فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیحِ مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید

دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیحِ مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید، از این ها رجالی بیرون می آید که بعد در مقابل آن هایی که می خواهند تعدی به مملکت ما بکنند و همه مخازن ما را ببرند در مقابل آن ها می ایستند و آن ها چون نمی خواهند یک همچو چیزی بشود، این ها را آن طور بار می آوردند و اگر توانستند غربزده آن ها را بار می آوردند یعنی طوری می کنند، طوری این مسائل غرب را برای آن ها طرح می کنند، طوری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند که این ها از خودشان بکلی بیخود می شوند و پیوسته به آن ها می شوند یعنی عمال آن ها می شوند یعنی ما، فرض کنید که اگر چنانچه این نحو تربیت باشد، بعد از چند وقت دیگر (تا حالا هم همین طورها بوده)اگر یک رجالی داشتیم که این ها می خواستند یک کاری بکنند، کارهایی می کردند که به نفع آن ها بوده نه کارهایی می کردند که به نفع خودشان باشد برای این که این ها به طوری محو شده اند در آن تربیت و تعلیم آمریکا، خارجی ها، و به طوری این ها را در نظر این ها بزرگ کرده اند که دیگر همه ماثر خودشان و همه چیزهایی که مربوط به خودشان است، همه این ها را فراموش می کنند و توجه شان به خودشان از بین می رود و متوجه به غرب می شوند و هر چه مربوط به آن هاست به آن توجه می کنند.(12)

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد. حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود، نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد، با دانشگاه مخالف نیست،با علم مخالف نیست، قرآن پر این است که تفسیر، تعبیر، علم را از آن تعریف می کند و - عرض می کنم که - احادیث ما از علم آنقدر تعریف می کنند، از عالم آنقدر تعریف می کنند، آنوقت ما بگوییم که با علم مخالفند، خیر با این نحو علمی که شما دارید ما مخالفیم، با این نحو تربیت و تعلیمی که شماها می خواهید ما را تربیت کنید، با این ما مخالفیم(13)

ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنان جدا نسازیم

در مطبوعات که بعد از انقلاب اسلامی خود را در خدمت انقلاب و مسیر ملت معرفی می کنند، مطالب و مقالاتی درج می شود که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی است و این موجب نارضایتی و ناراحتی ملت را فراهم نموده، کرارا مراجعه می شود که اینجانب اقدامی بنمایم. من متاسفم از این امر. به آنان و جمیع رسانه های تبلیغاتی نصیحت می کنم که این جانبازی والای ملت بود که با اتکال به اسلام و قوت ایمان به خدای متعال شما را از آن اسارت و نکبت پنجاه ساله رهائی بخشید. اکنون سزاوار نیست که خلاف رضای ملت رنجدیده و بر خلاف انقلاب اسلامی سمپاشی هائی بکنید که نفع آن را جز اجانب و چپاولگران و خدمتگزاران آن ها احدی نبرد. من نصیحت خود را تکرار می کنم و صلاح مطبوعات را در آن می دانم که تحت تاثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند. شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگ های استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنان جدا نسازیم.(14)