پاسخ امام خمینی به یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین

تاریخ: 1357/06/28

پاسخ امام خمینی به یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین
مرقوم مورخ 18 شهر رمضان المبارک /98 توسط نماینده مخصوص شما واصل شده. از اظهار محبت و پشتیبانی انقلاب فلسطین و آن حضرت از ملت ایران در موقعی که ایران در آتش و خون غوطه ور است سپاسگزارم. شاه که از قیام های بحق مردم در سراسر ایران به ستوه آمده بود، شاه که در صحنه حبس و تبعید و شکنجه و اختناق و قتل و غارت شکست خورده بود، در این روزها به دنبال تظاهرات آرام و منطقی مردمی که برای رسیدن به حقوق اولیه خویش ترتیب داده بودند، بدون مجوز قانونی در 12 شهر بزرگ اعلام حکومت نظامی نمود و مردم بیدار و آزاده و بیدفاع ایران را چون گذشته به رگبار گلوله بست که تعداد کشته شدگان را تاکنون بیش از4000 نفر گزارش داده اند.
ملت ایران که از جرائم شاه در طول سلطنت غیر قانونیش به جان آمده و برای بدست آوردن آزادی و استقلال از دست رفته اش به پا خاسته، شاه را که به سرعت کشور را به سوی نابودی معنوی و مادی سوق می دهد نمی خواهند. شاه نفت کشور اسلامی ایران را برای سرکوبی مسلمانان به اسرائیل می دهد و در ایران هر کس به این عمل غیر انسانی اعتراض کند با سرنیزه جوابش داده می شود، شاه را امروز غاصبین حقوق مسلمین بر ملت ما تحمیل کرده اند.
جناب آقای ابوعمار:
ما در قضیه فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان آنان بوده و با شما هم صدا بودیم و مظالم اسرائیل را به ملت ها رساندیم و حال که ملت ایران در زیر چکمه دژخیمان شاه و در حصار تانک ها و توپ ها و مسلسل هائی است که از سربازان اسرائیلی در خیابان های تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایران از آنها کمک گرفته، با ملت مظلوم ما همصدا شوید و با وسائل تبلیغاتی خود صدای ما را به عالم برسانید.
امروز چین سرخ به اصطلاح انقلابی، آمریکا مظهر استثمار جهانی و شوروی سرچشمه ریا و دروغ و انگلیس استعمارگر کهنه کار برای سرکوبی ملتی که می خواهد روی پای خود بایستد و هیچ گونه تمایلی نه به شرق و نه به غرب داشته باشد، قیام و از شاه دفاع می کنند و با این وضع شاه با کمال بی شرمی ملت بی پناه ایرانی را معجونی از کمونیست های سرخ و مرتجعین سیاه می نامد ولی من

صحیفه نور جلد 2 صفحه 108

یقین دارم که پیروزی ملت آگاه ما حتمی است. از خداوند تعالی توفیق شما را در سرکوبی اسرائیل غاصب خواستار و استقلال کشورهای اسلامی را خواهانم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی