فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

این ها نمی توانند ببینند این انقلاب اسلامی شما را

... این ها نمی توانند ببینند این انقلاب اسلامی شما را، و وقتی تحلیل می کنند که خوب، چه شد، آدم اینجا با آدم جاهای دیگر که هر دو آدمند، همه جا هم یکی دعوی رهبری می کند و می گوید من رهبر، همه جا یک حزبی پیدا می شود و می گوید که من حزب، لکن ایران چه بود که به این سرعت، به این سرعت معجزه آسا پیشبرد کرد؟ وقتی تحلیل می کنند همه چیزها را می بینند که مکتب بود که این کار را کرد، این مکتب اسلام است که این کار را کرد. مردم برای خدا این کار را کردند. وقتی خدا آمد در بین مردم، یعنی مردم شدند دست خدا، وقتی برای خدا کار کردند و مشت ها گره شد برای خدا و الان هم همین طور انشاء الله هست و تا آخر باشد. خوب، آنی که باید هدف قرار بدهند، باید اسلام باشد، و آن هائی که به اسلام نزدیکند، آن هائی که احکام اسلام را می خواهند برای مردم بگویند، آن ها را باید هدف قرار بدهند تا کم کم این محتوائی که انقلاب دارد، از آن بگیرند، وقتی محتوا از آن گرفتند و یک ظاهری بی محتوا شد، ضربه آخر را بزنند. ضربه آخر این که برگردانند مطلب را به همان مسائل اول با یک صورت دیگری.(22)

شما گرفتار یک جمعیتی هستید که خودشان، خودشان را بیهوش می کنند و داغ می کنند برای این که گردن شما بگذارند

همین دیشب یا دیروز بود که یک آقائی به من گفت که:
من رفتم منزل فلان شخص، شخصیت، وقتی از پیش آن شخص بیرون آمدم بعضی از اشخاصی که در دفتر این آقا بودند گفتند که شکنجه شده اگر بخواهید ببینید اینجا یکی هست.
ایشان گفتند :
بله من می خواهم ببینم.
ایشان گفتند که :
من رفتم دیدم که یک شخصی روی چیزش را باز کرد آنجا، گفت که این ها با سیگار هست و من را داغ کردند، من را چه کردند. و اسم فلان آدم هم با همین سیگار رویش ثبت بود، اسم یکی از مقامات محترم قضائی، اسم او را می گفت که آن شخص مدعی بود که این ها با سر سیگار اینجوری کردند و من را شکنجه کردند و داغ کردند و آن اسم هم رویش بود یعنی آن اسم را به قول او با سر سیگار آنجا نوشته بود.
ایشان گفتند که :
من ابتدائا به نظرم آمد که خالکوبی کردند. بعد با او صحبت کردم گفتم که :
کی شما را گرفت؟
گفت که :
یک دسته ای تو بیابان آمدند و یک اتومبیل بود و من را گرفتند و شکنجه کردند و چه گفتند.
خوب شناختی آن ها را؟
گفت نه، سرو کله شان را بسته بودند آن ها.
گفتم که:
کجا شما را این شکنجه را دادند؟
گفت که :
در همان اتومبیل این شکنجه را دادند و آن ها هم پاسدار بودند.
گفتم:
خوب تو که می گوئی سَر و کلّه شان را بسته بودند از کجا می گوئی پاسدار بودند، شاید رفقای خودت بودند. گفت:
ماند و نتوانست جواب بدهد.
بعد من گفتم که :
تو از این منافقین هستی و اینجا آمده ای شکایت می کنی، پاشو برو.
این ها یک همچو وضعی دارند بلکه من شنیده ام از یک نفر آدم که در چیز قضائی بود که در فلان جا (حالا یادم نیست مثل این که شیراز را می گفت) که بعضی از این ها، آن رفیق خودشان را بیهوش می کنند و شکنجه می کنند برای این که بگویند شکنجه ما داریم. شما سرو کارتان با یک همچو مردمی است.(23)

من به این گروه ها هر جا و هر کس است، تمام گروه ها این تنبه را می دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی می خواهند اختلاف ایجاد کنند

من به همه ایران تکلیف خودم را ادا می کنم و عرض می کنم که بیدار باشید که دارند یک دسته ای که یا بازی خورده اند و متوجه نیستند و یا در بین آن ها از همین منافقین، از همین گروه های منحرف وارد شدند و می خواهند شما را از هم جدا کنند، دسته ها مختلف ایجاد کنند، طرفدارهای آن مرجع، طرفدارهای آن مرجع و طرفدارهای آن ملا وطرفدارهای آن ملا درست کنند و کم کم ملاها را کنار بگذارند واین پیروزی که برای شما حاصل شده است از دست شما بگیرند. این یک رشته است که عرض کردم. یک رشته دیگری که باز فی الجمله به من اطلاع دادند،بعضی اختلافاتی است که بین گروه های متعهد است. گروه هائی که متعهد به اسلام هستند، خدمتگزار به اسلام هستند، در بعضی از بلاد همین گروه ها با بعض گروه های دیگری که آن ها هم متعهد به اسلام و خدمتگزار هستند ایجاد اختلاف دارند می کنند.من به این گروه ها هر جا و هر کس است، تمام گروه ها این تنبه را می دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی می خواهند اختلاف ایجاد کنند . اگر شما برای اسلام می خواهید خدمت بکنید،همه با هم یکصدا باشید تا بتوانید خدمت بکنید. اگر هر کدام بخواهید یک صدای علیحده داشته باشید و یک بساط علیحده ای داشته باشید،آن هم با هم به خلاف برخیزید، اختلاف با هم بکنید،مطمئن باشید که این اختلاف بین گروه های متعهد با این که حسن نیت دارند،به جائی می رسد که یک وقت خدای نخواسته بین دو گروه متعهد در سرتاسر کشور مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی بشود به جنگ مسلحانه ودشمن های شما از خدای می خواهند که بین شما یک همچو چیزهائی واقع بشود. و من البته اطمینان دارم که شما هوشیارتر از این هستید که یک همچو مسائلی پیدا بشود لکن من تذکر را لازم می دانم که بدهم. تمام اموری که از او بوی نفاق و بوی اختلاف می آید باید کنار گذاشت. شما الان از تمام اطراف دنیا هدف هستید،یعنی این انقلاب اسلامی ایران همچو در دنیا چهره پیدا کرده است که همه قدرت های بزرگ را به وحشت انداخته است که نبادا این انقلاب به آن چهره واقعی که دارد همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت ابرقدرت ها ببینند که ممالک اسلامی و ممالک دیگر هم از دست آن ها رفت، از این جهت کوشش می کنند،به همه قوا کوشش می کنند که اینجا که هسته مرکزی این انقلاب و نهضت اسلامی است، اینجا را بکوبند، کوبیدن و بهترین کوبیدن ها آن است که از داخل این مساله واقع بشود، اختلاف داخلی،خودمان توی سر خودمان بزنیم.(24)