بیانات امام خمینی در جمع سفرای کشورهای اسلامی

تاریخ: 1359/11/04

اگر کشورهای اسلام با هم مجتمع شوند، هیچ آسیبی به آنها نمی رسد

بسم الله الرحمن الرحیم
من این روز فرخنده و سعید را به همه مسلمین در مشارق ارض و مغارب ارض تبریک عرض می کنم و به شما سفرای محترم ممالک اسلامی هم تبریک عرض می کنم. و مبارک آن روزی است که اهداف اسلام، اهداف پیغمبر معظم اسلام در همه کشورهای اسلامی تحقق پیدا بکند و اینطور نباشد که ما صرف شعار باشد و از حد الفاظ بیرون نرود.
من امیدوارم که ممالک اسلامی در این وقتی که دنیا یک تحولی پیدا کرده است و مستضعفین بیدار شدند و بسیاری از ممالک استقلال از سایر ممالک پیدا کرده اند ما مسلمین هم که جمعیت مان اگر با هم باشیم بیشترین جمعیت را داریم و ذخایرمان بزرگترین ذخایر است و افرادمان افراد بزرگ و برجسته است، بتوانیم با وحدت اسلامی و زیر تعالیم قرآن مجید با هم مجتمع باشیم. در عین حال که همه در ممالک خودمان استقلال داشته باشیم، لکن تمام مجتمع باشیم تحت لوای اسلام و توحید و نگذاریم که دست های ابر قدرت ها در ممالک ما حکومت کند و ما زیر پرچم آنها باشیم.
شما آقایانی که در اینجا هستید، در ایران هستید و مشاهده می کنید مسائلی که در ایران است، حکومت ایران را و رژیم جمهوری اسلامی ایران را با اینکه مجال باز پیدا نکردند که به طور گسترده همه اهداف اسلام را گسترش بدهند، لکن ملاحظه می کنید که این حکومت با حکومت های جائر، با نظام شاهنشاهی که سابق بود چقدر فرق دارد و از همان وقتی که آن نظام دست نشانده بیرون رفت از اینجا، تمام دروازه ها باز شد به روی مسلمین و تمام آزادی ها تحقق پیدا کرد و اسلام به حسب اساس در اینجا تحقق پیدا کرد و دست قدرت های بزرگ از این مملکت قطع شد و ما باید بدانیم که اگر ملت ها چیزی را خواستند، تحقق پیدا می کند. ملت ما خواست که آن حکومت جائر دو هزارو پانصد ساله در ایران نباشد و همانطور شد و خواست که دست ابرقدرت ها از ایران کوتاه باشد و کوتاه شد. و الان ملاحظه می کنید که در این کشور به ما حمله نظامی کردند، یک دفعه خودشان مستقیماً و الان هم به توسط صدام حمله کردند به ایران و اینقدر از این زن و بچه و بزرگ و کوچک ایران را اسیر کردند و کشتند و دربدر کردند که شما همه شاهد هستید و من میل داشتم که اگر تشریف نبردید به این سرحدات و به این ملت هائی که جنگزده شدند و این شهرهائی که خراب شدند، اگر نرفتید، بروید ببینید و به

صحیفه نور جلد 14 صفحه 26

ممالک خودتان اطلاع بدهید که اطلاع شما یک سندی است برای آنها و من امیدوارم که مسلمین محکوم کنند این جائر را و محکوم کنند این رژیم را و امیدواریم که عراق هم به آمال خودش برسد که این دولت فاسد را از بین ببرد و خودشان برای خودشان یک دولتی به دست ملت تحقق پیدا کند. و من دعا می کنم، به خدای تبارک و تعالی التجاء می کنم که ما مسلمین را بیدار کند و ما را به مقاصد اسلامی خودمان برساند و دست هائی که تفرقه بین ممالک اسلامی می خواهند بیندازند قطع کند و ممالک اسلامی همه با هم بدون اینکه زبانی نژادی در کار باشد، بدون اینکه زبانی در کار باشد، همانطوری که اسلام خواسته است مثل دندانه های شانه با هم مجتمع باشند و اگر مجتمع شدند هیچ آسیبی به آنها نمی رسد و هیچ کشوری نمی تواند به آنها تعدی کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته