فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

مع الاسف جوان های ما مطلع نیستند که این ها چه دارند می کنند

این ها می خواهند که فرهنگ، همان فرهنگ باشد که از آن امثال این اشخاصی که وزیر و وکیل سابق بودند از آن این ها درآیند و همین ها این کشور ما را به باد فنا بدهند، چنانکه دادند. همان وکلائی که در سابق بودند و همان وزرائی که در سابق بودند و همان سردمدارهای سابق، همان تحصیلکرده ها و روشنفکرهای داشنشگاه داخل و خارج بودند و همان مصیبت هایی که به این ملّت وارد شد، به دست همین اشخاصی که با اسم ملّت و با اسم مجاهدت و با اسم فدائی و با اسم چه وارد شدند و نگذاشتند که این ملّت به حال خودش باشد و هر چه شما داشتید به جیب دیگران کردند و یک قدریش هم خوردند دار و دسته شاه مخلوع، همین جمعیت ها بودند که الان بر خلاف این نهضت دارند فعالیت می کنند.(20)

خیال می کنند که مسأله چماقدار است و تظاهر کننده، نه، مسأله این نیست، این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن، مسأله آمریکاست

هر روزی که بخواهد این نهضت، یک قدم بردارد، مجلس شورا می خواهد مفتوح بشود، می بینیم که یک بساطی در امجدیه پیش می آید، یک غائله درست می شود و مع الاسف جوان های ما مطلع نیستند که این ها چه دارند می کنند، این اشخاص چه دارند می کنند و بعضی از اشخاصی که با من هم مربوط هستند این ها هم ملتفت نیستند که مسائل عمقش چی هست خیال می کنند که مساله چماقدار است و تظاهر کننده، مساله این است. نه، مساله این نیست، این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن، مساله عمق دارد، مساله امریکاست، مساله این است که باید آمریکا بیاید اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد، نه مساله، مساله این است که یکی می خواهد تظاهر کند، یکی می خواهد ضد تظاهر، این ها مساله نیست، این هاغائله ایجاد کردن است برای این که نگذارند این مملکت به حال خودش باشد و روی میزانی که دارد حرکت می کند، حرکت بکند.(21)

این ها نمی توانند ببینند این انقلاب اسلامی شما را

... این ها نمی توانند ببینند این انقلاب اسلامی شما را، و وقتی تحلیل می کنند که خوب، چه شد، آدم اینجا با آدم جاهای دیگر که هر دو آدمند، همه جا هم یکی دعوی رهبری می کند و می گوید من رهبر، همه جا یک حزبی پیدا می شود و می گوید که من حزب، لکن ایران چه بود که به این سرعت، به این سرعت معجزه آسا پیشبرد کرد؟ وقتی تحلیل می کنند همه چیزها را می بینند که مکتب بود که این کار را کرد، این مکتب اسلام است که این کار را کرد. مردم برای خدا این کار را کردند. وقتی خدا آمد در بین مردم، یعنی مردم شدند دست خدا، وقتی برای خدا کار کردند و مشت ها گره شد برای خدا و الان هم همین طور انشاء الله هست و تا آخر باشد. خوب، آنی که باید هدف قرار بدهند، باید اسلام باشد، و آن هائی که به اسلام نزدیکند، آن هائی که احکام اسلام را می خواهند برای مردم بگویند، آن ها را باید هدف قرار بدهند تا کم کم این محتوائی که انقلاب دارد، از آن بگیرند، وقتی محتوا از آن گرفتند و یک ظاهری بی محتوا شد، ضربه آخر را بزنند. ضربه آخر این که برگردانند مطلب را به همان مسائل اول با یک صورت دیگری.(22)