متن امام خمینی در مورد عفو عمومی

تاریخ: 1358/12/28

متن امام خمینی در مورد عفو عمومی

بسم الله الر حمن الرحیم
گر چه ملت شریف ایران خاطره های تلخی دارند از دستگاه سازمان امنیت و گروهی از قوای انتظامی و افرادی از روحانی نماها که به طور قاچاق خودشان را در سلک روحانیت و گویندگان اسلامی در آورده بودند، بسیاری از گروههای فوق پس از انقلاب اسلامی به مجازات خود رسیدند، لکن با گزارشاتی که از اطراف می رسد، توطئه هائی از گروههای منحرف که به نظر می رسد الهام از خارج می گیرند و می خواهند همان نقشی را که در زمان رضاخان بازی کردند عمل کنند و با شکست حتمی روحانیت متعهد و آسیب رساندن به قوای انتظامی، کشور عزیز را به دامن چپ و یا راست بکشانند و با ملت آن کنند که در زمان رژیم طاغوتی کردند و این خطر عظیمی است که غفلت از آن و بی تفاوتی در مقابل آن به هدم اسلام و کشور منتهی شود. من خود شاهد زمان رضاخان از کودتا تا انقراض فضاحت بار رژیم بوده ام و توطئه هائی را که به دست عمال خارجی می شد، یکی پس از دیگری دیده ام. من شاهد بودم که روحانیت را به اسم ارتجاع و اسم های ننگین دیگر در نظر ملت ساقط نمودند و سنگرهای بزرگ اسلام را یکی پس از دیگری با دست جوانان بیخبر از عمق توطئه ها، شکستند و راه را برای مقاصد شوم استعمارگران باز کردند و شاعران درباری و نویسندگان مزدور و گویندگان وابسته بر ضد اسلام، خدمتگزاران به کشور و اسلام، از رجال پاکدامن گرفته تا علماء بزرگ طراز اول، با قلم و زبان و شعر و مقاله، آنان را از ملت و ملت را از آنان جدا کردند و سایه شوم استبداد و استعمار را در طول پنجاه سال، آنچنان بر سرتاسر کشور عزیزمان گستردند که احدی را مجال گفتن حق نماند. من به شما ملت شریف ستمدیده اخطار می کنم جای پای آن شیطان بزرگ و شیاطین دیگر را در سراسر کشور می بینم که با نقشه حساب شده همان طرح زمان رضاخان را ریخته و با شیطنت در صدد اجرای آن هستند و آن نقشه تضعیف روحانیت متعهد و تضعیف قوای انتظامی است به اسم ساواکی و وابسته به رژیم طاغوتی، لهذا من برای احساس خطر و جلوگیری از این نقشه شوم و حفاظت کشور عزیز و اسلام بزرگ، کلیه قشرهایی که دستشان به خون بیگناهی آغشته نشده و امر به قتل نفوس نکرده و شکنجه گر نبوده و امر به شکنجه منتهی به قتل نکرده و از بیت المال و اموال مردم سوء استفاده ننموده، در آستانه سال جدید عفو عمومی نمودم، چه انتظامی و چه سایر قوای انتظامی و چه ساواکی و چه روحانی نمای وابسته و پیوسته به رژیم سابق. از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به

صحیفه نور جلد 12 صفحه 14

کسی را ندارد و نه مقامات مسؤول و نه گروه غیر مسؤول و جناب آقای رئیس جمهور موظف هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوه قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند و جناب آقای قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسیله آقای رئیس جمهور آنان الزام به حضور، و عدالت را درباره آنان اجرا کنند. اما اشخاصی که متهم هستند به یکی از امور فوق که مورد عفو نمی توانند باشند، احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز محاکم صالح و مأمورین از قبل آن محاکم برای تحویل به محاکم. تمام محاکم ایران موظفند که پس از اتمام پرونده متهم، پرونده یا رونوشت آن را به تهران نزد آقای قدوسی دادستان کل انقلاب بفرستند برای رسیدگی نهائی و آقای قدوسی موظفند هیأت یا هیأت هائی مرکب از قضات شرع تشکیل دهند و رسیدگی به این قسم پرونده ها بکنند و حکم عدل اسلامی را جاری نمایند و جناب آقای رئیس جمهور پس از رسیدگی به جرائم محکومین که در زندان هستند به گروه هایی که لایق تخفیف هستند یک درجه تخفیف دهند و آنانی را که می شود آزاد کرد آزاد کنند و باید تذکر دهم که این عفو و تخفیف مشروط است به آنکه این اشخاص پس از عفو و آزادی، مرتکب اعمال سابق خود یا مشابه آن نشوند والا علاوه بر مجازات جرم فعلی، مجازات جرم سابق نیز اعاده می شود و من از عموم برادران ایمانی می خواهم که برای رضای خداوند تعالی از انتقامجویی و بهانه گیری اجتناب کنند و به پیروی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عفو و اغماض را شیوه خود قرار دهند و من از جوانان عزیز می خواهم که از خود عطوفت نشان دهند و از شیوه احسان که مرضی خداوند است و قرآن کریم بر آن تاکید فرموده، پیروی کنند. از خداوند تعالی سلامت و سعادت همگان را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی