بیانات امام خمینی به مناسبت روز جهانی قدس

تاریخ: 1359/05/15

اگر مسلمین با هم اتفاق پیدا بکنند هیچ مصیبتی پیش نمی آید

بسم الله الر حمن الرحیم
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من کراراً راجع به طمع اسرائیل تنبه داده ام که اسرائیل اینطور که اکتفا کند به آن زمین هائی که غصب کرده است، حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است. و تمام این چیزهائی که از آمریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است و لهذا می بینید که انکار می کنند و اسرائیل هیچ اعتنا نمی کند، تنبه می دهند، اسرائیل آنها را محکوم می کند. این برای این است که مسأله، مسأله جدی نیست اینطور نیست که آمریکا جداً مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد و معذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند، اینها همه یک مانورهائی است که می دهند، یا مثلاً مجالس حقوق بشر و مجالس دیگری که از همین ابواب هست در آنجا، در آن ممالک هست، اینها همه دستشان توی هم است و برای چاییدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در آنجا هستند، و مع الاسف مسلمین متنبه نمی شوند.
ملت ها باید خودشان راجع به این مسائل قیام کنند برای اینکه دولت ها هم غالباً الا کمی اگر باشد آنها هم دستشان با همان ابرقدرت ها توی هم هست و لهذا می بینید که اینطور جنایاتی که از آمریکا واقع می شود، مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشان گرایشی نشان نمی دهند، گاهی هم اگر یکی شان یک چیزی بگوید، یک حرفی است، بیش از یک حرف نیست. الان شما دیدید که آمریکا با این جوان های عزیز ما، با این دخترها، با این پسرها، با این دانشجوهای عزیز چه رفتار وحشیانه کرد و آنها چه شجاعتی در مقابل پلیس آمریکا از خود نشان دادند و در مقابل همه قدرت هائی که آنجا بود و همه پلیس ها و همه دستگاه های انتظامی، اینها با مشت گره کرده ایستادند، تحمل کتک ها را کردند، تحمل جنایت های آمریکا را کردند لکن از آن مسأله ای که پیش آنها مسأله بود، اصلاً نگذشتند. مسلمین باید از این جوان ها، از این جوان هائی که از ایران در خارج هست، چه در انگلستان و چه در اروپا و چه در آمریکا هست، تنبه پیدا کنند که باید چه کرد. ما دولت ها را ازشان مأیوس هستیم لکن ملت ها میزانند، ملت ها در مقابل این جنایتی که آمریکا کرده است و اخیراً هم انگلستان نسبت به این جوان های غیور ما، چه نشان دادند؟ چه عکس العملی نشان دادند؟ اگر در بلادی باز عکس العملی

صحیفه نور جلد 12 صفحه 272

بود، از جوان های ایرانی و گاهی هم از آنها بود اما ملت ها خیلی عکس العملی نشان ندادند و این برای این است که ملت های اسلامی باز تنبه به این پیدا نکردند که تعلیمات اسلام چی است.
اسلام همه مسلمان ها را وادار می کند به اینکه با هم متفق باشید، اختلاف نداشته باشید، اگر اختلاف داشته باشید، فشل می شوید و رنگ و بویتان از بین می رود و مع الاسف - با اینکه - ما می بینیم که ما هر چه مصیبت پیدا کردیم از سال های طولانی تا حالا از این اختلافاتی بوده است که در داخل خودمان بوده. دولت هائی که، دولت های ممالک اسلامی، نه دولت های اسلامی، من می توانم بگویم دولت اسلامی، چطور من به دولت عراق بگویم دولت اسلامی؟ چطور من به دولت مصر بگویم دولت اسلامی؟ این دولت هائی که در ممالک اسلامی هستند، اینها را می بینم که بر ضد مسلمین، بر ضد این مسلمینی که الان در ایران مقابل آمریکا و مقابل شوروی ایستاده اند، آنها پایگاه درست می کنند برای آمریکا که بیا حمله کن به مسلمین. ما چطور می توانیم امثال سادات را که پایگاه درست می کند و دعوت می کند از آمریکا که هجوم کنند به ایران و به مملکت اسلامی، چطور ما می توانیم این را مسلم بدانیم؟ و چطور می توانیم عراق را، دولت عراق را مسلم بدانیم در صورتی که اسلحه می فرستند به ایران و دائماً ایران را دارد مورد هجوم قرار می دهد و برای آمریکا دارد کار می کند؟ و من گمانم این است که آمریکا، شوروی را هم بازی داده. شوروری الان به عراق کمک می کند در صورتی که عراق آمریکائی است، نه شوروی. کمک ها را از او می گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را برای آمریکا باز کند نه اینکه می خواهد راه را برای شوروی باز کند. آمریکا بازی داده این شوروی را هم و آنها اسلحه می دهند که برای آمریکا کار می کنند. آنها به خیال اینکه این اسلحه را که می دهند به نفع شوروی هست و حال آنکه نیست به نفع شوروی. و در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید، پیش می آید.

تا یک دولت اسلامی به تمام معنا روی کار نیاید ما باید باز همین گرفتاری ها را داشته باشیم

باید تا کی ملت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟ ایران قیام کرد، الان هم دو سال است که می گذرد بر امر و تمام قدرت ها هم مخالفت کردند معذلک ایران سر جای خودش هست و ایستاده است و ابداً اعتنا به این هیاهو نمی کند و همه کارهائی هم که اینها کردند فلج کرده. خوب همین کودتائی که تمام این دولت های اطراف و آن دولت های بزرگ دست در آن داشتند و لکن نتوانستند کاری بکنند، چرا؟ برای اینکه مساله، مسأله ملت است. اگر دولت شاه بود و آمریکا می خواست کودتا بکند فوراً می شد اما حالا مسأله، مسأله ملت است یعنی اینطور نیست که دولت و ملت دو تا باشند، اینطور نیست که مثل دولت عراق باشد که ملت با او دشمن است، مثل دولت مصر باشد که ملت با او دشمن است. اینجا ملت اسلامی است که حکومتش اسلامی است و

صحیفه نور جلد 12 صفحه 273

ملت با این حکومت موافقند، از این جهت توطئه ها را خود ملت به دست می آورد. خود این سربازها توطئه هائی که در داخل سربازخانه ها انجام می گیرد به دست می آوردند و گزارش می دهند. پاسدارها همه دنبال این مطلب هستند که این توطئه ها را خنثی کنند و خود ملت است که ناظر است، در همه جا ناظر است و الان هم در همه اطراف، این جنایتکارها را به تدریج پیدا می کنند و معرفی می کنند و خودشان می گیرند و تحویل می دهند. اگر دولت ها بفهمند این معنا را که اگر اینها با ملت خودشان درست رفتار کنند و ملت همراه آنها باشد چه خواهد شد، اگر این خوفی که این ابرقدرت ها ایجاد کردند در این دولت ها بفهمند که در دولت ایران هم این اخافه ها همیشه بوده است و حالا هم هست لکن دولت فعلی ایران دیگر گوش به این حرف ها می دهد، اگر بفهمند که طرفداری ملت از یک دولتی چه معنا دارد، بفهمند این معنا را که اگر ملت ها را دلشان را به دست بیاورند و حکومت بشود یک حکومتی که مال خود ملت باشد، از خود ملت جوشش کند و عقائد، عقائد اسلامی باشد، احکام، احکام اسلامی باشد و زیر سایه اسلام بخواهند زندگی بکنند و ملت هائی که به اسلام عقیده دارند همراه آنها بشوند، آنوقت می فهمند که هیچ یک از دولت های بزرگ نمی توانند کاری انجام بدهند چنانچه در اینجا نتوانستند. تا الان دو مرتبه، سه مرتبه به حسب تظاهر، هی قیام کردند یا چیز کردند که کودتائی بکنند یا بریزند در ایران لکن فشل شدند و دائماً هم در صدد هستند، نه این است که در صدد نیستند، لکن من مطمئنم و اطمینان می دهم به ملت خودمان که نمی توانند کاری انجام بدهند. ملت باید توجه داشته باشد که تا توجه به خدا دارد، تا توجه به اسلام دارد، تا خدمتگزار اسلام است کسی نمی تواند به او آسیبی برساند، مگر که این حیثیت از دستشان برود. باید این جهت اسلامیت را - خالص اسلامیت - حفظ کند. این ملی گراها و اینها که هی فریاد ملی ملی می زنند، همین هائی هستند که بعضی شان در این کودتا هم دخالت داشتند، بر ضد این مملکت خودشان برای دیگران، همین ها هستند که بعضی شان به طوری که شواهد هست دخالت در این امر داشتند. این جهات مختلفه، گروه مختلفه ای که در ایران هست و هی داد خلق را می زنند و داد اینکه ما چطور هستیم، اینها هم همین هائی هستند که در این مسائل دخالت داشتند، اینها هم همین هائی هستند که می روند در آمریکا این جوان های عزیز ما که گرفتار هستند، همین اشخاص که دعوی خلقیت و - نمی دانم - چه می زنند، همین ها آنجا می روند به آنها می گویند ای مرتجعین. اینها چه جمعیت هائی هستند؟ در داخل این کارها را می کنند، در خارج این کارها را می کنند. تا ملت ها بیدار نشوند و این ریشه ها را نکنند و تا یک دولتی که دولت اسلامی باشد به تمام معنا، دولتی باشد که متعهد باشد به احکام اسلام، دولتی باشد که غربزده نباشد، به اسلام گرایش داشته باشد، روی کار نیاید ما باید باز همین گرفتاری ها را داشته باشیم.

تمام مقصد ما مکتب ماست

مجلس باید به تمام قوه ای که دارد و قوه او از همه قوه ها بالاتر است و تمام مسلمین واجب است بر آنها که پشتیبانی کنند از دولت و از ملت و از مجلس بالخصوص، باید با تمام معنا کوشش کند که

صحیفه نور جلد 12 صفحه 274

افرادی که سرکار می آیند، نخست وزیر، سایر وزرا و سایر کسانی که کارهای مهم را دارند، از اشخاص مسلمان متعهد، متوجه به کارهائی که در دنیا می شود، مدبر، لکن متعهد به اسلام، متعهد به مکتب. مکتب بزرگترین چیزی است که از برای ما مطرح است، نباید راجع به مکتب یک کلمه ای کسی بگوید اشتباه می کنند اگر می گویند مکتب چطور. تمام مقصد ما مکتب ماست و مسلمان های ما برای مکتب ماست که اینطور قدرت دارند و اینطور در مقابل دیگران می ایستند. اگر چنانچه سایر ممالک اسلامی هم مکتب خودشان را حفظ کنند، این مکتب اسلام را، اگر مکتب اسلام را حفظ بکنند مطمئن باشند که هیچ قدرتی به آنها آسیب نمی رساند. و اگر ما مکتب خودمان را حفظ نکنیم، که یکی از تعلیمات مکتب ما این است که متفق با هم باشیم، هر یک از این گروه ها یا هر یک از این افراد که بر ضد آن رفیق خودش یک کلمه ای بگوید، از مکتب خارج شده است و به درد - اصلاً - ایران دیگر نمی خورد. هر کدام از اینها که دیگری را بخواهند تضعیف کنند، مجلس بخواهد یکی دیگر را تضعیف کند یکی دیگر بخواهد مجلس را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد دولتش را تضعیف بکند، رئیس جمهور بخواهد مجلس را تضعیف کند، مجلس بخواهد رئیس جمهور را تضعیف کند، تمام اینها بر خلاف مکتب اسلام است، مخالفت با اسلام است. باید این آقایان همانطوری که مدعی هستند اسلامی هستیم، واقع مطلب این است که باید در علمشان، در قولشان، در خطابه هایشان، در حرف هایشان، در نوشته هایشان، در روزنامه هایشان نشان بدهند که ما مسلمان هستیم. این چه مسلمانی است که هر روزنامه ای که مال یک طایفه است به طایفه دیگر فحاشی می کند؟ ما چی جواب این مردم را بدهیم که هی می آیند از من الان وقت خواسته اند از بازار تهران که بیایند بگویند این چه خبر است، که این آقایان چه شان است با هم. این آقای رئیس جمهور با مجلس، مجلس با رئیس جمهور چرا، چرا اینطور رفتار می کنند؟ چرا باید اینطور باشد که صدای مردم دربیاید؟ من نصیحت به آنها می کنم، من از لسان اسلام به آنها نصیحت می کنم که با هم اختلاف نکنید. شما اگر اختلاف بکنید راه را برای دیگران باز می کنید، شما اختلاف با هم نداشته باشید. سر چه اختلاف می کنید؟ چه میراثی هست که شما می خواهید قسمت کنید و سرش اختلاف می کنید؟ اینهمه مردم جوان هایشان را دادند، میراث برای شما گذاشتند که اختلاف با هم بکنید و اینطور توی سر هم بزنید و اینطور فساد ایجاد کنید؟! یک قدری با هم رفیق باشید، دوست باشید، برادر باشید. آقای رئیس جمهور افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد باید تهیه کند، معرفی کند یعنی نخست وزیر را او تهیه می کند باید یک شخصی باشد که همه آن صفاتی که من گفته ام درش باشد که در راس همه صفات، مکتبی بودن است. فکر بکند، فکر مکتب اسلام، در صدد باشد که اسلام را تقویت بکند، در صدد باشد که احکام اسلام را پیاده بکند، نه در صدد این باشد که ملیت را احیا بکند. آنهائی که می گویند ما ملیت را می خواهیم احیا بکنیم، آنها مقابل اسلام ایستاده اند، اسلام آمده است که این حرف های نا مربوط را از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمی خورند افراد مسلم به درد ما می خورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را می خواهیم و ملیت را می خواهیم و اسلام را

صحیفه نور جلد 12 صفحه 275

نمی خواهیم. آن مردیکه در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم دوم ایرانی هستم سوم اسلام. این اسلام نیست، تو سوم هم اسلامی نیستی.

روز قدس فرصتی برای قیام یکپارچه ملت های مسلمان علیه مفسدین

باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند، روز قدس روزی است که باید تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوئی از تمام ملت های مسلمین بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است همه ملت ها قیام بکنند، همین که حالا همان تظاهرات، همان راهپیمائی ها را بکنند این مقدمه می شود از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشود. ما، هی سست می گیریم، مسلمان ها هی سست می گیرند، ملت ها بیطرف می مانند کم قیام می کنند و نهضت می کنند، کم تظاهر می کنند راجع به این امور. اسرائیل وقتی که دید خوب ملت با هم مخالف هستند و دولت مصر هم که همراه اوست، برادر است و عراق هم که با اینها برادر هست، وقتی این چیزها را دید هی قدم به قدم پیش می رود و شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید، اینها تا فرات خواهند بروند، اینها همه اینجا را ملک خودشان می گویند هست. شما باید محکم بایستید در مقابل اینها و اگر چنانچه مسلمین، ملت های مسلم بایستند در مقابل اینها و اگر دولت هایشان بخواهند مخالفت کنند، مشت توی دهنشان بزنند چنانکه ایران مشت در دهن محمدرضا زد، محمدرضا از همه دولت های مسلمین، از همه آنها قویتر بود و از همه آنها پشتوانه اش بیشتر بود معذلک ملت ما قیام کرد و اسلام را وجه نظر خودش قرار داد و الله اکبر را فریاد کشید و این قدرت را از بین برد و قدرت های دیگر را هم و تا آخر هم همه قدرت ها اگر روی هم باشند نمی توانند آسیب به یک همچو ملتی برسانند.
یک همچو ملتی که ما داریم به این صفا، به این خوبی که در همه قضایا پشتیبان دولتشان هستند، پشتیبان رئیس جمهورشان هستند، پشتیبان مجلسشان هستند حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه دار کنیم و ما بنشینیم با هم مخالفت کنیم، نه خدا را خوش می آید از این و نه ملت را. ملت ناراحت است از این کار. این روزنامه هایتان را جلویش را بگیرید. آقایان روزنامه هائی که به آنها مربوط است جلویشان را بگیرند. این عذر نمی شود که ما روزنامه ها را نمی دانیم چه نوشته است. نخیر این عذر نیست، باید روزنامه ها را ببینند چه نوشته اند. خودش نمی رسد، خود آقایانی که مثلاً در مجلس هستند یا آقایانی که در خارج مجلس هستند نمی رسند بخوانند، روزنامه ها را یک کس دیگر را وادار کند که بخوانند، روزنامه ها ببینند چه است. در روزنامه مشغول فتنه انگیزی هستند و مشغول این هستند که دولت را با رئیس جمهور، مجلس را با رئیس جمهور، رئیس جمهور را با مجلس مخالف کنند و این یک توطئه ای است که در روزنامه ها ایجاد شده است و باید خود آقایان جلویشان را بگیرند قبل از اینکه ملت جلویش را بگیرد، قبل از اینکه خود ملت بیاید و بی ملاحظه از کسی تمام این روزنامه ها را خفه کند خودشان جلویش را بگیرند.

صحیفه نور جلد 12 صفحه 276


و در مجلس هم آقایان با هم باشند، رفیق باشند، همه مسلمان هستیم همه باید دوست با هم باشیم، مسلمین (ید واحده) باید باشند، اینقدر در مجلس با هم اختلاف نداشته باشند، جهات شرعی را حفظ بکنند، جهات اخلاقی را حفظ بکنند، هی این به او بدگوئی کند او به او بدگوئی کند، خوب، این اسباب ناراحتی مسلمان ها هست. آقایان می گویند، مسلمان ها می گویند خوب ما خون بچه هایمان را داده ایم یک قبرستان در اینجا پر است از جوان های ما، قبرستان های شهرستان ها پر از جوان های ما هست که در راه این مملکت و در راه این اسلام اینها کشته شده اند حالا که اینها کشته شده اند گویا آقایان آمده اند از خارج و از داخل حالا با هم نشسته اند دعوا می کنند. سر چه میراثی دعوا می کنید؟ میراث پدر کدامتان است؟ یک قدری آرام باشید، یک قدری توجه کنید به مسائل، هر وقت هر کدام صحبت کنید به ضد دیگری نباشد و این خلاف آداب اسلام است خلاف آداب مسلمین است، خلاف انسانیت است، خلاف مشی انبیا و مشی اولیا هست. نکنید این کار را، یک قدری آرام باشید، یک قدری هوای نفس را کنار بگذارید، اشتها را کنار بگذارید. تمام گرفتاری ما سر این هوای نفسی است که ما داریم، اعدی عدو انسان این نفس انسان است که در بین جنبین است، این اعدی عدو انسان است. یک قدری جلویش را بگیرید؟ یک قدر مهار کنید.

ترغیب مسلمانان جهان به اتحاد بر علیه اسرائیل

خداوند انشاءالله ما را موفق کند به اینکه یک روزی برویم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی یک میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمی تواند، از همان فریادش می ترسد. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستند الان هستند که قریب یک میلیارد هستند، اگر در روز قدس همه بیرون بیایند از خانه، فریاد کنند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی، همین قول مرگ بر شوروی برای آنها مرگ می آورد. جمعیتشان یک میلیارد، ذخائرشان اینهمه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخائر شما هستند معذلک شما را وادار می کنند با هم مختلف باشید اختلاف کنید و ذخائرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت نکنید. خوب است یک مقدار ملت های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این ملت نجیب عزیز ما، و خوب است یک قدری از این جوان هائی که در آمریکا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و تظاهر می کنند و در مقابل پلیس می ایستند و آنها را غل و زنجیر می کنند در حال غل هم فریاد می زنند و احقاق حق می خواهند بکنند یک قدری ما متنبه بشویم و ما تعلیم بگیریم از این جوان ها که آنها برای اسلام فریاد می کنند و ملت ها بیطرف هستند کانه آنها برای اسلام دارند فریاد می کنند و ما اینجا با هم اختلاف می کنیم و انصافاً انصاف نیست.

صحیفه نور جلد 12 صفحه 276


هی نگوئید من، بگوئید مکتب من

خداوند همه تان را توفیق بدهد و همه مسلمین را توفیق بدهد که با هم (یداً واحده) بشوند و خصوصاً ملت ایران را توفیق بدهد و این نهادهائی که هستند و در دولت و در مجلس و در سایر جاها به اینها توفیق بدهد که با هم تفاهم کنند و با هم باشند تا اینکه این ملت آسیب نبیند. اگر خدای نخواسته آسیبی دید، روی ماها سیاه است و روی دولت ها و روی اشخاصی که در رأس هستند، در دنیا سیاه است در آخرت هم سیاه است. به خود باشند، برای خدا قیام کنند، برای خدا آرام باشند، برای خدا به هم نپرند، برای خدا این نگوید که توطئه بر علیه من است آن یکی بگوید توطئه بر علیه من است. نه، توطئه خارجی علیه افراد نیست افراد قابل توطئه نیستند، علیه اسلام است، افراد قابل نیستند که آمریکا توطئه کند به ضد - این - این آدم یا توطئه کند به ضد آن آدم. آمریکا می فهمد چه هست، آمریکا به ضد اسلام است او از اسلام صدمه خورده است، نه از افراد، نه از فرد، او از اسلام سیلی خورده است، او از ملتی که می گوید اسلام، سیلی خورده است، نه از من سیلی خورده و نه از آقای رئیس جمهور سیلی خورده و نه از اشخاصی که در مجلس هستند و نه دولت ها، هیچ کدام، از ما سیلی نخورده است، از این زاغه نشین ها سیلی خورده است، از این ملت سیلی خورده و او در صدد است، اگر توطئه کند بر ضد ملت توطئه می کند نه اینکه بر ضد من یا برضد تو یا بر ضد آن. خیر، این حرف ها نیست در کار. اینقدر خودنمائی نکنید این اشتباه است. انسان باید توجه به خدا داشته باشد و خودش را در مکتبش فانی کند، هی نگوید من، بگوید مکتب من. هر وقت می گوئید، مکتب من بگوئید. از پیغمبرها بشنوید این مطلب را، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بوده اند، نه دنبال خودشان، نه خودشان زرق و برق دنیائی داشته اند و نه اینقدر توجه به نفس داشتند که من چه کردم و من چه کردم، خیر، این حرف ها نبوده آنها - از آنها باید تعلیم بگیریم و آدم بشویم. آدم، وقتی می شود که خودش را هیچ نبیند و هر چه می بیند خدا ببیند و هر چه هم هست اوست (الله نور السموات والارض) تمام قدرت ها مال اوست و تمام نورها مال اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ هستیم و این معنا را باید ادراک بکنیم.
اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگر آسیب نمی بینند، دیگر اسرائیل قدمش را باز پیش نمی آورد و ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از این زمین های اعراب نه اینکه بگوئیم در بیت المقدس چیزت را قرار نده، خیر و نباید گول بخوریم از آمریکا و از این مجالسی که درست کرده اند و تعزیه گردانی می کنند برای خوردن ما، از آنها گول بخوریم. هر کس باید خودش قیام، مسلمین باید خودشان قیام کنند در مقابل اینها، دنبال این نباشند که دولت هایشان یک کاری بکنند، دولت ها کاری نمی کنند، خودشان باید بکنند، دنبال این نباشند که در آغوش آن یکی برویم برای نگهداری ما از آن یکی، خیر، همه گرگ هستند و همه شما را می خورند باید خودتان را حفظ کنید، توجه به خدا بکنید، توجه به اسلام بکنید و برای خدا و برای اسلام قیام بکنید و برای خدا و برای اسلام به پیش بروید و پیروز هستید انشاءالله.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته