فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من از روزگار سیاه اختناق و اسارت بیمناکم. من از این گرایش - های غربی و شرقی متاسفم

امیدوارم نصیحت این درد چشیده را بشنوید، چنانچه این نصیحت را به آن جوانان و طبقه ای که در این موقع حساس موجب تفرقه می شوند، می کنم. من خوف آن را دارم که این تفرقه اندازی ها به ضرر ملت رنج دیده و زیان خود آنان تمام شود.
من از روزگار سیاه اختناق و اسارت بیمناکم.
من از این گرایش های غربی و شرقی متاسفم.
فرزندان من! به آغوش اسلام برگردید و از فرهنگ غنی اسلام بهره بردارید، گول آنانی را که جز مکیدن خون ملت های مستضعف مقصدی ندارند نخورید و از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشوید که خیر شما و ملت شما در آن است(15)

بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم

من باید به مصادر امور بگویم که، اخطار کنم که اینقدر ضعف نفس به خرج ندهید، دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم .بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم ، دادگستری ما دادگستری غربی باشد،قوانین ما، قوانین غربی باشد.(16)

آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند

اینقدر ضعیف النفس نباشید، ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند. آن هایی که می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای این که اسلام را نشناخته اند، نمی فهمند چه می گویند(17)