فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

این گروه های مختلفی که مثل قارچ از زمین جوشیدند و آمدند و از اطراف کشورهای دیگری که متفرق در آنجا بودند و منتظر فرصت بودند، حالا آمدند به ایران و می خواهند نگذارند این انقلاب

تحقق پیدا بکند
این گروه هائی که بعد از انقلاب هی جوشیدند و و بیرون آمدند و گاهی ادعای اسلامیت می کنند و از شما مسلمانتر می شوند و گاهی ادعای انقلابی بودن می کنند و از شما انقلابی تر می شوند و گاهی خودشان را مؤسّس انقلاب می دانند و انقلاب را که این توده محروم ملّت ما از کارگر و کشاورز و دانشجو و شما همه انقلاب را به پایان رساندید یعنی تا اینجا و آن ها یا در خارج بودند و تماشاگر و یا در داخل بودند و تماشا می کردند که ببینند کی غالب می شود، اگر شاه مخلوع و آن تیپ غالب شدند، این ها بروند آنجا و از آن ها طلبکاری کنند و اگر شما غالب شدید و ملّت، این ها بیایند و با اسم های مختلف طلبکار بشوند و بخواهند خودشان همه چیزها را داشته باشند حتی با اسم شما، با اسم کارگر، کارگر را به حساب نیاورند، با اسم های مختلف مشغول بشوند به این که نگذارند این انقلاب به ثمر برسد، یعنی این ثمر آخری که اسلام می خواهد و پیغمبر اسلام می خواسته است. این ها چون از اسلام لطمه دیده اند و ارباب های این ها از اسلام سیلی خورده است با اسلام اگر سابق کم مخالف بودند حالا دیگر صد در صد مخالفند. این گروه های مختلفی که مثل قارچ از زمین جوشیدند و آمدند و از اطراف کشورهای دیگری که متفرق در آنجا بودند و منتظر فرصت بودند، حالا آمدند به ایران و می خواهند نگذارند این انقلاب تحقق پیدا بکند، این یک خطری است از برای انقلاب ما، نه به آن معنا که این ها عرضه این را داشته باشند که یک کار مثبتی بکنند و این انقلاب را برگردانند لکن به آن معنا که ایجاد زحمت بکنند. شما ملاحظه کردید که در کردستان ایجاد زحمت کردند نه این که توانستند غلبه بکنند، لکن مدت ها ایجاد زحمت کردند، در تهران ایجاد زحمت کردند، نمی توانند کاری بکنند، لکن غائله می توانند درست بکنند. در هر موقعی که یک اساسی می خواهد روی کار بیاید، این جمعیت های مختلفی که الان در ایران هستند، در همان موقع یک غائله ای درست می کنند. از اولی که جمهوری اسلامی را بنا بود که شماها و ملّت ما رای به آن بدهند، آنوقت یک غائله هایی در اطراف درست کردند. این قدم که برداشته شد، در هر مرحله ای که شما یک قدم پیش رفتید، آن ها هم در همان جا باز غائله درست کردند. در همان وقتی که مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و مشغول به کار شدند، باز غائله درست کردند. غائله درست می - کنند و خودشان غائله درست می کنند و فریاد می زنند، خودشان دیگران را کتک می زنند، باز خودشان فریاد می کنند، این یک جهتی است که در آن ها هست، یعنی روی این ترتیب، این ها عمل می کنند که نگذارند شما کار بکنید، نگذارند خرمن های کشاورزها درست جمع بشود و در عین حال فریاد بزنند که ما برای ملّت داریم فداکاری می کنیم. این هایی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و می خواهند به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اسلام، به اسم خلق، به اسم ملّت کار بکنند، این ها را ببینید چه می کنند. ممکن است من هی بگویم اسلام و هی بگویم فدای اسلام و فدای خلق و هی بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق، این حرف ها را بزنم، لکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید، ببینید که از اول، من مخالفت کردم، در هر جا تفنگ کشیدم و مخالفت کردم، هر جا بنا بود که یک اصلاحی بشود، شما دیدید که من آمدم و مقابلش ایستادم و مشتم را گره کردم و تفنگم را هم کشیدم، می خواستند که دانشگاهی هائی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت است که باید دانشگاهش اصلاح بشود، همین که طرح اصلاح دانشگاه شد، سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارند این کار بشود. حالا هم باز پشت همان سنگرها، نه آنجا در دانشگاه اما در خارج دنبال این هستند که نگذارند این اصلاح فرهنگی بشود، انقلاب فرهنگی بشود.(19)

مع الاسف جوان های ما مطلع نیستند که این ها چه دارند می کنند

این ها می خواهند که فرهنگ، همان فرهنگ باشد که از آن امثال این اشخاصی که وزیر و وکیل سابق بودند از آن این ها درآیند و همین ها این کشور ما را به باد فنا بدهند، چنانکه دادند. همان وکلائی که در سابق بودند و همان وزرائی که در سابق بودند و همان سردمدارهای سابق، همان تحصیلکرده ها و روشنفکرهای داشنشگاه داخل و خارج بودند و همان مصیبت هایی که به این ملّت وارد شد، به دست همین اشخاصی که با اسم ملّت و با اسم مجاهدت و با اسم فدائی و با اسم چه وارد شدند و نگذاشتند که این ملّت به حال خودش باشد و هر چه شما داشتید به جیب دیگران کردند و یک قدریش هم خوردند دار و دسته شاه مخلوع، همین جمعیت ها بودند که الان بر خلاف این نهضت دارند فعالیت می کنند.(20)

خیال می کنند که مسأله چماقدار است و تظاهر کننده، نه، مسأله این نیست، این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن، مسأله آمریکاست

هر روزی که بخواهد این نهضت، یک قدم بردارد، مجلس شورا می خواهد مفتوح بشود، می بینیم که یک بساطی در امجدیه پیش می آید، یک غائله درست می شود و مع الاسف جوان های ما مطلع نیستند که این ها چه دارند می کنند، این اشخاص چه دارند می کنند و بعضی از اشخاصی که با من هم مربوط هستند این ها هم ملتفت نیستند که مسائل عمقش چی هست خیال می کنند که مساله چماقدار است و تظاهر کننده، مساله این است. نه، مساله این نیست، این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن، مساله عمق دارد، مساله امریکاست، مساله این است که باید آمریکا بیاید اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد، نه مساله، مساله این است که یکی می خواهد تظاهر کند، یکی می خواهد ضد تظاهر، این ها مساله نیست، این هاغائله ایجاد کردن است برای این که نگذارند این مملکت به حال خودش باشد و روی میزانی که دارد حرکت می کند، حرکت بکند.(21)