رَه توشه پژوهشی پیرامون خُبرگان در کلام و پیام نورانی رهبرمعظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای اَدام اللّه ظلّه علی رؤوس المسلمین

مرکز غدیر‏‏‏

مجلس خبرگان، پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و باعظمتی دارد

لازم است نکته یی را هم درباره ی انتخابات مجلس خبرگان بگویم. اولاً ملت عزیز توجه داشته باشند که مجلس خبرگان، پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و باعظمتی دارد. در حساسترین و خطرناکترین لحظات زندگی ملت و نظام ما، این مجلس است که باید به داد ملت برسد؛ این منتخبان ملتند که باید در آن لحظه ی خطیر، دین خودشان را به ملت ایفا کنند.

انتخاب رهبر - کار مهم و اساسی و بسیار تعیین کننده یی که برعهده ی مجلس خبرگان است

انتخاب رهبر - کار مهم و اساسی و بسیار تعیین کننده یی که برعهده ی مجلس خبرگان است - چیز کمی نیست. این مجلس، جایگاه خیلی مهمی دارد. مردم باید این انتخابات را دست کم نگیرند. همه باید شرکت کنند و در فرستادن افراد صالح به این مجلس، احساس وظیفه نمایند.
البته مردم نشان دادند که آماده اند. مردم در طول این یازده، دوازده سال نشان دادند که در حساسترین لحظات، تکلیف خودشان را خوب انجام می دهند. ما باید تکلیفمان را در مقابل مردم انجام بدهیم. مردم خوبند، در صحنه اند، آماده اند، باهوشند، وقت شناس و تکلیف شناسند.

ملت در انتخاب خبرگان باید با بصیرت عمل کند

نکته یی که مهم است، این است که ملت در انتخاب خبرگان، باید با بصیرت عمل کند. چشمهایتان را باز کنید، از خدا مدد بخواهید و ببینید که چه کسانی را انتخاب می کنید. افراد صالح، مؤمن، لایق، افرادی که می توانند مصلحت دین و دنیای مردم را تشخیص بدهند، افرادی که دارای تقوای کافی هستند و آنها را از لغزش باز می دارد، افراد عالم، انقلابی و کسانی را که تجربه ی سالهای گذشته نشان داده است که در خط درست حرکت کرده اند و راه درست را شناخته اند، انتخاب کنید. این، چیز خیلی مهمی است. ملت عزیز ما باید توجه کنند. سعی خود را بکنید، مشورتتان را بکنید، آنچه را که تشخیص دادید، بر طبق آن عمل کنید. هنوز هم وقت باقی است و تا زمانی که مردم بخواهند به صندوقهای رأی نزدیک بشوند، دو، سه هفته ی دیگر فرصت هست.
کسانی هم که می خواهند در این صحنه مطرح بشوند، یا کسانی را مطرح بکنند، مواظب موازین شرعی باشند. اگر شما خواستید کسی را معرفی کنید، او را معرفی کنید، ولی دیگری را نفی نکنید. هیچ کس، هیچ دسته و هیچ جمعی، نباید به خودشان اجازه بدهند که به کسانی که قبولشان ندارند، اهانت بکنند. شما یک دسته را قبول دارید، آنها را معرفی می کنید؛ دیگری هم دسته ی دیگر را قبول دارد، آنها را معرفی می کند. اثبات کنید؛ ولی نفی نکنید. نگذارید که جو جامعه، از این حالت صفا و یکرنگی و وحدت و یکپارچگی خارج بشود.