فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

شما گرفتار یک جمعیتی هستید که خودشان، خودشان را بیهوش می کنند و داغ می کنند برای این که گردن شما بگذارند

همین دیشب یا دیروز بود که یک آقائی به من گفت که:
من رفتم منزل فلان شخص، شخصیت، وقتی از پیش آن شخص بیرون آمدم بعضی از اشخاصی که در دفتر این آقا بودند گفتند که شکنجه شده اگر بخواهید ببینید اینجا یکی هست.
ایشان گفتند :
بله من می خواهم ببینم.
ایشان گفتند که :
من رفتم دیدم که یک شخصی روی چیزش را باز کرد آنجا، گفت که این ها با سیگار هست و من را داغ کردند، من را چه کردند. و اسم فلان آدم هم با همین سیگار رویش ثبت بود، اسم یکی از مقامات محترم قضائی، اسم او را می گفت که آن شخص مدعی بود که این ها با سر سیگار اینجوری کردند و من را شکنجه کردند و داغ کردند و آن اسم هم رویش بود یعنی آن اسم را به قول او با سر سیگار آنجا نوشته بود.
ایشان گفتند که :
من ابتدائا به نظرم آمد که خالکوبی کردند. بعد با او صحبت کردم گفتم که :
کی شما را گرفت؟
گفت که :
یک دسته ای تو بیابان آمدند و یک اتومبیل بود و من را گرفتند و شکنجه کردند و چه گفتند.
خوب شناختی آن ها را؟
گفت نه، سرو کله شان را بسته بودند آن ها.
گفتم که:
کجا شما را این شکنجه را دادند؟
گفت که :
در همان اتومبیل این شکنجه را دادند و آن ها هم پاسدار بودند.
گفتم:
خوب تو که می گوئی سَر و کلّه شان را بسته بودند از کجا می گوئی پاسدار بودند، شاید رفقای خودت بودند. گفت:
ماند و نتوانست جواب بدهد.
بعد من گفتم که :
تو از این منافقین هستی و اینجا آمده ای شکایت می کنی، پاشو برو.
این ها یک همچو وضعی دارند بلکه من شنیده ام از یک نفر آدم که در چیز قضائی بود که در فلان جا (حالا یادم نیست مثل این که شیراز را می گفت) که بعضی از این ها، آن رفیق خودشان را بیهوش می کنند و شکنجه می کنند برای این که بگویند شکنجه ما داریم. شما سرو کارتان با یک همچو مردمی است.(23)

من به این گروه ها هر جا و هر کس است، تمام گروه ها این تنبه را می دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی می خواهند اختلاف ایجاد کنند

من به همه ایران تکلیف خودم را ادا می کنم و عرض می کنم که بیدار باشید که دارند یک دسته ای که یا بازی خورده اند و متوجه نیستند و یا در بین آن ها از همین منافقین، از همین گروه های منحرف وارد شدند و می خواهند شما را از هم جدا کنند، دسته ها مختلف ایجاد کنند، طرفدارهای آن مرجع، طرفدارهای آن مرجع و طرفدارهای آن ملا وطرفدارهای آن ملا درست کنند و کم کم ملاها را کنار بگذارند واین پیروزی که برای شما حاصل شده است از دست شما بگیرند. این یک رشته است که عرض کردم. یک رشته دیگری که باز فی الجمله به من اطلاع دادند،بعضی اختلافاتی است که بین گروه های متعهد است. گروه هائی که متعهد به اسلام هستند، خدمتگزار به اسلام هستند، در بعضی از بلاد همین گروه ها با بعض گروه های دیگری که آن ها هم متعهد به اسلام و خدمتگزار هستند ایجاد اختلاف دارند می کنند.من به این گروه ها هر جا و هر کس است، تمام گروه ها این تنبه را می دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی می خواهند اختلاف ایجاد کنند . اگر شما برای اسلام می خواهید خدمت بکنید،همه با هم یکصدا باشید تا بتوانید خدمت بکنید. اگر هر کدام بخواهید یک صدای علیحده داشته باشید و یک بساط علیحده ای داشته باشید،آن هم با هم به خلاف برخیزید، اختلاف با هم بکنید،مطمئن باشید که این اختلاف بین گروه های متعهد با این که حسن نیت دارند،به جائی می رسد که یک وقت خدای نخواسته بین دو گروه متعهد در سرتاسر کشور مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی بشود به جنگ مسلحانه ودشمن های شما از خدای می خواهند که بین شما یک همچو چیزهائی واقع بشود. و من البته اطمینان دارم که شما هوشیارتر از این هستید که یک همچو مسائلی پیدا بشود لکن من تذکر را لازم می دانم که بدهم. تمام اموری که از او بوی نفاق و بوی اختلاف می آید باید کنار گذاشت. شما الان از تمام اطراف دنیا هدف هستید،یعنی این انقلاب اسلامی ایران همچو در دنیا چهره پیدا کرده است که همه قدرت های بزرگ را به وحشت انداخته است که نبادا این انقلاب به آن چهره واقعی که دارد همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت ابرقدرت ها ببینند که ممالک اسلامی و ممالک دیگر هم از دست آن ها رفت، از این جهت کوشش می کنند،به همه قوا کوشش می کنند که اینجا که هسته مرکزی این انقلاب و نهضت اسلامی است، اینجا را بکوبند، کوبیدن و بهترین کوبیدن ها آن است که از داخل این مساله واقع بشود، اختلاف داخلی،خودمان توی سر خودمان بزنیم.(24)

بدترین انحراف این است که انسان در ظاهر یک جوری نمایش دهد که واقعش برخلاف اوست. این نفاق است و نفاق از بدترین خبرهایی است که در قرآن مجید آمده

بدترین انحراف این است که انسان در ظاهر یک جوری نمایش دهد که واقعش برخلاف اوست. این نفاق است و نفاق از بدترین خبرهایی است که در قرآن مجید آمده. برای خود منافقین بخصوص یک سوره آمده است و برای غیر منافقین بالخصوص سوره نیست. البته برای کفار آمده که کفار منافقین هم هستند. بنابر این آنقدری که اسلام تکیه کرده است بر این که منافقین را از بین ببرد یا اصلاحشان کند، برای کفار این طور نیست. انسان می داند با آدم کافر چه بکند، اما با منافقین نمی داند چه کند. زمان پیغمبر هم همین طور بوده است. و در اسلام از منافقین بیشتر تکذیب شده است و منافق اوضح مصادیق کفر است. (25)
امام خمینی «قدس سره»:
زمان رسول الله «صلی الله علیه وآله»صلی الله علیه وآله وسلم آن همه گرفتاری ها و جنگ ها و آن مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشان می خواهند، متحقق بشود. در زمان سایر ائمه «علیهم السلام»، ائمه «علیهم السلام» هم، حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با آن جنگ های داخلی و آن منافق هایی که از کفار بدتر هستند و نگذاشتند حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند، ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، آن الگویی که آنها به عالم نشان می دادند، برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچو برکت بزرگی.
صحیفه نور جلد 19 صفحه 26

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
2) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
3) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
4) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
5) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
6) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
7) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
8) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
9) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
10) صحیفه نور جلد 8 صفحه 232
11) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
12) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
13) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
14) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
15) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
16) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
17) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
18) صحیفه نور جلد 11 صفحه 153
19) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
20) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
21) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
22) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
23) صحیفه نور جلد 14 صفحه 169
24) صحیفه نور جلد 15 صفحه 220
25) صحیفه نور جلد 17 صفحه 132