فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید از این غربزدگی بیرون برویم، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را

باید از این غربزدگی بیرون برویم، خیال نکنیم همه چیز آنجاست و ما هیچ نداریم، خیر، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را. خوب، بالاخره هر کاری مبدائی لازم داردو ابتدائی لازم دارد الان ابتدا این است که ما باید برویم دنبال این که همه چیز از خود ما باشد انشاءالله خداوند همه تان را تایید کند، همیشه موفق کند و گرفتاری ها را رفع کند.(110)

مثل کشور ما مثل بیماری است که لااقل پنجاه و چند سال بیماری کشیده است و همه قشرها به بیماری او دامن زدند و الان از بار قشرهائی که دامن به بیماری او می زدند فارغ شده است لکن بیمار است.
از بیماری که پنجاه و چند سال به بیماری او کمک کردند و خائنین دامن زدند، نباید متوقع بود که به مجرد این که دامن زن ها خارج شدند بیمار فورا صحیح بشود.
این بیماری که در جامعه ما از غرب پیدا شده است، از ممالک خارجی که می خواستند ما را همه چیزمان را ببرند، این بیماری غربی را توقع نداشته باشید که با هشت ماه یا با هشت سال یا با بیست سال این بیماری رفع بشود.(111)

این هایی که در دانشگاه ها هستند بعضی شان البته پنجاه سال این ها از غرب به مغزهای آن ها بیماری تزریق شده و تربیت شدند این ها به همان تربیت های غربی

این هایی که در دانشگاه ها هستند بعضی شان البته پنجاه سال این ها از غرب به مغزهای آن ها بیماری تزریق شده و تربیت شدند این ها به همان تربیت های غربی و آن ها این ها را آماده کردند برای این که جوان های ما را آن طوری بار بیاورند. شما بخواهید که فورااین بیمارها سالم بشوند یا این بیمارها را کنار بگذارید و سالم پیدا بکنید، این توقع غیر معقولی است.
من می دانم که در همه قشرها و خصوصا در مراکز تعلیم و تربیت که بیشتر خارجی ها عنایت داشتند به نگهداری آن ها در یک سطح معینی یا منحرف کردن آن ها از آن راهی که باید بروند آنقدری که به دانشگاه ها آن ها عنایت داشتند که نگذارند رشد بکند بلکه آن ها را به مسیر دیگری ببرند، به راه دیگری ببرند، شاید به جاهای دیگر اینقدرها عنایت نداشتند.(112)

شما متوقع نباشید که فورا آن ها از آن مسیر برگردند و به مسیر ملت بیایند. لکن مایوس نباشید، ملت راه خودش را پیدا کرده است

در یک همچو مسیری که آن ها عمال خودشان را وادار کردند و جوان های ما را به مسیر دیگری بردند، شما متوقع نباشید که فوراآن ها از آن مسیر برگردند و به مسیر ملت بیایند. لکن مایوس نباشید، ملت راه خودش را پیدا کرده است، شما جوان ها راه خودتان را پیدا کردید. اگر امروز نشود تصفیه، فردا تصفیه می شود، ناچار از این تصفیه است یعنی یک ملتی که فهمیده مرضش چیست، ابتدای هر چیزی فهم این است که گرفتاری چیست. در این پنجاه سال ما را از این که بفهمیم گرفتاری ما چیست اغفال کرده بودند ما آن میکروب های فاسد را و مفسد را برای خودمان درمان می دانستیم. ما آن هایی که ما را به تباهی می کشیدند برای خودمان معالج می دانستیم. ما را این طور درست کرده بودند، این تبلیغات دامنه دارشان به ما این طور حالی کرده بودند که شماباید هر چه که می خواهید، هر تمدنی که می خواهید، هر فرهنگی می خواهید، از غرب باید، به دست خودتان ندارید به این افکار پوسیده ای که این ها تزریق کردند به وسیله قلم های فاسد و به وسیله گفتارهای منحرف کننده و این ها ما را همچوبار آوردند و جوان های مارا همچو بار آوردند که آنکه زهر مهلک برای جامعه ما بود، خیال کند دوای دردش است.
الان هم همین فاسدها بعضی از همین فاسدها در جامعه ما هستند، در همه جا هستند، در دانشگاه هم هست، در همه جای مملکت ما هست و توقع این را نداشته باشید که یک درد پنجاه و چند ساله، یک چند روزه و چند ساعت و چند وقت و چند ماه و چند سال معالجه بشود. شما ملاحظه کنید، یک کسی که یک ربع ساعت سرماخوردگی برایش پیش می آید یک ماه گاهی احتیاج به معالجه دارد و یک جامعه ای که 2500 سال زیر یوغ اشخاص بوده است که برای خودشان می خواستند جاه و مقام درست کنند و ظلمشان بر جامعه همه طرف بوده است و آنکه ما یادمان است پنجاه و چند سال بدترین اوقات را مملکت ما گذارند، بدترین اوقات تاریخ ما بود یعنی از همه اطراف به ما هجوم آورده بودند، به مملکت ما هجوم آورده بودند، همه قشرها را بعد از مطالعه در خدمت گرفته بودند و ما را از خودمان بکلی تهی کرده بودند.(113)