراد مختلف از همه جنس دارند. آدمی که بیست سال خودش ملی است، ملی خودش را معرفی می کند، خوب، این بختیار را شما دیدید، این بختیار بیست سال شاید بیشتر، اینها به ملی، چه، چه، چه و خودش را جا زده بودند، بعد معلوم شد یکی از مهره های آنهاست، الان هم برای آنها دارد کار می کند. و همین طور دارند از همه قسم ها، آنها از همه قسم دارند و به عبارتی دیگر در همه چیزی که در ایران هست، اصلش هست، جلبش هم هست و ما باید خیلی متوجه باشیم خصوصاً یک همچو دستگاه بسیار موثر و بسیار سودمند در موقع خودش و ضررمند در مواقع دیگر، این دستگاه همه به آن توجه دارند و شما باید به تمام معنا در آن توجه داشته باشید که یک وقت یک فردی نباشد، یک وقت یک فیلمی نباشد، یک وقت فیلمی را به صورتی که خیلی خوب است مثلا ، داده بشود و بعد وضع را دگرگون بکند. می توانند با یک فیلمی یک وضعی را برگردانند، می توانند با یک قولی یک مصیبتی ایجاد کنند. بنابراین، آن چیزی که بر شما هست، یکی افراد است که افراد باید شناسایی بشود، باید معلوم بشود، سوابقشان معلوم بشود. من از اولی که پیروزی انقلاب پیش آمد، این آقایانی که می آمدند اینجا راجع به این صحبت ها می شد، این مطلب را به همه شان تذکر می دادم که باید اینطور باشد.
ما الان مبتلا هستیم به گروه هایی که آنها قبل از ما مشغول بودند به این امور، قبل از اینکه ما وارد در این امور بشویم، آنها قبل از این مشغول بودند و نقشه داشتند و ما مبتلا هستیم به آنها. الان به این بعضی از این احزابی که در ایران هستند، بعضی از این گروه هایی که در ایران هستند، اینها قبل از ما خودشان نقشه ها داشتند و کارها داشتند. حالا ما می فهمیم که این حزب و این دسته منافقین چه سابقه ها خودشان داشتند و چه کارها می خواستند انجام بدهند، در حبس چه کارها می خواستند انجام بدهند و قبل از آن چه کارها و بعد از آن چه کارها و الان هم دست بردار نیستند اینها، ولو نمی توانند یک کاری بکنند، لکن کافی است که یکی دونفرشان خودشان را وارد بکنند، یک وقت ببینید که یک انحرافی حاصل شد و از اینها انحراف حاصل شده است. و لهذا افرادی که در موارد حساس اینجا خصوصاً واقع می شوند، افرادی باشند که سوابقشان معلوم باشد اینها چکاره بودند در آنوقت، چه کرده اند اینها، خانواده اینها چه خانواده ای هست، چکاره بودند در آنوقت، کارهایی که در سابق کرده اند روی چه زمینه ها بوده است، اینها را بخواهید شما. واقعاً یک دستگاهی باشد که این دستگاه در خدمت خود کشورتان باشد و بخواهد نجات بدهد این کشور را از آن گرفتاری هایی که در طول تاریخ و خصوصاً در این پنجاه سال اخیر ما داشتیم و شما داشتید. می خواهید نجات بدهید این ملت را، باید طوری بکنید که افرادی که آنجاهایی که حساس است، بسیار زیاد باید مطالعه کنید رویش و در سایر جاها هم همین طور. علی ای حال یک توجه خاصی در اینجا لازم است که باید بشود و افراد کارشناسی لازم دارید که همه چیزها را، پیچ و مهره های همه امور را بتوانند یک عده از، یک عده ای

صحیفه نور جلد 16 صفحه 86

کارشناس که درست مطالعه کنند و بفهمند، هم در فیلم ها و هم در گفتارها و هم در مصاحبه ها، همه اینها باید اینطور باشد تا اینکه انشاءالله موفق بشوید، و مطمئن باشید که موفق هستید.

ما می خواهیم مسائل الهی و مقاصد الهی در ایران جایگزین باطل ها بشود

و عمده این است که یک کشوری که شما از دهن چند تا اژدها بیرونش آوردید، اینها، طرفین، همه شان اژدها هستند، یکی شان بدتر یکی شان - بدتر - از او بدتر، والا همه در بدی مثل هم هستند و شما الان آنها را، کشور خودتان را، این ملت نجات داده و حالا هر گوشه ایش دست یک دسته ای افتاده است که باید درش کار کند. و مطمئن باشید شمایی که می خواهید، مایی که می خواهیم آن مسائل الهی و آن مقاصد الهی و مقاصد حق در ایران جایگزین آن باطل ها بشود، خداوند با ما همراهی می کند. وقتی که ما یک همچو پشتوانه ای داریم و ملت ما الان می بینید که شما خیال می کنید مسأله عادی است که یک ملت سرتاسرش، یک مطلب را بگوید، این مسأله عادی نیست، یک مسأله غیبی است این که سرتاسر کشور یک وقتی آدم ببیند که هر جا هر صدایی بلند می شود، آن چیزی که در بندر عباس واقع می شود، در آخر آذربایجان هم واقع می شود همان مطلب، کی می تواند یک همچو کاری را انجام بدهد، چه دستگاهی می تواند، آن دستگاه های بزرگ خارجی وقتی بخواهند یک چیزی را راه بیندازند، یک میتینگی می خواهند راه بیندازند، هزار جور زحمت دارد، باز هم نمی توانند آنطوری که دلشان می خواهد. شما یک کلمه می گوئید، یک وقت می بینید سرتاسر کشور همه با هم همصدا هستند. این یک دست غیبی است همراه ما و این را حفظش کنید. حفظ به این است که خدمت را خالص کنید برای خدای تبارک و تعالی عقل اقتضا می کند انسان زحمت که می کشد این زحمت را برای خلق بکشد، همان زحمت را برای خالق هم بکشد، نتیجه اش هم در دنیا همان است. شما در اینجا کار می کنید، زحمت می کشید، قصدتان هر چه هست، آن مقداری که باید به شما مثلاً از حیثیت برسد می رسد، حالا عقل اقتضا می کند که خوب، ما وقتی که اینطور است، چرا برای خدا نباشد، ما برای خدا هم کار بکنیم، هر مقصدی که داریم بهتر به ما می رسد، برای غیر خدا هم کار بکنیم، به ما می رسد، لکن برای ما ضررهای معنوی دارد. چرا انسان همه مسایل را، معنویات را نگیرد تا مادیات هم دنبالش بیاید؟ مادیات هست، اما معنویات را وقتی شما گرفتید مادیات هم دنبالش می آید، لازم نیست شما برای او زحمت بکشید. شما برای معنویات، برای کشورتان، برای رها کردن کشورتان از ظلم و جوری که کشیده اند، این ملت کشیده است از این اشخاصی که در اینجا حکومت کرده اند و به اینها ظلم کرده اند یا قدرت هایی که آلاتشان در اینجا بوده است و کارهایی کرده اند، شما برای نجات این ملت کار بکنید، خداوند به شما هم در دنیا همه چیز می دهد و هم در آخرت انشاءالله. و امیدوارم خداوند شما را موفق کند که انشاءالله این دستگاه را یک دستگاه به تمام معنا اسلامی که هر جا کلید باز می شود، انسان بفهمد که این با سایر جاها فرق دارد، این یک جور دیگری است. خدا حفظتان کند انشاءالله، موفق تان کند.