پاسخ امام خمینی به تلگرام پادشاه عربستان

تاریخ: 1358/12/27

پاسخ امام خمینی به تلگرام پادشاه عربستان

بسم الله الر حمن الرحیم
حضرت آقای خالد بن عبدالعزیز پادشاه کشور عربستان
وصول تلگرام آن حضرت نسبت به وضع کسالت و بهبودی اینجانب موجب تشکر گردید. خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگران شرق و غرب و بخصوص آمریکای جهانخوار از سر مسلمانان قطع شود و عموم پیروان مکتب مقدس اسلام بتوانند با کمال برادری و محبت استقلال خود را به دست آورده و عظمت از دست رفته خود را بازیابند.
روح الله الموسوی الخمینی