فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم

آقا بدانید که این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، این ها کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم، این ها کوشش می کنند که ما یا اشخاصی بار بیائی م غربزده، برای آن ها کار بکنیم و اگر نه بمانیم در این حال عقب افتادگی و ببرند آن ها همه چیز مارا. شرق باید بیدار بشود، باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آنقدر که می تواند. اگر می توانست باید تا آخر جدا کند، حالا که نمی شود، تا آنقدر که می تواند باید جدا کند لااقل فرهنگش را نجات بدهد.(109)

باید از این غربزدگی بیرون برویم، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را

باید از این غربزدگی بیرون برویم، خیال نکنیم همه چیز آنجاست و ما هیچ نداریم، خیر، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را. خوب، بالاخره هر کاری مبدائی لازم داردو ابتدائی لازم دارد الان ابتدا این است که ما باید برویم دنبال این که همه چیز از خود ما باشد انشاءالله خداوند همه تان را تایید کند، همیشه موفق کند و گرفتاری ها را رفع کند.(110)

مثل کشور ما مثل بیماری است که لااقل پنجاه و چند سال بیماری کشیده است و همه قشرها به بیماری او دامن زدند و الان از بار قشرهائی که دامن به بیماری او می زدند فارغ شده است لکن بیمار است.
از بیماری که پنجاه و چند سال به بیماری او کمک کردند و خائنین دامن زدند، نباید متوقع بود که به مجرد این که دامن زن ها خارج شدند بیمار فورا صحیح بشود.
این بیماری که در جامعه ما از غرب پیدا شده است، از ممالک خارجی که می خواستند ما را همه چیزمان را ببرند، این بیماری غربی را توقع نداشته باشید که با هشت ماه یا با هشت سال یا با بیست سال این بیماری رفع بشود.(111)

این هایی که در دانشگاه ها هستند بعضی شان البته پنجاه سال این ها از غرب به مغزهای آن ها بیماری تزریق شده و تربیت شدند این ها به همان تربیت های غربی

این هایی که در دانشگاه ها هستند بعضی شان البته پنجاه سال این ها از غرب به مغزهای آن ها بیماری تزریق شده و تربیت شدند این ها به همان تربیت های غربی و آن ها این ها را آماده کردند برای این که جوان های ما را آن طوری بار بیاورند. شما بخواهید که فورااین بیمارها سالم بشوند یا این بیمارها را کنار بگذارید و سالم پیدا بکنید، این توقع غیر معقولی است.
من می دانم که در همه قشرها و خصوصا در مراکز تعلیم و تربیت که بیشتر خارجی ها عنایت داشتند به نگهداری آن ها در یک سطح معینی یا منحرف کردن آن ها از آن راهی که باید بروند آنقدری که به دانشگاه ها آن ها عنایت داشتند که نگذارند رشد بکند بلکه آن ها را به مسیر دیگری ببرند، به راه دیگری ببرند، شاید به جاهای دیگر اینقدرها عنایت نداشتند.(112)