فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام از صدر تا امروز، مبتلای منافقین بوده است

بعضی از این روشنفکرهای ما این طوری اند، منافقند. اگر صاف می ایستادند، مردانه می ایستادند، مثل آن فرض کنید که آدمی که می ایستد می گوید که من طرفدارم - در بین این هائی که کشتند یکی شان ایستاد گفت که نخیر من طرفدار شاه هستم، حالا هم طرفدار شاه هستم. کشتندش، این مردانه ایستاد و مردانه هم مرد، به جهنم هم رفت - اما آن هائی که الان مبتلا ما به آن ها هستیم که مردانه نمی آیند به میدان بگویند که آقا ما اسلام را نمی خواهیم، مردانه نمی آیند به میدان و بگویند که اسلام - را - برای سابق بوده حالا دیگر به درد نمی خورد. با این ها باید ما چه بکنیم؟ کمیته امداد شما نمی تواند حل این را بکند. شما کمیته امدادتان می توانید یک آدم مجروحی را، یک آدم ضعیفی را، یک آدم بینوایی را نجات بدهید و خداوند انشاءالله شما را سلامت بدارد برای نجات این طایفه. اما نه - کمیته - کمیته شما و نه سایر قشرهای ملّت می توانند حل این مساله را بکنند. (17)

از این دشمنی که آمده در داخل و ما را می خواهد از داخل فاسد کند، این ترس دارد که ما به جان هم بیفتیم

اگر چنانچه ماها از دست به جان هم بیفتیم، با هم مختلف باشیم، ماها بخواهیم هر کدامی یک کاری را انجام بدهیم، از نظم اسلامی بیرون برویم، از تحت فرمان حکومت اسلامی بیرون برویم، از فرمان خدا بیرون برویم آسیب می بینیم، از باطن ما را از هم منفصل می کنند و آسیب پذیر می کنند، و الان تمام افکار، افکار آن هائی که می خوردند مال این ملّت را، متوجه این معنا است.
اگر ما را محاصره اقتصادی بکنند، ما فعالتر می شویم هیچ وقت از نظامی نترسید، هیچ وقت از این حرف هائی که می زنند که ما مداخله نظامی می کنیم، از این هیچ وقت نترسید، بلکه آنوقت هم مداخله نظامی بکنند به نفع ماست. از حصر اقتصادی هم ابدا نترسید، نمی توانند، اگر برای این که خوب، روزیش از آسمان می رسد و هی می دهند به او کاری نمی کند، اگر ما را محاصره اقتصادی بکنند ما فعالتر می شویم، به نفع ماست، بکنند ما را محاصره، از این هم هیچ نترسید. از این دشمنی که آمده در داخل و ما را می خواهد از داخل فاسد کند، این ترس دارد که ما به جان هم بیفتیم، من شما را لعن کنم، خدای نخواسته شما من را لعن کنید، و ملّت را با صورت های مختلف، حزب های مختلف، جمعیت های مختلف - در عرض چند ماه قریب دویست تا جمعیت می گویند هست، جمعیت مختلف - این جمعیت های مختلف اگر همه وجهشان یک طرف بود، همه برای خدا بود، خوب، هر کسی می خواهد یک راهی، مثل یک کسی بقال است و توجه به خدا دارد، یک کسی ملاست و توجه به خدا دارد، اما احزابی که در ایران پیدا می شود، جمعیت هائی که در این طرف ها پیدا می شود، این ها «کُلٌّ یَلْعَنُ صاحِبَه» همه مخالفند با هم، آن ها هم همین را می خواهند که از راه زیاد شدن احزاب، زیاد شدن اختلاف درست کنند. این راه، راه احزاب که از آن راه پیش می آید.
در قضایای دیگر هم همین حرف ها را پیش می آورند، این زیانش چیست، آن زیانش چیست، این باید چه جور باشد، آن باید چه جور باشد. تمام این ها نقشه است. این غائله هائی که یکی بعد از دیگری پیش می آورند، این نقشه هائی است که طرح ریزی شده است و به دست خود ماها انجام می گیرد که بین خود ماها را از هم جدا کنند، آن ها نتیجه اش را ببرند (18)

این گروه های مختلفی که مثل قارچ از زمین جوشیدند و آمدند و از اطراف کشورهای دیگری که متفرق در آنجا بودند و منتظر فرصت بودند، حالا آمدند به ایران و می خواهند نگذارند این انقلاب

تحقق پیدا بکند
این گروه هائی که بعد از انقلاب هی جوشیدند و و بیرون آمدند و گاهی ادعای اسلامیت می کنند و از شما مسلمانتر می شوند و گاهی ادعای انقلابی بودن می کنند و از شما انقلابی تر می شوند و گاهی خودشان را مؤسّس انقلاب می دانند و انقلاب را که این توده محروم ملّت ما از کارگر و کشاورز و دانشجو و شما همه انقلاب را به پایان رساندید یعنی تا اینجا و آن ها یا در خارج بودند و تماشاگر و یا در داخل بودند و تماشا می کردند که ببینند کی غالب می شود، اگر شاه مخلوع و آن تیپ غالب شدند، این ها بروند آنجا و از آن ها طلبکاری کنند و اگر شما غالب شدید و ملّت، این ها بیایند و با اسم های مختلف طلبکار بشوند و بخواهند خودشان همه چیزها را داشته باشند حتی با اسم شما، با اسم کارگر، کارگر را به حساب نیاورند، با اسم های مختلف مشغول بشوند به این که نگذارند این انقلاب به ثمر برسد، یعنی این ثمر آخری که اسلام می خواهد و پیغمبر اسلام می خواسته است. این ها چون از اسلام لطمه دیده اند و ارباب های این ها از اسلام سیلی خورده است با اسلام اگر سابق کم مخالف بودند حالا دیگر صد در صد مخالفند. این گروه های مختلفی که مثل قارچ از زمین جوشیدند و آمدند و از اطراف کشورهای دیگری که متفرق در آنجا بودند و منتظر فرصت بودند، حالا آمدند به ایران و می خواهند نگذارند این انقلاب تحقق پیدا بکند، این یک خطری است از برای انقلاب ما، نه به آن معنا که این ها عرضه این را داشته باشند که یک کار مثبتی بکنند و این انقلاب را برگردانند لکن به آن معنا که ایجاد زحمت بکنند. شما ملاحظه کردید که در کردستان ایجاد زحمت کردند نه این که توانستند غلبه بکنند، لکن مدت ها ایجاد زحمت کردند، در تهران ایجاد زحمت کردند، نمی توانند کاری بکنند، لکن غائله می توانند درست بکنند. در هر موقعی که یک اساسی می خواهد روی کار بیاید، این جمعیت های مختلفی که الان در ایران هستند، در همان موقع یک غائله ای درست می کنند. از اولی که جمهوری اسلامی را بنا بود که شماها و ملّت ما رای به آن بدهند، آنوقت یک غائله هایی در اطراف درست کردند. این قدم که برداشته شد، در هر مرحله ای که شما یک قدم پیش رفتید، آن ها هم در همان جا باز غائله درست کردند. در همان وقتی که مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و مشغول به کار شدند، باز غائله درست کردند. غائله درست می - کنند و خودشان غائله درست می کنند و فریاد می زنند، خودشان دیگران را کتک می زنند، باز خودشان فریاد می کنند، این یک جهتی است که در آن ها هست، یعنی روی این ترتیب، این ها عمل می کنند که نگذارند شما کار بکنید، نگذارند خرمن های کشاورزها درست جمع بشود و در عین حال فریاد بزنند که ما برای ملّت داریم فداکاری می کنیم. این هایی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و می خواهند به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اسلام، به اسم خلق، به اسم ملّت کار بکنند، این ها را ببینید چه می کنند. ممکن است من هی بگویم اسلام و هی بگویم فدای اسلام و فدای خلق و هی بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق، این حرف ها را بزنم، لکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید، ببینید که از اول، من مخالفت کردم، در هر جا تفنگ کشیدم و مخالفت کردم، هر جا بنا بود که یک اصلاحی بشود، شما دیدید که من آمدم و مقابلش ایستادم و مشتم را گره کردم و تفنگم را هم کشیدم، می خواستند که دانشگاهی هائی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت است که باید دانشگاهش اصلاح بشود، همین که طرح اصلاح دانشگاه شد، سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارند این کار بشود. حالا هم باز پشت همان سنگرها، نه آنجا در دانشگاه اما در خارج دنبال این هستند که نگذارند این اصلاح فرهنگی بشود، انقلاب فرهنگی بشود.(19)