فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید دانشگاه ها بیدار بشوند، باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهی بشوند و شرق روی پای خودش بایستد

حقوق بشر را اسلام می تواند پایه گذاری کند که سرانش مثل علی بن ابی طالب است، نه کسانی که بشر را می خورند و اسم حقوق بشر رویش می گذارند.
شرق باید بیدار بشود از این خوابی که او را کردند، از این غفلتی که آن ها ایجاد کردند در ما باید بیدار بشویم. اگر بیدار نشویم ما طعمه آن ها خواهیم بود.
باید دانشگاه ها بیدار بشوند.
باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهی بشوند و شرق روی پای خودش بایستد.
اگر شرق روی پای خودش نایستد، باز وابسته باشد، وابسته فکری عمده است، خیال کند که همه چیزی از اوست، تا یکی مریض می شود به اطباء اینجا رجوع نمی کنند فوراباید برود آمریکا یا باید برود انگلستان، نمی شود اینجا، با این که یک دسته از اطباء که آمدند اینجا من گفتم که شماها، دانشگاه های ما چه کردند تا حالا که حالا وقتی که یک مریضی می شود باید بروند آنجا. می گفتند ما می توانیم معالجه کنیم لکن مردم اینجور شدند. این افکار، افکاری است که مملکت ما را به تباهی دارد می کشد که همه چیز ما از آنجا بیاید و همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد. حالا چون اتومبیل ما از آنجاست و برق ما هم نمی دانم چه و زهر مار ما از آنجاست پس باید فرهنگ ما از آنجا باشد، پس باید همه چیز ما از آنجا باشد.(108)

این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم

آقا بدانید که این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، این ها کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم، این ها کوشش می کنند که ما یا اشخاصی بار بیائی م غربزده، برای آن ها کار بکنیم و اگر نه بمانیم در این حال عقب افتادگی و ببرند آن ها همه چیز مارا. شرق باید بیدار بشود، باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آنقدر که می تواند. اگر می توانست باید تا آخر جدا کند، حالا که نمی شود، تا آنقدر که می تواند باید جدا کند لااقل فرهنگش را نجات بدهد.(109)

باید از این غربزدگی بیرون برویم، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را

باید از این غربزدگی بیرون برویم، خیال نکنیم همه چیز آنجاست و ما هیچ نداریم، خیر، ما همه چیز داریم و فرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را. خوب، بالاخره هر کاری مبدائی لازم داردو ابتدائی لازم دارد الان ابتدا این است که ما باید برویم دنبال این که همه چیز از خود ما باشد انشاءالله خداوند همه تان را تایید کند، همیشه موفق کند و گرفتاری ها را رفع کند.(110)

مثل کشور ما مثل بیماری است که لااقل پنجاه و چند سال بیماری کشیده است و همه قشرها به بیماری او دامن زدند و الان از بار قشرهائی که دامن به بیماری او می زدند فارغ شده است لکن بیمار است.
از بیماری که پنجاه و چند سال به بیماری او کمک کردند و خائنین دامن زدند، نباید متوقع بود که به مجرد این که دامن زن ها خارج شدند بیمار فورا صحیح بشود.
این بیماری که در جامعه ما از غرب پیدا شده است، از ممالک خارجی که می خواستند ما را همه چیزمان را ببرند، این بیماری غربی را توقع نداشته باشید که با هشت ماه یا با هشت سال یا با بیست سال این بیماری رفع بشود.(111)