فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود

مستقلیم و می خواهیم مستقل باشیم، ما اسلام است مذهبمان. ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود. حضرت امیر در آن فرمایششان که من حافظه ندارم که یادم بماند مطلب که:
« مثل این که شما را مُتبدّل می کنند، مثل این که از ته بالا بیاید، از ته پائین بیاید مثل دیگی که کمچه به آن می زنند که آنچه زیرش رو بشود، رویش زیربشود.»(19)

مُتشبّث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید

باید متحول بشوید، همین تحولی که ملت ما در ظرف مدت کمی پیدا کرد، یک نحو تحول معجزه آسا که یک روز از پاسبان حساب می برد، بازارهای بزرگ ما از پاسبان حساب می بردند،یک روزی هم از شخص اول مملکت حساب نبردند، یک روز جرات نمی کردند که توی خانه شان اسم شاه را به ناگواری ببرند، یک روز هم در خیابان ها ریختند و گفتند مرگ بر این. همچو متحول شد، کی این کار را کرد؟ اسلام، قوت ایمان و الا انسان که نمی تواند این کار را بکند، کار من و تو و این ها نیست که، کار اسلام است. متشبث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، اول باید، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید .باید حتما ما وزارتخانه هایمان آن طور تشریفات داشته باشد که هر کسی تویش برود خیال کند که در یک جائی غیر از ایران است، یک جای دیگری است، یک بساط دیگری است؟!(20)

این ها می خواهند،... دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی است به آن بدهند . شما باید بیدار باشید

این ها می خواهند یک جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دمکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیک اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند . شما باید بیدار باشید و جز جمهوری اسلام به هیچ چیز رای ندهید. شما که الان مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را برسانید و هر قدر که می توانید، به هرجا که می توانید برسانید، برسانید که اگر چنانچه تزلزل در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است اجانب ببرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته،باید ما برگردیم به حال اول و بدتر از آن.امروز آن ها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمه ملت، آن ها شکست خورده اند، آن ها احساس شکست د رخودشان کرده اند و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، آن ها قطع می کنند ریشه های ما و ریشه اسلام را. شما بیدار باشید برادران من، با هم متحد باشید، همصدا باشید، همه با هم جمهوری اسلامی. خداوند همه شما را تایید کند. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند. همه سالم و صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شر اجانب نجات بدهد و تمام شمارا سعادتمند کند.(21)