فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

امید است ان شاء الله تعالی این وصمه عار که بر جبین غربزدگان در طول مدت تبلیغات کلیسا نقش بسته است زدوده شود

بسم الله الرحمن الرحیم
مرقوم مورخ ششم اردیبهشت پنجاه واصل، نظر این جانب را درباره جلسه سالیانه گروه فارسی زبان در اروپا خواسته بودید. قبلا لازم است از توجه نسل جوان تحصیلکرده به اموری که با دست خیانتکار عمال ارتجاع و استعمار، سالیان دراز مدفون بوده تقدیر کنم. امید است ان شاء الله تعالی این وصمه عار که بر جبین غربزدگان در طول مدت تبلیغات کلیسا نقش بسته است زدوده شود. این جانب با آن که دوران نقاهت پیری را می گذارنم و امید هائی که داشتم به هیچ یک به دلخواه نائل نشدم لکن از نهضتی که در سال های اخیر به تایید خداوند متعال به پا شد و موجب نزدیکی قشرهای تحصیلکرده با علمای دین شد، امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید و این شکاف هائی که به دست خائنان سوداگر غرب و شرق برای استعمار ملل اسلام حاصل شده است، با جنبش دنیائی و همه جانبه طبقات تحصیلکرده اعم از روحانی و دانشگاهی از بین برود و با اطلاع از دردها و نابسامانی ها به علاج و سازندگی بپردازند.(3)

آنچه می توان گفت اُمّ الامراض است، رواج روز افزون فرهنگ اجنبی استعماری است که در سال های بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن زده اند

آنچه می توان گفت ام الامراض است، رواج روز افزون فرهنگ اجنبی استعماری است که در سال های بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن زده اند و از یک فرهنگ فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای استعمار زده حاصل نمی شود.
باید کوشش کنید مفاسد فرهنگ حاضر را بررسی کرده و به اطلاع ملت ها برسانید و با خواست خداوند متعال آن را عقب زده و به جای آن فرهنگ اسلامی انسانی را جایگزین کنید تا نسل های آینده با روش آن که انسانسازی و عدل پروری است،تربیت شوند. باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملت های مسلمان به اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جای این حکومت های استعمار زده که اساس آن بر ظلم و چپاول است، برقرار شود. اگر قشرهای جوان از هر طبقه که هستند جهت حکومت اسلام را که با کمال تاسف جز چند سالی در زمان پیغمبراسلام«صلی الله علیه وآله» و در حکومت بسیار کوتاه امیر المؤمنین «علیه السلام» جریان نداشت، بفهمند، اساس حکومت های ظالمانه استعماری و مکتب های منحرف کمونیستی و غیره خود به خود برچیده می شود.
این کاخ های مجلل آسمانخراش و آن کامجوئی های رویائی سلاطین جور و حکومت های باطل که با دسترنج ملت ها فراهم شده است مردم را به سوی حزب های منحرف می کشاند. اگر حکومت اسلام که رئیسش با رعیت یکسان و دارالحکومه اش مسجد روی خاک های گرم و سلطانش با کفش و جامه کهنه حکومت می کند و ملت در پناه آن با آرامش و در سایه عدل زندگانی می کند روی کار آید اساس انحرافات چپ در اصل بر باد می رود.(4)

باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید که مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل حکومت های جور است، باز یابید

باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید در طول مدت حکومت های دست نشانده که مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل حکومت های جور است، باز یابید. لازم است حوادثی که در ممالک اسلامی با دست عمال استعمار می گذرد بررسی دقیق کنید و بعد از تجزیه و تحلیل، ملت ها را از نتایج فاسده آن ها مطلع نمائید.
باید حادثه سازی ها و شایعه پردازی هائی که در ممالک اسلامی برای تحکیم اساس حکومت استعماری است، بررسی دقیق کنید.
لازم است از اختلافات داخلی که به نظر می رسد اکثرش با دست سازمان های خیانتکار ایجاد می شود تا با خیال راحت به زندگانی کثیف ظالمانه خود ادامه دهند جدااحتراز کنید و کسانی که به این نحو اختلافات دامن می زنند تقبیح کنید.باید فداکاری کنید در ارجاع مجد و عظمت اسلام که رأس، عظمت معنوی آن است تا در پناه حکومت عدل الهی همه طبقات در رفاه و آسایش زندگی کنند. از خداوند متعال توفیق و تایید آقایان محترم را در خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم.(5)