فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است

سئوال: درباره کوشش شاه برای این که زندگی عمومی را با بعضی از جنبه های نوگرائی غربی منطبق کند چه نظر دارید؟
جواب: اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ور شکستگی اقتصادی ایران از دلائل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.(8)

حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد

سئوال: شما نفوذ غرب بخصوص آمریکا را مذموم شمرده اید، این نفوذ چگونه می تواند محدود شود اگر ایران به این ترتیب کنونی به فنون و تکنولوژی غربی وابسته است و غرب هم احتیاج مبرمی به نفت خام شما دارد؟
جواب: حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با تمام اقشارآن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند خلاف آن را تحمیل کند.(9)

ملت ایران با داشتن مکتبی مترقی چون اسلام، دلیلی ندارد که برای پیشرفت و تعالی خود از الگوهای غربی و یا کشورهای کمونیست تقلید کند

سئوال: به گفته شاه قرار است ایران ظرف 20 سال آینده به یک کشور صددرصد غربی تبدیل شود. این موضوع، هم به دموکراسی غربی (صرفنظر از احزاب کمونیست) و هم به شرائط تولید و سطح زندگی در غرب دلالت دارد، آیا به نظر شما این مساله آینده مطلوبی برای ایران در بر دارد؟ و شما چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
جواب: شاه برای اغفال مردم از اینگونه حرف ها بسیار گفته و می گوید و امروز در ایران و در بسیاری از کشورها برای کسی کمترین تردیدی باقی نمانده است که شاه برای سرپوش گذاشتن بر روی جنایات و نیز شکست های پی درپی خود متوسل به چنین دروغ پردازی ها میشود. گذشته از این ملت ایران با داشتن مکتبی مترقی چون اسلام، دلیلی ندارد که برای پیشرفت و تعالی خود از الگوهای غربی و یا کشورهای کمونیست تقلید کند.(10)