فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

یک دسته ای هستند که این ها یا معوجند و ادراکشان ناقص است و یا این که نه، ادراکاتشان هم خوب است و از روی نقشه کار می کنند و دیگران به آن ها گفته اند این کارها راباید بکنید و

می کنند، این ها البته خطرناکند.
یک وقتی بود که همه شاهنشاهی بودند،...آنوقت که باد به بیرق او می خورد این ها زیر آن بیرق سینه می زدند، حالا که آن بیرق خوابیده است و یک بیرق اسلامی بلند شده است - وامیدوارم که این بیرق و این پرچم باقی باشد - حالا آمده اند زیر این پرچم سینه می زنند منتها بعضی شان شیطنت هم دارند، زیر این پرچم بر خلاف پرچم عمل می کنند، بعضی ها همان استفاده می خواهند، آن ها ضررشان کمتر است، آن هایی که همان می خواهند که یک بهره ای داشته باشند، آن ها ضررشان کمتر است. خوب بهره شان هم می برند اما ضرر کم دارند. اما یک دسته ای هستند که این ها یا معوجند و ادراکشان ناقص است و یا این که نه، ادراکاتشان هم خوب است و از روی نقشه کار می کنند و دیگران به آن ها گفته اند این کارها راباید بکنید و می کنند، این ها البته خطرناکند.این ها می خواهند روحانیون فقط مشغول مسجد ومحراب باشند وبه سیاست دخالت نکنند این طایفه الان هستند که حالا هم وقتی که صحبت می شود، می نویسند، چه می کنند، هی کوشش می کنند که اسلام نباشد، آن چیزهایی که مال اسلام است هی کوشش می کنند با زبان های مختلف، گاهی به دلسوزی.(98)

از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید واز اتکال به اجانب بپرهیزید واستقلال خود را در تمام ابعاد بیمه کنید و از هیاهوی غرب و غربزدگان نهراسید که خدواند متعال با شماست

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته های مختلفه، اساس فعالیت جوانان دانشجوی عزیز ما باشد که نیازمندی های میهن به دست خود آن ها بر آورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود. مع الاسف در دوران های گذشته، اساس بر آن بود که ما را در هر چیز وابسته کنند و با ملت ما آن کنند که دستش برای هر چیز پیش دیگران دراز باشد. شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را بر آورید و از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید واز اتکال به اجانب بپرهیزید واستقلال خود را در تمام ابعاد بیمه کنید واز هیاهوی غرب و غربزدگان نهراسید که خدواند متعال با شماست.(99)

بدون تغییرات صحیح بنیادی و تحول فرهنگی و علمی امکان تحول فکری و روحی نیست

...یکی از مسائل بسیار مهم در تمام دستگاه ها خصوصا دانشگاهها و دبیرستان ها تغییرات بنیادی در برنامه ها و خصوصا برنامه های تحصیلی و روش آموزش و پرورش است که دستگاه فرهنگ ما از غربزدگی و از آموزش های استعماری نجات یابد.
اجانب خصوصاآمریکا در نیم قرن اخیر کوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه های فرهنگی و علمی و ادبی ما را از محتوای اسلامی - انسانی - ملی خود خالی و به جای آن فرهنگ استعماری و استبدادی بنشانند.
فرهنگ زمان طاغوت، کشور ما را تا لب پرتگاه سقوط کشاند و خداوند تعالی به داد این کشور اسلامی رسید ولی بدون تغییرات صحیح بنیادی و تحول فرهنگی و علمی امکان تحول فکری و روحی نیست و باید با کوشش همه جانبه از طرف دولت و رؤسای دانشگاه ها و فرهنگیان و جوانان دانشجو به مقصود نزدیک شویم و انشاء الله تعالی از پیوستگی و وابستگی نجات پیدا کنیم و کشور عزیزمان را نجات دهیم.(100)