فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد

سئوال: شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ آیا شما تمدن اسلامی را با تمدن غربی کنونی ناسازگار می دانید؟
جواب: رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هائی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام،کاملتر از دموکراسی غرب است.(7)

اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است

سئوال: درباره کوشش شاه برای این که زندگی عمومی را با بعضی از جنبه های نوگرائی غربی منطبق کند چه نظر دارید؟
جواب: اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ور شکستگی اقتصادی ایران از دلائل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.(8)

حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد

سئوال: شما نفوذ غرب بخصوص آمریکا را مذموم شمرده اید، این نفوذ چگونه می تواند محدود شود اگر ایران به این ترتیب کنونی به فنون و تکنولوژی غربی وابسته است و غرب هم احتیاج مبرمی به نفت خام شما دارد؟
جواب: حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با تمام اقشارآن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند خلاف آن را تحمیل کند.(9)