فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

ما تاکنون برای این که به مردم عالم بفهمانیم و بفهمند مردم که ما با چه اشخاص مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آن ها، آزادی مطلق

ما تاکنون برای این که به مردم عالم بفهمانیم و بفهمند مردم که ما با چه اشخاص مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آن ها، آزادی مطلق که در ظرف این چند ماه قریب دویست حزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روز نامه ها منتشر شد و هیچ کس جلوگیری نکرد در عین حالی که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین حالی که با حکومت آنطور رفتار کردید و با اسلام آنطور رفتار کردیددر مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضی نشد تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم شما فتنه گر هستید، شما منافقینی هستید که می خواهید فتنه بکنید، منافقینی هستید که توطئه کردید بر ضد اسلام، توطئه کردید بر ضد کشور، توطئه کردید بر ضد ملّت، شمااشخاصی هستید که با سرحدات و با خارج روابط دارید، رفت و آمد شما کنترل است، اطلاع به ما دادند که رفت و آمد دارید شما با اشخاصی که در رژیم سابق بودند، با اشخاصی که می خواهند مملکت ما باز به حال اول برگردد. بعد ازاین که توطئه شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید، دیگر نمی توانیم اجازه بدهیم آزادانه هرکار می خواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد. کرد. من به ملّت عزیز کردستان، من به مردم بزرگ کردستان هشدار می دهم که توجه داشته باشند به اعمال این ها، مطالعه کنند درحال این ها. من به جوان های عزیز کردستان هشدار می دهم که اسلام پناهگاه همه ماست، اسلام برای شما همه چیز را فراهم می کند و این ها تابع اجانب هستند و در حزب این ها اگر وارد شدید بیرون بیایید و به این ها اتصال پیدا نکنید. من از آن ها می خواهم که این سران بسیار خبیث و این سران خائن را خودشان بگیرند و تحویل بدهند. جوان های ما اغفال نشوند، این ها یک مشتی از اراذل هستند و یک مشتی اشخاص منافق هستند که خدای تبارک و تعالی به اسم منافقین این ها را ذکر می فرماید و اوصافشان را درکتاب ذکر می کند. من به همه قشرهای ملّت هشدار می دهم که این ها در هر جا هستند و با هر صورتی که هستند، از آن ها احتراز کنند و در موقعی که امر می آید و در موقعی که خواهیم انشاء الله ( اگر این ها دست از شیطنت برندارند ) یک بسیجی فوق این بسیجی که سابق شد انجام بدهیم و تمام را پاکسازی بکنیم، باید هوشیار باشند و مهیا.(13)

ملّت ما مهیا باشند نگذارند که این جرثومه های فساد دوباره، مملکت ما را به حال اول برگردانند

ملّت ما مهیا باشند نگذارند که این جرثومه های فساد دوباره، مملکت ما را به حال اول برگردانند و رژیم شاهنشاهی را برگردانند یا بدتر از او، اگر بدتری باشد. من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این عید را و همه اعیاد را بر همه مسلمین مبارک کند و همه با هم درکنار هم در همه جا، درهمه جای عالم برای مصالح مسلمین اقدام کنند، برای گرفتاری هایی که ما در افغانستان داریم و آن ها هم گرفتار به دست همین طایفه هستند که منافقین هستند، اظهار اسلام می کنند لکن منافق هستند و همین طور در قدس و نقاط دیگر مثل لبنان، مثل فلسطین که برادرهای ما گرفتار هستند و ابر قدرت ها با صهیونیسم موافقت می کنند و آن ها را به آتش می کشند. مسلمین همه توجه داشته باشند و در روز دعا، دعا کنند به این ها و در روز عمل، عمل کنند و من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را پرچم جمهوری اسلام را درهمه جای دنیا بر پا کنیم و اسلام که حق همه است، از او تبعیت کنند، همه از او تبعیت کنند.(14)

اشخاصی هستند که هر روزی نان را به نرخ آن روز می خورند

الان وضع این طور شده است، اشخاصی که در زمان طاغوت طرفدار طاغوت بودند بلندگوی طاغوت بودند، پشتیبان طاغوت بودند، امروز طرفدار اسلامند، به حسب ظاهر، مخالف با طاغوت می گویند هستیم، مخالف با رژیم سابق می گویند هستیم. این ها اشخاصی هستند که هر روزی نان را به نرخ آن روز می خورند. اگر همین امروز هم مساله خدای نخواسته برگردد، خواهید دید که همین قلم به دست هایی که، بعضی شان البته، بعضی شان هم متعهدند، همین بعضی از روشنفکرها، همین بعضی از قلم به دست ها، همین بعضی چیزنویس ها خواهید دید که همان مسائل سابق و باز دعاگو و ثناگوی برای همان رژیم هستند. امروز چون اینجا بیشتر به آن توجه دارند، آن ها برای یک کسب اعتبار به اینجا متوجه شده اند ولی قلوبشان اینجا نیست، فردا اگر چنانچه یک ورقی دیگر پیش بیاید، آن ها پای آن بیرق سینه می زنند. این ها سینه زنند، بیرق اسلام بلند بشود پایش سینه می زنند لکن به اسلام کاری ندارند، بیرق کفر هم بلند بشود پایش سینه می زنند برای استفاده. امروز اگر چنانچه آمریکا غلبه پیدا کند، آن ها سینه برای آمریکا می زنند. الان، الان که من اینجا ایستاده ام اشخاصی هستند که روابط با امریکا دارند، روابط با کسانی که با امریکا روابط دارند، دارند. این ها سینه زنند، پای هر علمی سینه می زنند، به نظرشان فرقی نیست ما بین علم اسلام و یا علم کفر، آن کسبش را می خواهد بکند - او می خواهد رایج - او می خواهد اسم بلند کند، او می خواهد مردم او را به روشنفکری بشناسند، او می خواهد مردم او را به - عرض می کنم که - آن چیزهایی که پیش ملّت رایج است بشناسند. مخالفت پشت پرده با اسلام از صفات منافقین امروز مردم متوجه به اسلامند، آن ها هم به اسلام روی آورده اند، مردم انقلابی شده اند، یک دسته دیگر از جوان هایشان را دادند، یک دسته دیگر اموالشان از بین رفته، یک قشر دیگر فریاد زدند و این ها توی خانه ها نشسته بودند، اگر کمک نمی کردند، لااقل کاری نداشتند، تماشا می کردند ببینند کی جلو می افتد، در خارج نشسته بودند، در خارج ایران، در داخل ایران نشسته بودند و نظر دوخته بودند که ببینند کدام طایفه ای که با هم دارند جنگ می کنند این ها غلبه می کنند، هر کدام غلبه کردند بروند زیر علم آن ها حالا مسلمان ها غلبه کردند، آمده اند زیر بیرق مسلمان ها، لکن شیطنت شان را دست برنمی دارند. زیر، زیر، در ظاهر فریاد می کنند و اسلام را ترویج می کنند و رژیم سابق را طاغوت می گویند و رژیم فعلی را جمهوری اسلامی می گویند لکن در زیر پرده مخالفت می کنند با اسلام، مخالفت می کنند با جمهوری اسلامی. اگر امروز کارتر پیش بیاید، این ها سینه زن برای کارترند حالا هم در زیر دارند سینه می زنند برایش، الان هم روابط با امریکا، هم مستقیم هست هم مع الواسطه. هر کس بیاید آنطوری است، منافقین این طورند، پس این صفت منافقین است.(15)