فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید که مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل حکومت های جور است، باز یابید

باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید در طول مدت حکومت های دست نشانده که مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل حکومت های جور است، باز یابید. لازم است حوادثی که در ممالک اسلامی با دست عمال استعمار می گذرد بررسی دقیق کنید و بعد از تجزیه و تحلیل، ملت ها را از نتایج فاسده آن ها مطلع نمائید.
باید حادثه سازی ها و شایعه پردازی هائی که در ممالک اسلامی برای تحکیم اساس حکومت استعماری است، بررسی دقیق کنید.
لازم است از اختلافات داخلی که به نظر می رسد اکثرش با دست سازمان های خیانتکار ایجاد می شود تا با خیال راحت به زندگانی کثیف ظالمانه خود ادامه دهند جدااحتراز کنید و کسانی که به این نحو اختلافات دامن می زنند تقبیح کنید.باید فداکاری کنید در ارجاع مجد و عظمت اسلام که رأس، عظمت معنوی آن است تا در پناه حکومت عدل الهی همه طبقات در رفاه و آسایش زندگی کنند. از خداوند متعال توفیق و تایید آقایان محترم را در خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم.(5)

فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد

اگر فرهنگ ناصالح شد این جوان هایی که تربیت میشوند به این تربیت های فرهنگ ناصالح، این ها در آتیه فساد ایجاد می کنند. فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد. فرهنگی که با نقشه دیگران درست می شود و اجانب برای ما نقشه کشی می کنند و با صورت فرهنگ می خواهند تحویل جامعه ما بدهند، این فرهنگ، فرهنگ استعماری و انگلی است و این فرهنگ از همه چیزها حتی از این اسلحه این قلدرها بدتر است. این قلدرها اسلحه شان بعد از چند وقت می شکند وحالا هم شکسته اما وقتی فرهنگ فاسد شد جوان های ما که زیر بنای تاسیس همه چیز هستند، از دست ما می روند و انگل بار می آیند، غربزده بار می آیند، این ها را از همان اول، همان کلاس های اول توی ذهنهایشان هی مطالبی می کنند تا برسندبه آن بالا. اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوان های ما صحیح بار می آیند.(6)

آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد

سئوال: شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ آیا شما تمدن اسلامی را با تمدن غربی کنونی ناسازگار می دانید؟
جواب: رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هائی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام،کاملتر از دموکراسی غرب است.(7)