فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

از جمهوری اسلامی این ها می ترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش

از جمهوری اسلامی این هامی ترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش. آن هائی که قلم هایشان یاتابع آن ها بود یااز باب این که خودشان توجه نداشتند و غربزده شده بودند، شروع کردند نوشتن به این که دیگر اسلام را می خواهد چه کند همان جمهوری باشد، جمهوری دموکراتیک باشد، آخرش هم دیگر راضی شده بودند به این که جمهوری اسلامی دموکراتیک باشد. این هااز اسلام می ترسند و از رژیم اسلامی می ترسند.(97)

یک دسته ای هستند که این ها یا معوجند و ادراکشان ناقص است و یا این که نه، ادراکاتشان هم خوب است و از روی نقشه کار می کنند و دیگران به آن ها گفته اند این کارها راباید بکنید و

می کنند، این ها البته خطرناکند.
یک وقتی بود که همه شاهنشاهی بودند،...آنوقت که باد به بیرق او می خورد این ها زیر آن بیرق سینه می زدند، حالا که آن بیرق خوابیده است و یک بیرق اسلامی بلند شده است - وامیدوارم که این بیرق و این پرچم باقی باشد - حالا آمده اند زیر این پرچم سینه می زنند منتها بعضی شان شیطنت هم دارند، زیر این پرچم بر خلاف پرچم عمل می کنند، بعضی ها همان استفاده می خواهند، آن ها ضررشان کمتر است، آن هایی که همان می خواهند که یک بهره ای داشته باشند، آن ها ضررشان کمتر است. خوب بهره شان هم می برند اما ضرر کم دارند. اما یک دسته ای هستند که این ها یا معوجند و ادراکشان ناقص است و یا این که نه، ادراکاتشان هم خوب است و از روی نقشه کار می کنند و دیگران به آن ها گفته اند این کارها راباید بکنید و می کنند، این ها البته خطرناکند.این ها می خواهند روحانیون فقط مشغول مسجد ومحراب باشند وبه سیاست دخالت نکنند این طایفه الان هستند که حالا هم وقتی که صحبت می شود، می نویسند، چه می کنند، هی کوشش می کنند که اسلام نباشد، آن چیزهایی که مال اسلام است هی کوشش می کنند با زبان های مختلف، گاهی به دلسوزی.(98)

از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید واز اتکال به اجانب بپرهیزید واستقلال خود را در تمام ابعاد بیمه کنید و از هیاهوی غرب و غربزدگان نهراسید که خدواند متعال با شماست

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته های مختلفه، اساس فعالیت جوانان دانشجوی عزیز ما باشد که نیازمندی های میهن به دست خود آن ها بر آورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود. مع الاسف در دوران های گذشته، اساس بر آن بود که ما را در هر چیز وابسته کنند و با ملت ما آن کنند که دستش برای هر چیز پیش دیگران دراز باشد. شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را بر آورید و از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید واز اتکال به اجانب بپرهیزید واستقلال خود را در تمام ابعاد بیمه کنید واز هیاهوی غرب و غربزدگان نهراسید که خدواند متعال با شماست.(99)