فهرست کتاب


یاد خدا

مرکز غدیر‏‏‏

1- اهمیت ذکر گفتن

1- زیاد به یاد خدا بودن

ذکر خدا آن قدر دارای اهمیت است که خداوند سبحان هم به مردان و هم زنان توصیه فرموده که زیاد ذکر بگویید و غافل نشوید.
والذاکرین الله کثیراً و الذاکرات؛ مردانی که بسیار به یاد خداوند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند.(1)
در جای دیگر به مؤمنین توصیه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکرو الله ذکراً کثیراً؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.(2)

2- محبوب خداوند

رسول خدا (ص) می فرماید: هر کس ذکر خدا بسیار کند، خداوند او را دوست دارد.(3)