فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

جهنم، باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا راست منحرف نشدید، از صراط در این عالم هم مستقیم عبور می کنید. اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است و اگر

به راست متمایل شوید جهنم است
جهنم، باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا راست منحرف نشدید، از صراط در این عالم هم مستقیم عبور می کنید و به چپ یا راست متمایل نمی شوید، که اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است و اگر به راست متمایل شوید جهنم است.
راه خدا مستقیم است « صراط الذین انعمت علیهم » راه آن هائی که خداوند به آن ها منت گذاشته است و نعمت عطا فرموده است، نعمت اسلام، بزرگترین نعمت، نعمت انسانیت، بزرگترین نعمت شما به همین راه مستقیم، در همین راهی که آمدید و برای اسلام آمدید و برای پاسداری از اسلام آمدید و همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد و پاسدار از اسلام و قرآن کریم باشد، این راه مستقیم است. راه پاسداری از اسلام، راه مجاهده در راه اسلام، در راه خدا، این راه مستقیم است. این همان صراط مستقیمی است که شما در نماز از خدا می خواهید. انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مغضوب علیهم است و یک طرفش «ضالین» است. گمراهان، آن هائی که خدای تبارک و تعالی به آن ها غضب کرده و آن هائی که گناهکار هستند، هر دوی آن ها راهشان به جهنم است، برادران! تا اینجا آمدید خوب آمدید و خدا به شما توفیق بدهد. از اینجا به بعد هم خوب بروید و خداوند شما را تایید کند. شما با خودتان، با خدای خودتان قرار بدهیدکه این راه را به آخر برسانید و قرار بدهید که سربازان اسلام باشید تا آخر و انشاءالله دست تمام « مغضوب علیهم » و « الضالین » را از این مملکت کوتاه کنید. خداوند همه شما را موفق و مؤید کند و من خدمتگذار همه شما و دعاگوی همه شما هستم.(134)

آقایان با این که ما انجمن اسلامی هستیم، با لفظ اسلامی خودشان را گول نزنند. خودشان ببینند که چه کارهائی دارند می کنند

علم وقتی که در یک نفس غیر سالم واقع شد مثل بارانی می ماند که ببارد در جائی که عفونت بار است، عفونتش را زیاد می کند. همین باران رحمت که در یک جا بوی عطر را بلند می کند، در یک جا بوی کثافت را بلند می کند. آن عالمی که تزکیه نشده است، خطرش از جاهل بسیار زیادتر است، جاهل اگر فاسد هم باشد، خودش فاسد است اما عالم اگر فاسد باشد، عالم را فاسد می کند، کشور را به فساد می کشد.
... با الفاظ نباید گول بخورید. خودتان را گول نزنید که ما در آموزش و پرورش هستیم. آقایان هم با این که ما انجمن اسلامی هستیم، با لفظ اسلامی خودشان را گول نزنند. خودشان ببینند که چه کارهائی دارند می کنند و چه کارهائی بنا دارند بکنند که آن کارها به نفع کشور است و به نفع اسلام. اگر آموزش و پرورش به نفع کشور و به نفع اسلام، به نفع اسلام باشد و انجمن های اسلامی که در همه ادارات الان هست و صحبتش هست، به نفع کشور و به نفع اسلام باشد، آثارش بعد از چند سال بعد بر همه معلوم می شود. این هائی که مخالفند با این که دانشگاه درست بشود، دانشگاه و فرهنگ، فرهنگ صحیح بشود، اسلامی بشود، این ها همان ها هستند که در دامن آن خارجی ها بزرگ شده اند و خوف این را دارند که مبادا یک وقتی یک دانشگاهی اسلامی بشود و ما نتوانیم دیگر دزدی بکنیم و ما نتوانیم دیگر عیش و عشرت بکنیم.
دانشگاه شاید یک وقت اسلامی بشود و آنجا مرکز فساد نباشد و این ها خوف این را دارند.(135)

این ها همین حرف های غربی را می زنند که: همه را اصلاح کنید بعد حَد بزنید. این عجیب است که اول ما باید این مملکت را همه را هدایت کنیم که همه تربیت بشوند، بعد حد بزنیم

این ها باز توجه ندارند که اسلام در عین حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است لکن آن روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشان را در یک جا، یهود بنی قریضه را در حضور رسول الله می کشند گردن می زنند به امر رسول الله. این ها همین حرف های غربی را می زنند که:
اول همه را اصلاح کنید بعد حد بزنید. این عجیب است که اول ما باید این مملکت را همه را هدایت کنیم که همه تربیت بشوند، بعد حد بزنیم. اگر یک کسی حالا شرب خمر کرد، حالا حدش نزنیم، اول چیزش بکنیم تا مغزش اصلاح بشود. این هایک حرف های غلطی است، باید حدود جاری بشود، باید وزارتخانه ها اصلاح بشود.(136)