پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله مرعشی نجفی

تاریخ: 1358/12/28

پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله مرعشی نجفی

بسم الله الر حمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای مرعشی نجفی دامت برکاته
تلگرام حضرتعالی در مورد قدردانی از فرمان عفو عمومی واصل گردید. از این ابراز محبت شما متشکرم. امید است مسلمانان از ارشادات و راهنمائی های آنجناب بهره مند گردند. سلامت و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله
روح الله الموسوی الخمینی