فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا

همین جوان هائی که شما ملاحظه می کنید که الان یا برای چین یا برای شوروی یا برای آمریکا فعالیت در ممالک مختلف و الان در ایران مخصوصا می کنند این ها بسیارشان از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند یعنی با این تربیت بیرون آمده اند که خودتان چیزی نیستند. عمال آن ها، چه آن هائی که قلمفرسایی می کردند و غربزده بودند و چه آن هائی که در مدارس ما مشغول تربیت بودند، این ها همه این معنی را متفق الکلمه بودند که از خود ما چیزی نمی آید ما باید دنباله غرب باشیم یا دنباله شرق باشیم. مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا هستند با صورت این که ما کمونیست هستیم، برای این که بعضی هاشان که از کمونیسم خودشان را می دانستند یا خیال کردند بودند، در دربار شاه خدمت می کردند.(30)

کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند

در هر صورت آن چیزی که وظیفه همه ما مسلمین هست، وظیفه علمای اسلام است، وظیفه دانشمندان مسلمین است، وظیفه نویسندگان و گویندگان در بین طبقات مسلمین است این است که هشدار بدهند به این ممالک اسلامی که ما خودمان فرهنگ داریم، ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری بوده است که فرهنگ ما صادر شده است به خارج که آن ها گرفتند از ما. کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند. فرهنگ این شرق یعنی شرق اوسط که ما هستیم در آن، فرهنگ مسلمین غنی ترین فرهنگ ها بوده و هست، مع الاسف مسلمین نتوانستند از آن استفاده کنند ... اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز، قرآن در آن همه چیز است لکن مع الاسف ما استفاده از آن نکرده ایم و مسلمین مهجورش کردند یعنی استفاده ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد، گرایش داد به اسلام و قرآن(31)

من می بینم بدبختی هائی که از دست همین اشخاصی که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران، من بدبختی را دارم می بینم...می خواهند یک مملکت غربی درست کنند

من حجت را دارم تمام می کنم بر ملت ایران. من می بینم بدبختی هائی که از دست همین اشخاصی که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران، من بدبختی را دارم می بینم. بدبختی ملت ما آنوقتی است که ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند. ماآزادی در پناه اسلام می خواهیم، استقلال در پناه اسلام می خواهیم، اساس مطلب اسلام است. معرفی کردم من به شما، به این اشخاصی که اسلام را کاری به آن ندارند، روحانیت را هم هیچ کاری به آن ندارند، می خواهند یک مملکت غربی درست کنند برای شما، آن هائی که حسن نیت دارند، نیت سوء ندارند و نمی خواهند دوباره رژیم برگردد، با او هم بد هستند، این ها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند که آزاد هم باشید، مستقل هم باشید، اما نه خدائی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، نه نمازی و نه هیچ چیز. شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای این که مثل مثلا سوئیس بشوید؟! شما قرآن را می خواهید ،شما برای اسلام قیام کردید.(32)