فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مُتشبّث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید

باید متحول بشوید، همین تحولی که ملت ما در ظرف مدت کمی پیدا کرد، یک نحو تحول معجزه آسا که یک روز از پاسبان حساب می برد، بازارهای بزرگ ما از پاسبان حساب می بردند،یک روزی هم از شخص اول مملکت حساب نبردند، یک روز جرات نمی کردند که توی خانه شان اسم شاه را به ناگواری ببرند، یک روز هم در خیابان ها ریختند و گفتند مرگ بر این. همچو متحول شد، کی این کار را کرد؟ اسلام، قوت ایمان و الا انسان که نمی تواند این کار را بکند، کار من و تو و این ها نیست که، کار اسلام است. متشبث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، اول باید، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید .باید حتما ما وزارتخانه هایمان آن طور تشریفات داشته باشد که هر کسی تویش برود خیال کند که در یک جائی غیر از ایران است، یک جای دیگری است، یک بساط دیگری است؟!(20)

این ها می خواهند،... دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی است به آن بدهند . شما باید بیدار باشید

این ها می خواهند یک جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دمکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیک اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند . شما باید بیدار باشید و جز جمهوری اسلام به هیچ چیز رای ندهید. شما که الان مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را برسانید و هر قدر که می توانید، به هرجا که می توانید برسانید، برسانید که اگر چنانچه تزلزل در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است اجانب ببرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته،باید ما برگردیم به حال اول و بدتر از آن.امروز آن ها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمه ملت، آن ها شکست خورده اند، آن ها احساس شکست د رخودشان کرده اند و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، آن ها قطع می کنند ریشه های ما و ریشه اسلام را. شما بیدار باشید برادران من، با هم متحد باشید، همصدا باشید، همه با هم جمهوری اسلامی. خداوند همه شما را تایید کند. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند. همه سالم و صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شر اجانب نجات بدهد و تمام شمارا سعادتمند کند.(21)

جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی

آن ها که در نوشته هایشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه، آن هایی که آن ها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. آن ها اصلا در این نهضت دخالت نداشتند، آن ها که امروز به خیال خودشان می خواهند سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت بهیچوجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما ها، این نهضت را طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را این ها به بار آوردند و این ها حق دارند. آن ها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آن ها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آن ها را نپدیرید و نمی پذیریم، آن ها که قلم های مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرف ها را به میان می آورند، از آن ها نپذیرند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است ما اسلامی را می خواهیم، ملت ما اسلام را می خواهد.(22)