فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه

مجموعه حاضر تلاشی هر چند ناچیز پیرامون مسئله « غرب زدگی » در کلام و پیام نورانی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی «قدس سرهم» است.
در این پژوهش سعی بر این است تا با مطالعه دقیق فرمایشات و پیام های آن بزرگ مرد تمامی آن چه مربوط به غربزدگی و حواشی آن می شود مورد بررسی قرار گیرد و با حذف موارد تکراری مجموعه ای کامل در این زمینه فراهم آید.
در این جا ذکر چند نکته ضروری است:
1 - فهرست مطالب عیناً برگرفته از فرمایشات حضرت امام خمینی «قدس سره» است و هیچ گونه اضافه ای بر آن نشده است
2 - از آنجا که فهرست مطالب عینا بخشی از فرمایشات حضرت امام «قدس سره» در آن متن است لذا فهرست مطالب به عینه در همان مطلب تکرار گردیده است .
3 - درست است که فهرست مطالب می بایست به صورتی کاملا موجز و خلاصه تهیه گردد لکن در این مجموعه سعی بر این است که این فهرست بتواند به تنهائی مجموعه ای مختصر و قابل بهره برداری مستقل قرار گیرد و لذا به صورت تفصیلی تدوین گردیده است .
4 - ترتیب فرمایشات به ترتیب زمان سخن رانی ها و پیام هاست
5 - در هر مورد سعی گردیده تا بخشی از مطلب که کاملاً بیان کننده موضوع باشد منعکس گردد
امید آن که مورد قبول حضرت حق جل و علا واقع گردد.

نهضت مقدس اسلامی و قطع ایادی اجانب، استعمار خواهان و غربزدگان

از این که احساس می کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و جدید داخلی کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت شریف مسلمان ایدهم الله تعالی از خواب گران چند صد ساله که به نغمه های خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملت ها غلبه کرده بود، بیدار شده اند و در فکر چاره هستند و از پیوستگی دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاه ها و همکاری آن ها و سایر طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند متعال منتهی به قطع ایادی اجانب و استعمار خواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و سربلندی می کنم.(1)

باید کوشش کرد و پرده از تبلیغات مسموم چند صد ساله اجانب برداشت

ما امروز قبل از هر چیز وظیفه داریم تبلیغات چند صد ساله اجانب و عمال استعمار را خنثی کنیم. کارشناسان استعمار با کمال تزویر و حیله، با اسم اسلام دوستی و شرق شناسی پرده های ضخیمی بر چهره نورانی اسلام کشیده و اسلام را با معماری ها و نقاشی ها، ابنیه عالیه و هنرهای زیبا معرفی نموده و حکومت های جائرانه ضد اسلام اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خلافت اسلامی به جامعه ها تحویل داده اند و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده ها پنهان نگاه داشته، به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلام و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع بشری حتی مسلمین بفهمانیم. باید کوشش کرد و پرده از تبلیغات مسموم چند صد ساله اجانب برداشت. شما نسل جوان موظف هستید غربزده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های ضد انسانی آن ها و عمال آن ها را بر ملا نمائید و طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و در همان چند صباح راه و روش اسلام را در ولایت و والی روشن کرد، به جوامع عموما و به فرزندان اسلام خصوصاگوشزد کنید و صفوف خود را فشرده تر نمائید.(2)