فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه ها بوجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند

باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه های سراسر ایران بوجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.
باید از بدآموزی های رژیم سابق در دانشگاه های سراسر ایران شدیدا جلوگیری کرد زیرا تمام بدبختی جامعه ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزی ها بوجود آمده است.
اگر ما ترتیبی اصولی در دانشگاه ها داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی ای نداشتیم که در بحرانی ترین اوضاع ایران در نزاع و چند دستگی با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از آنچه که بر مردم می گذرد چنان آسان گذرند که گوئی در ایران نیستند.(121)

روشنفکران متعهد و مسؤول! بیائید تفرقه و تشتت را کنار گذارید و خود را از شرّ ایسم و ایست شرق و غرب نجات دهید. روی پای خود بایستید و از تکیه به اجانب بپرهیزید

تمام عقب - ماندگی های ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی از جامعه اسلامی ایران بود و متاسفانه هم اکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خوره است از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته ای که همیشه خود را بزرگ می دیدند و می بینند و تنها حرف هائی که می زدند و می زنند که دوست به اصطلاح روشنفکر دیگرش بفهمد و اگر مردم هیچ نفهمند، نفهمند زیرا دیگر چیزی که مطرح نیست مردمند و تمام چیزی که مطرح است خود اوست، برای این که بد آموزی های دانشگاهی زمان شاه، روشنفکر دانشگاهی را طوری بار می آورد که اصولا ارزشی برای خلق مستضعف قائل نبود و متاسفانه هم اکنون هم نیست.
روشنفکران متعهد و مسوول! بیائید تفرقه و تشتت را کنار گذارید و به مردم فکر کنید و برای نجات این قهرمانان شهید داده، خود را از شرایسم و ایست شرق و غرب نجات دهید. روی پای خود بایستید و از تکیه به اجانب بپرهیزید.(122)

دانشجویان عزیز! راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیر متعهد را نروید و از مردم خود جدا نسازید

طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها باید دقیقا روی مبانی اسلامی مطالعه کنند و شعارهای گروه های منحرف را کنار گذارند و اسلام عزیز راستین را جایگزین تمام کج اندیشی ها نمایند. این دو دسته باید بدانند اسلام خود مکتبی است غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب به آن نیست و همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه و ثمره تلخ این نوع تفکر در سال های آینده روشن می گردد. با کمال تاسف گاهی دیده می شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی، بعضی از این مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده اند و معجونی بوجود آورده اند که به هیچ وجه با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست. دانشجویان عزیز! راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیر متعهد را نروید و از مردم خود جدا نسازید.(123)